เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย A  ครั้งที่1  คู่ที่ 70  
กาญจนบุรี  vs  สมุทรสาคร
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย A  ครั้งที่1  คู่ที่ 71  
กำแพงเพชร  vs  อุดรธานี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย B  ครั้งที่1  คู่ที่ 72  
นครสวรรค์  vs  ปราจีนบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย B  ครั้งที่1  คู่ที่ 73  
ปทุมธานี  vs  สตูล
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย C  ครั้งที่1  คู่ที่ 74  
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย C  ครั้งที่1  คู่ที่ 75  
สงขลา  vs  สระบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย D  ครั้งที่1  คู่ที่ 76  
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
09.45 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  
ปัตตานี  vs  ปทุมธานี
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 1  
ลำปาง  vs  กาญจนบุรี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 2  
สุราษฎร์ธานี  vs  ปทุมธานี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 3  
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021 สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021 สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สุรินทร์  vs  สุโขทัย
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
09:00 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
09:00 หมากล้อม - คู่ชาย สาย A  กระดานที่ 1  คู่ที่ 1  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่ชาย สาย A  กระดานที่ 1  คู่ที่ 2  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่ชาย สาย B  กระดานที่ 1  คู่ที่ 3  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่ชาย สาย B  กระดานที่ 1  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย A  กระดานที่ 1  คู่ที่ 1  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย A  กระดานที่ 1  คู่ที่ 2  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 1  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 1  คู่ที่ 5  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 1  คู่ที่ 6  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย A  กระดานที่ 1  คู่ที่ 1  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย A  กระดานที่ 1  คู่ที่ 2  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 1  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 1  คู่ที่ 5  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 1  คู่ที่ 6  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 ปัญจกีฬา - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบคัดเลือก  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ราชบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:07 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
09:14 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
09:21 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
09:28 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
09:30 ปัญจกีฬา - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบคัดเลือก  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
09:35 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 6  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
09:42 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 7  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
09:49 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
09:56 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 9  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 4  
ปทุมธานี  vs  นครพนม
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 5  
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 6  
สุโขทัย  vs  ลำปาง
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 7  
สุราษฎร์ธานี  vs  สุโขทัย
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 8  
นครพนม  vs  กาญจนบุรี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 9  
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 10  
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 11  
สุโขทัย  vs  นครพนม
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 12  
ลำปาง  vs  สุราษฎร์ธานี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 13  
นครพนม  vs  ลำปาง
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 14  
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 15  
ปทุมธานี  vs  กาญจนบุรี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 16  
สุโขทัย  vs  ปทุมธานี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 17  
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 18  
สุราษฎร์ธานี  vs  นครพนม
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 19  
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 20  
ปทุมธานี  vs  ลำปาง
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 21  
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021 สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021 สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 4  
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021 สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021 สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 6  
สุโขทัย  vs  ศรีสะเกษ
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 1  
นครพนม  vs  ภูเก็ต
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 2  
เชียงใหม่  vs  กาญจนบุรี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 3  
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 4  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 5  
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 6  
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 7  
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 8  
นครพนม  vs  เชียงใหม่
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 9  
กาญจนบุรี  vs  นครพนม
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย A  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 10  
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย B  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 1  
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย B  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 2  
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย B  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 3  
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย B  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 4  
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย B  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 5  
นครปฐม  vs  สุรินทร์
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021 สาย B  รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 6  
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10.17 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10.20 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  
กาฬสินธุ์  vs  นครสวรรค์
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10.36 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 30  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10.43 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 31  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10.52 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:00 ยูโด -ท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-NO-Kata)  รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
10:00 ยูโด -ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)  รอบชิงชนะเลิศ
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย A  ครั้งที่2  คู่ที่ 78  
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย A  ครั้งที่2  คู่ที่ 79  
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย B  ครั้งที่2  คู่ที่ 80  
ปทุมธานี  vs  ปราจีนบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย B  ครั้งที่2  คู่ที่ 81  
นครสวรรค์  vs  สตูล
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย C  ครั้งที่2  คู่ที่ 82  
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย C  ครั้งที่2  คู่ที่ 83  
นนทบุรี  vs  สระบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย D  ครั้งที่2  คู่ที่ 84  
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
พัทลุง  vs  พิษณุโลก
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 25  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:03 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 10  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10:03 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:07 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:07 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:10 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 11  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10:10 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบตัดเชือก  คู่ที่ 26  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:14 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:14 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 27  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:17 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 12  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10:21 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:21 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:24 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 13  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10:24 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 8  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:24 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 25  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 28  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:28 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:28 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
10:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
10:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
10:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
10:30 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 29  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:31 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 14  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10:31 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 10  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:35 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:35 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:35 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:36 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:38 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 15  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10:40 ปันจักสีลัต -ปันจักลีลา บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
เพชรบุรี  vs  ปทุมธานี
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10:45 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 16  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10:49 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:50 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:50 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:52 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 17  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10:57 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:59 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 18  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบชิงที่ 3  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
นครพนม  vs  ตรัง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ศรีสะเกษ  vs  ราชบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:05 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:06 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 19  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:11 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:13 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 20  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:13 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:17 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 23  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:20 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 21  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย) สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11:20 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:20 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:20 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 24  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:27 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 26  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:31 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 27  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:33 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:34 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 23  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:40 ปันจักสีลัต -ปันจักลีลา บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ฉะเชิงเทรา  vs  แม่ฮ่องสอน
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11:40 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:41 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 22  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:41 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 24  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:41 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:41 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:48 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 25  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:48 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:48 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 40  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:50 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 22  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:55 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 26  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11:55 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 23  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:55 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 41  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย A  ครั้งที่3  คู่ที่ 85  
กาญจนบุรี  vs  กำแพงเพชร
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย A  ครั้งที่3  คู่ที่ 86  
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย B  ครั้งที่3  คู่ที่ 87  
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย B  ครั้งที่3  คู่ที่ 88  
ปราจีนบุรี  vs  สตูล
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย C  ครั้งที่3  คู่ที่ 89  
นนทบุรี  vs  สงขลา
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย C  ครั้งที่3  คู่ที่ 90  
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย D  ครั้งที่3  คู่ที่ 91  
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
12:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 7  
ชลบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 12  
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 24  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12:02 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 27  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12:02 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 42  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12:09 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 28  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12:09 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 43  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย) สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12:16 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 29  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12:16 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 44  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12:23 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 30  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12:24 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 45  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12:30 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 31  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12:37 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 32  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12:44 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 33  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12:50 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 34  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12:57 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 35  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13.00 หมากล้อม - คู่ชาย สาย A  กระดานที่ 2  คู่ที่ 1  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13.00 หมากล้อม - คู่ชาย สาย A  กระดานที่ 2  คู่ที่ 2  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13.00 หมากล้อม - คู่ชาย สาย B  กระดานที่ 2  คู่ที่ 3  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13.00 หมากล้อม - คู่ชาย สาย B  กระดานที่ 2  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29  
อ่างทอง  vs  นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30  
ยะลา  vs  พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 31  
บึงกาฬ  vs  นครสวรรค์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32  
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33  
อุตรดิตถ์  vs  ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34  
นนทบุรี  vs  ตรัง
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 35  
อำนาจเจริญ  vs  พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 36  
ราชบุรี  vs  กำแพงเพชร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 37  
ยโสธร  vs  อ่างทอง
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 38  
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 39  
ราชบุรี  vs  กำแพงเพชร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 40  
ร้อยเอ็ด  vs  บึงกาฬ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 41  
สมุทรสาคร  vs  นครสวรรค์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 42  
ชัยภูมิ  vs  ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 43  
แม่ฮ่องสอน  vs  ยะลา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก  คู่ที่ 44  
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย A  กระดานที่ 2  คู่ที่ 1  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย A  กระดานที่ 2  คู่ที่ 2  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 2  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 2  คู่ที่ 5  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 2  คู่ที่ 6  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย A  กระดานที่ 2  คู่ที่ 1  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย A  กระดานที่ 2  คู่ที่ 2  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 2  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 2  คู่ที่ 5  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 2  คู่ที่ 6  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
13:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
13:00 โรลเลอร์สกี - ทีมผลัด Sprint หญิง 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
13:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
13:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบชิงที่ 3  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 9  
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 10  
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13:04 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 36  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13:11 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 37  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13:18 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 38  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13:25 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 39  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 9  
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 10  
ราชบุรี  vs  บุรีรัมย์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 11  
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 13  
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 14  
นครปฐม  vs  จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 15  
ตรัง  vs  เลย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 16  
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
13:32 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 40  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13:39 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 41  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13:46 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 42  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13:53 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14.15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 92  
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14.15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 93  
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14.15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 94  
ปราจีนบุรี  vs  สมุทรสาคร
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14.15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 95  
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14.30 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  
แม่ฮ่องสอน  vs  นครราชสีมา
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14.50 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  
สุโขทัย  vs  นราธิวาส
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14.50 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นครปฐม  vs  แพร่
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ตรัง  vs  สงขลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 4  
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 5  
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 6  
พัทลุง  vs  กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 7  
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
ศรีสะเกษ  vs  ราชบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
กาฬสินธุ์  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
นครปฐม  vs  ราชบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  
ตรัง  vs  ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 11  
ตาก  vs  พัทลุง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:05 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 48  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:07 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 58  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:10 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 49  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:14 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 59  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:15 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 50  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:17 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 7  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14:21 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 60  
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14:22 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 52  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:28 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 61  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:29 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 23  
พัทลุง  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 25  
มหาสารคาม  vs  ราชบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 26  
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 27  
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 28  
แพร่  vs  ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14:30 โรลเลอร์สกี - ทีมผลัด Sprint ชาย 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ  
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
14:35 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 54  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:36 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14:43 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14:45 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 56  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14:50 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 6  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15.00 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  
บุรีรัมย์  vs  กาฬสินธุ์
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15.05 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15.05 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15.05 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  
แม่ฮ่องสอน  vs  นครราชสีมา
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15.10 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  
อุบลราชธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15.15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 62  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
15:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29  
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
15:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30  
นครปฐม  vs  ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
15:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31  
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 13  
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 14  
นครศรีธรรมราช  vs  ตาก
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15:04 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15:11 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 9  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15:18 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 10  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15:25 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 11  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15:32 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 12  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15:39 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 13  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15:46 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 14  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15:53 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 15  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
16.30 หมากล้อม - คู่ชาย สาย B  กระดานที่ 3  คู่ที่ 3  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16.30 หมากล้อม - คู่ชาย สาย B  กระดานที่ 3  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:00 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 16  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 15  
ชัยภูมิ  vs  พิษณุโลก
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 16  
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16:07 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 17  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
16:14 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 18  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
16:15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 96  
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16:15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 97  
นนทบุรี  vs  ปราจีนบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16:17 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 19  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
16:28 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 20  
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
16:30 หมากล้อม - คู่หญิง สาย A  กระดานที่ 3  คู่ที่ 1  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่หญิง สาย A  กระดานที่ 3  คู่ที่ 2  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 3  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 3  คู่ที่ 5  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่หญิง สาย B  กระดานที่ 3  คู่ที่ 6  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่ผสม สาย A  กระดานที่ 3  คู่ที่ 1  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่ผสม สาย A  กระดานที่ 3  คู่ที่ 2  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 3  คู่ที่ 4  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 3  คู่ที่ 5  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:30 หมากล้อม - คู่ผสม สาย B  กระดานที่ 3  คู่ที่ 6  
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16:42 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
16:48 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
16:58 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
พิจิตร  vs  สงขลา
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
17:01 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
17:02 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
17:09 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
17:15 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
17:45 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 91  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
18:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 98  
กาญจนบุรี  vs  ปราจีนบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ชลบุรี  vs  พิจิตร
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE  คู่ที่ 93  
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 92  
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90  
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
147
103
123
373
2
55
40
46
141
3
53
32
58
143
4
40
22
20
82
5
36
19
18
73
6
28
19
22
69
7
26
22
49
97
8
24
36
41
101
9
24
24
39
87
10
19
15
17
51
รวม
770
770
1074
2614
Sponcer