ประจำวันที่ 05 มีนาคม 2565
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 41  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 2  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
4 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 3  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 4  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 5  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 6  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 7  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
9 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 8  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10 10.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 25  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 10:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 26  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12 10:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 27  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 10:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 28  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14 10:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 29  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 9  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 10  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
17 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 11  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 12  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
19 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 13  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
20 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 14  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
21 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 15  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
22 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 16  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
23 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 1 สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
24 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 2 อุตรดิตถ์  vs นครสวรรค์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
25 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 3 น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
26 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 4 บุรีรัมย์  vs ประจวบคีรีขันธ์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
27 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 5 สระบุรี  vs นครสวรรค์ 2
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
28 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 6 เพชรบูรณ์  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
29 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 7 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
30 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 8 ขอนแก่น  vs พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
31 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 9 จันทบุรี  vs ชัยภูมิ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
32 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 10 กระบี่  vs อุดรธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
33 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 11 พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
34 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 12 อุบลราชธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
35 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 13 อุทัยธานี  vs ยะลา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
36 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 31  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
37 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 32  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
38 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 33  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
39 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 34  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
40 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 35  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
41 16.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 20  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
42 16.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 21  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
43 16.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 22  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
44 16.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 23  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
45 16.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 24  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
46 16:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 17  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
47 16:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 18  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
48 16:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 19  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
49 18:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 37  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
50 18:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 38  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
51 18:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 39  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
52 18:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 40  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
จำนวนรายการทั้งหมด 52 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มีนาคม 2565
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 7  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 08.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 8  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 08.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 9  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
4 08.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 11  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 1  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 2  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 3  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 4  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
9 08:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 5  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10 09:00 ปัญจกีฬา - บุคคลหญิง  รอบสะสมคะแนน .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 09:20 ปัญจกีฬา - บุคคลชาย  รอบสะสมคะแนน .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12 09:50 ปัญจกีฬา - คู่ผสม  รอบสะสมคะแนน .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 10.00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 12  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 56
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 57
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 58
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
17 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 59
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 60
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
19 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 61
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
20 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 62
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
21 12:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 63
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
22 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 14 สมุทรสาคร  vs ประจวบคีรีขันธ์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
23 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 15 แพร่  vs นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
24 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 16 ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
25 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 17 ปทุมธานี  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
26 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 18 พระนครศรีอยุธยา  vs อุบลราชธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
27 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 19 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
28 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 20 พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
29 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 21 ชุมพร  vs ลำพูน
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
30 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 22 อุทัยธานี  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
31 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 23 พิจิตร  vs อุบลราชธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
32 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 24 สระบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
33 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 25 ประจวบคีรีขันธ์  vs ปทุมธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
34 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
35 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 27 นนทบุรี  vs กำแพงเพชร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
36 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 28 หนองบัวลำภู  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
37 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 66
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
38 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 67
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
39 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 68
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
40 14:00 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 69
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
41 16:00 ปัญจกีฬา - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
42 16:15 ลอนโบวลส์ - บุคคล ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 70
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
43 16:15 ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 71
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
จำนวนรายการทั้งหมด 43 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มีนาคม 2565
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่1 คู่ที่ 70  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่1 คู่ที่ 71  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่1 คู่ที่ 72  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
4 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่1 คู่ที่ 73  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่1 คู่ที่ 74  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่1 คู่ที่ 75  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่1 คู่ที่ 76  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 09.45 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
9 09:00 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ราชบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สุพรรณบุรี  vs ตรัง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12 09:00 ปัญจกีฬา - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 09:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบคัดเลือก .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
14 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A กาฬสินธุ์  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
15 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
16 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 3  สาย B ชลบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
17 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
18 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
19 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A มหาสารคาม  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
20 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B นครปฐม  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
21 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
22 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 6  สาย B ภูเก็ต  vs ลำพูน
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
23 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
24 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A กาญจนบุรี  vs สิงห์บุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
25 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
26 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 5  สาย B มุกดาหาร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
27 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
28 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 1  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
29 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 2  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
30 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 3  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
31 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
32 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
33 09:07 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
34 09:14 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
35 09:21 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
36 09:28 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
37 09:30 ปัญจกีฬา - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
38 09:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบคัดเลือก .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
39 09:35 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
40 09:42 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
41 09:49 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
42 09:56 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
43 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 4  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
44 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 5  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
45 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 6  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
46 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 7  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
47 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 8  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
48 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 9  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
49 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 10  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
50 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 11  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
51 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 12  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
52 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 13  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
53 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 14  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
54 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 15  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
55 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 16  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
56 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 17  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
57 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 18  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
58 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 19  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
59 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 20  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
60 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 21  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
61 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
62 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
63 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
64 10.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
65 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 1  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
66 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 2  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
67 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 3  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
68 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 4  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
69 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 5  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
70 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 6  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
71 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 7  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
72 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 8  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
73 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 9  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
74 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 10  สาย A
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
75 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 1  สาย B
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
76 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 2  สาย B
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
77 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 3  สาย B
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
78 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 4  สาย B
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
79 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 5  สาย B
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
80 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 6  สาย B
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
81 10.17 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
82 10.20 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
83 10.36 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 30 พัทลุง  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
84 10.43 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 สงขลา  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
85 10.52 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
86 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
87 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B พัทลุง  vs พิษณุโลก
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
88 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
89 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1 พัทลุง  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
90 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 25 ศรีสะเกษ  vs ตรัง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
91 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1 พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
92 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-NO-Kata)  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
93 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)  รอบชิงชนะเลิศ .None สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
94 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่2 คู่ที่ 78  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
95 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่2 คู่ที่ 79  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
96 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่2 คู่ที่ 80  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
97 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่2 คู่ที่ 81  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
98 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่2 คู่ที่ 82  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
99 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่2 คู่ที่ 83  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
100 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่2 คู่ที่ 84  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
101 10:03 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
102 10:03 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2 สงขลา  vs อำนาจเจริญ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
103 10:07 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2 แพร่  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
104 10:07 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3 อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
105 10:10 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
106 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบตัดเชือก คู่ที่ 26 พังงา  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
107 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4 ชุมพร  vs สระแก้ว
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
108 10:14 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3 น่าน  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
109 10:14 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs ชัยภูมิ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
110 10:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 27 อำนาจเจริญ  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
111 10:17 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
112 10:21 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4 พัทลุง  vs เชียงใหม่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
113 10:21 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7 แพร่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
114 10:24 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
115 10:24 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 8 อุบลราชธานี  vs นครปฐม
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
116 10:24 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 25 เพชรบูรณ์  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
117 10:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 28 เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
118 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5 อุตรดิตถ์  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
119 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9 พัทลุง  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
120 10:30 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 29 น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
121 10:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
122 10:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
123 10:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
124 10:30 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
125 10:31 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
126 10:31 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10 ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
127 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6 สุพรรณบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
128 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 สุพรรณบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
129 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
130 10:36 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
131 10:38 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
132 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
133 10:40 ปันจักสีลัต - ปันจักลีลา บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
134 10:45 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
135 10:49 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
136 10:50 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 หนองบัวลำภู  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
137 10:50 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 32 ศรีสะเกษ  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
138 10:52 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
139 10:57 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
140 10:59 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
141 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A นครพนม  vs ตรัง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
142 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A ศรีสะเกษ  vs ราชบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
143 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
144 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 อำนาจเจริญ  vs เชียงใหม่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
145 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 เพชรบูรณ์  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
146 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
147 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
148 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
149 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
150 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
151 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
152 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
153 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบชิงที่ 3 .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
154 11:05 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 เพชรบูรณ์  vs พังงา
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
155 11:06 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
156 11:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
157 11:11 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
158 11:13 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
159 11:13 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 แพร่  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
160 11:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 สงขลา  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
161 11:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
162 11:17 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 23 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
163 11:20 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
164 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
165 11:20 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 อุดรธานี  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
166 11:20 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
167 11:20 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 24 อุบลราชธานี  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
168 11:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
169 11:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 37 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
170 11:27 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 26 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
171 11:31 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 27 ชุมพร  vs สมุทรปราการ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
172 11:33 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
173 11:34 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
174 11:40 ปันจักสีลัต - ปันจักลีลา บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
175 11:40 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
176 11:41 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
177 11:41 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
178 11:41 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
179 11:41 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 39 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
180 11:48 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
181 11:48 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
182 11:48 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 40 อุดรธานี  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
183 11:50 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 22 ตรัง  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
184 11:55 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
185 11:55 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 23 ศรีสะเกษ  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
186 11:55 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
187 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B ชลบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
188 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ลำปาง  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
189 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
190 12:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 24 พัทลุง  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
191 12:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
192 12:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
193 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่3 คู่ที่ 85  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
194 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่3 คู่ที่ 86  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
195 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่3 คู่ที่ 87  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
196 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่3 คู่ที่ 88  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
197 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่3 คู่ที่ 89  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
198 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่3 คู่ที่ 90  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
199 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  ครั้งที่3 คู่ที่ 91  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
200 12:02 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
201 12:02 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42 เพชรบูรณ์  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
202 12:09 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
203 12:09 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 พัทลุง  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
204 12:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
205 12:16 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
206 12:16 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44 เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
207 12:23 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
208 12:24 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45 อุบลราชธานี  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
209 12:30 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
210 12:37 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
211 12:44 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
212 12:50 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
213 12:57 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
214 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
215 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 2  สาย A กาฬสินธุ์  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
216 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 3  สาย B ชลบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
217 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
218 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
219 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
220 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 อ่างทอง  vs นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
221 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 ยะลา  vs พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
222 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 บึงกาฬ  vs นครสวรรค์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
223 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 32 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
224 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
225 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 นนทบุรี  vs ตรัง
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
226 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 35 อำนาจเจริญ  vs พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
227 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 36 ราชบุรี  vs กำแพงเพชร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
228 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 37 ยโสธร  vs อ่างทอง
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
229 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 38 นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
230 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 39 ราชบุรี  vs กำแพงเพชร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
231 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 40 ร้อยเอ็ด  vs บึงกาฬ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
232 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 41 สมุทรสาคร  vs นครสวรรค์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
233 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 42 ชัยภูมิ  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
234 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 43 แม่ฮ่องสอน  vs ยะลา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
235 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบแรก คู่ที่ 44 สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
236 13:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
237 13:00 โรลเลอร์สกี - ทีมผลัด Sprint หญิง 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
238 13:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
239 13:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  รอบชิงที่ 3 .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
240 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs มหาสารคาม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
241 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
242 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
243 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 5  สาย B นครปฐม  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
244 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs ลำพูน
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
245 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 1  สาย A สมุทรสาคร  vs สิงห์บุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
246 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
247 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs มุกดาหาร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
248 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 5  สาย B นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
249 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
250 13:04 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
251 13:11 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
252 13:18 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
253 13:25 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
254 13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 9  สาย A นครปฐม  vs มหาสารคาม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
255 13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย A ราชบุรี  vs บุรีรัมย์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
256 13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย B ตรัง  vs สมุทรปราการ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
257 13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย A สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
258 13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย A นครปฐม  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
259 13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย B ตรัง  vs เลย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
260 13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย B แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
261 13:32 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
262 13:39 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
263 13:46 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
264 13:53 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
265 14.15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 92
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
266 14.15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 93
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
267 14.15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 94
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
268 14.15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 95
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
269 14.30 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
270 14.50 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
271 14.50 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
272 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B ตาก  vs พัทลุง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
273 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 49 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
274 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 51 กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
275 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
276 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 55 นครศรีธรรมราช  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
277 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
278 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs แพร่
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
279 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ตรัง  vs สงขลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
280 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
281 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
282 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
283 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A พัทลุง  vs กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
284 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
285 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ศรีสะเกษ  vs ราชบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
286 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17  สาย A กาฬสินธุ์  vs นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
287 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
288 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19  สาย A นครปฐม  vs ราชบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
289 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
290 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
291 14:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
292 14:05 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 48 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
293 14:07 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 58 แพร่  vs หนองบัวลำภู
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
294 14:10 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
295 14:14 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 59 อำนาจเจริญ  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
296 14:15 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
297 14:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 50 ยโสธร  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
298 14:17 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
299 14:21 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 60 ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
300 14:22 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
301 14:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 52 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
302 14:28 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 61 อุดรธานี  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
303 14:29 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
304 14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 23 พัทลุง  vs นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
305 14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 25 มหาสารคาม  vs ราชบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
306 14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 26 สมุทรปราการ  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
307 14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 27 จันทบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
308 14:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 28 แพร่  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
309 14:30 โรลเลอร์สกี - ทีมผลัด Sprint ชาย 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
310 14:35 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 54 พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
311 14:36 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
312 14:43 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
313 14:45 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 56 นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
314 14:50 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
315 15.00 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
316 15.05 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
317 15.05 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
318 15.05 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
319 15.10 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
320 15.15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 62 สุพรรณบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
321 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
322 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ตาก
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
323 15:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 29 กาฬสินธุ์  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
324 15:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 30 นครปฐม  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
325 15:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 31 นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
326 15:04 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
327 15:11 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
328 15:18 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
329 15:25 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
330 15:32 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
331 15:39 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
332 15:46 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
333 15:53 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
334 16.30 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 3  สาย B กาญจนบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
335 16.30 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 4  สาย B ชลบุรี  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
336 16:00 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
337 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B ชัยภูมิ  vs พิษณุโลก
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
338 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
339 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
340 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
341 16:07 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
342 16:14 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
343 16:15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 96
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
344 16:15 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 97
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
345 16:17 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
346 16:28 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
347 16:30 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
348 16:30 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 2  สาย A กาญจนบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
349 16:30 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 4  สาย B เชียงใหม่  vs นครปฐม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
350 16:30 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 5  สาย B ภูเก็ต  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
351 16:30 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 6  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
352 16:30 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
353 16:30 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 2  สาย A เชียงราย  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
354 16:30 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 4  สาย B ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
355 16:30 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 5  สาย B นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
356 16:30 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs มุกดาหาร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
357 16:42 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
358 16:48 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 เชียงใหม่  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
359 16:58 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 ชลบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
360 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C พิจิตร  vs สงขลา
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
361 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
362 17:01 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 แพร่  vs นครปฐม
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
363 17:02 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ปทุมธานี  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
364 17:09 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 นครศรีธรรมราช  vs อำนาจเจริญ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
365 17:15 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
366 17:45 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 91 ชุมพร  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
367 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
368 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B ชลบุรี  vs พิจิตร
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
369 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 93 ปทุมธานี  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
370 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 92 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
371 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 90 อำนาจเจริญ  vs เชียงใหม่
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
372 18:00 ลอนโบวลส์ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 98
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
จำนวนรายการทั้งหมด 372 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มีนาคม 2565
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
2 08:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
3 08:00 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
4 08:00 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
5 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 98  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 99  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 100  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 101  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
9 08:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 102  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
10 08:20 เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12 08:37 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13 08:44 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14 08:51 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
15 08:58 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
16 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A นครพนม  vs ราชบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
17 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18 09:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
19 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
20 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
21 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 4  สาย B เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
22 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
23 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 6  สาย B ลำพูน  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
24 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
25 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 2  สาย A กาฬสินธุ์  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
26 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 1  สาย B กาญจนบุรี  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
27 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 2  สาย B เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
28 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs เชียงราย
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
29 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สิงห์บุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
30 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
31 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 5  สาย B มุกดาหาร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
32 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
33 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  Play Off คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
34 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  Play Off คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
35 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  Play Off คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
36 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  Play Off คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
37 09:05 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
38 09:12 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
39 09:19 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
40 09:26 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
41 09:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
42 09:33 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
43 09:40 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
44 09:47 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
45 09:54 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย E
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
46 10.00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
47 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  Play Off คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
48 10.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  Play Off คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
49 10.40 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
50 10.55 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
51 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
52 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs พัทลุง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
53 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
54 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 63 อุตรดิตถ์  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
55 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 89 พัทลุง  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
56 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 32 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
57 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
58 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ยะลา  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
59 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B แพร่  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
60 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B นครศรีธรรมราช  vs เชียงราย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
61 10:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A สกลนคร  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
62 10:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
63 10:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B ชลบุรี  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
64 10:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A สกลนคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
65 10:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เพชรบูรณ์  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
66 10:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A กระบี่  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
67 10:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B นครปฐม  vs ลำปาง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
68 10:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B จันทบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
69 10:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A เชียงใหม่  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
70 10:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B ศรีสะเกษ  vs สกลนคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
71 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34  สาย A สกลนคร  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
72 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35  สาย B อำนาจเจริญ  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
73 10:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36  สาย A จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
74 10:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37  สาย B ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
75 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 103  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
76 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 104  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
77 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 105  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
78 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 106  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
79 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 107  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
80 10:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 108  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
81 10:01 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย F
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
82 10:05 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 64 อุบลราชธานี  vs สระแก้ว
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
83 10:05 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 33 สระแก้ว  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
84 10:07 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 90 อำนาจเจริญ  vs กำแพงเพชร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
85 10:07 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 98 อำนาจเจริญ  vs กำแพงเพชร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
86 10:08 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย E
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
87 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 65 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
88 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 34 สมุทรสาคร  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
89 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 35 กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
90 10:14 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 91 ตรัง  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
91 10:15 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย F
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
92 10:15 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 36 สมุทรสงคราม  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
93 10:21 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 92 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
94 10:22 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย E
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
95 10:25 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 66 แพร่  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
96 10:25 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 37 บุรีรัมย์  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
97 10:25 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 38 บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
98 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 67 ยโสธร  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
99 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 93 อุดรธานี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
100 10:29 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย F
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
101 10:30 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 39 สมุทรปราการ  vs สระแก้ว
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
102 10:30 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 40 อุบลราชธานี  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
103 10:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย A ตรัง  vs สกลนคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
104 10:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย A ยะลา  vs ลพบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
105 10:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย B นครปฐม  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
106 10:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย B เชียงราย  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
107 10:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย A จันทบุรี  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
108 10:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย B ตรัง  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
109 10:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย B ลพบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
110 10:30 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย A สกลนคร  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
111 10:30 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย A อำนาจเจริญ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
112 10:30 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย B นครปฐม  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
113 10:30 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย B จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
114 10:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย A มหาสารคาม  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
115 10:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย A ลำปาง  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
116 10:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย B ลพบุรี  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
117 10:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย A เชียงใหม่  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
118 10:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย A จันทบุรี  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
119 10:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย B ศรีสะเกษ  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
120 10:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย B ลพบุรี  vs กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
121 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 68 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
122 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 อุตรดิตถ์  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
123 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 42 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
124 10:36 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย G
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
125 10:38 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 94 หนองบัวลำภู  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
126 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
127 10:40 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 สมุทรสงคราม  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
128 10:43 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย H
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
129 10:45 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 69 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
130 10:45 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 44 ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
131 10:45 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 45 สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
132 10:46 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 98 อำนาจเจริญ  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
133 10:49 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46 อุบลราชธานี  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
134 10:50 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย G
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
135 10:50 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 95 อำนาจเจริญ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
136 10:53 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 100 ศรีสะเกษ  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
137 10:54 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 70 อุบลราชธานี  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
138 10:55 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
139 10:56 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 102 กรุงเทพมหานคร  vs หนองบัวลำภู
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
140 10:57 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย H
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
141 10:59 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 106 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
142 11.13 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 87 นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
143 11.15 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
144 11.35 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
145 11.35 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
146 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย A พิษณุโลก  vs ราชบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
147 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 71 ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
148 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 72 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
149 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 96 สงขลา  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
150 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 ชลบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
151 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
152 11:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38  สาย A ตรัง  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
153 11:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39  สาย B นครปฐม  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
154 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40  สาย A มหาสารคาม  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
155 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41  สาย B ยะลา  vs กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
156 11:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42  สาย A ตรัง  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
157 11:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43  สาย B ศรีสะเกษ  vs กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
158 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 44 ลพบุรี  vs สกลนคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
159 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 45 นครปฐม  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
160 11:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 46 พัทลุง  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
161 11:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 47 ลพบุรี  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
162 11:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 48 สกลนคร  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
163 11:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 49 ชลบุรี  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
164 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล ชาย ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
165 11:04 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย G
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
166 11:04 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 104 อำนาจเจริญ  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
167 11:05 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 97 ชุมพร  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
168 11:05 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 50 บุรีรัมย์  vs สมุทรสงคราม
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
169 11:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 51 ยโสธร  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
170 11:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 52 สมุทรสงคราม  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
171 11:11 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย H
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
172 11:17 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 73 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
173 11:18 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 25
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
174 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
175 11:20 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 99 อำนาจเจริญ  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
176 11:20 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 54 สมุทรปราการ  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
177 11:24 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 74 ตรัง  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
178 11:25 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 26
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
179 11:25 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 108 น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
180 11:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 50 ศรีสะเกษ  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
181 11:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 51 ลพบุรี  vs กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
182 11:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 52 ชลบุรี  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
183 11:30 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 53 ยะลา  vs กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
184 11:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
185 11:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class B (Youth)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
186 11:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class D (Junior I)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
187 11:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class A (Under 21)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
188 11:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class C (Junior II)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
189 11:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class AA (Adult)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
190 11:31 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 75 สมุทรสงคราม  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
191 11:32 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 27
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
192 11:35 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 101 พัทลุง  vs ตรัง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
193 11:39 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 28
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
194 11:41 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 76 เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
195 11:46 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
196 11:51 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 77 เพชรบูรณ์  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
197 11:53 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
198 11:55 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 103 สมุทรสาคร  vs สุโขทัย
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
199 12.00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
200 12.00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
201 12.00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 13
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
202 12.00 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
203 12:00 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 31
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
204 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
205 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย B ร้อยเอ็ด  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
206 12:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 78 ตรัง  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
207 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 109  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
208 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 110  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
209 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 111  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
210 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 112  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
211 12:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 113  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
212 12:09 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 79 สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
213 12:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
214 12:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 105 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
215 12:17 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 80 อุดรธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
216 12:25 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 81 สุพรรณบุรี  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
217 12:27 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 107 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
218 12:32 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 82 นนทบุรี  vs อำนาจเจริญ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
219 12:39 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 83 สมุทรสงคราม  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
220 12:41 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 109 เพชรบูรณ์  vs หนองบัวลำภู
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
221 12:49 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 84 เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
222 12:51 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 110 สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
223 12:58 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 85 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
224 13.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  Lower Bracket Final คู่ที่ 3
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
225 13.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  Lower Bracket Final คู่ที่ 3
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
226 13.00 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  Lower Bracket Final คู่ที่ 3
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
227 13.30 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 12
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
228 13.50 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
229 13:00 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
230 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย A พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
231 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย A ชัยภูมิ  vs ปทุมธานี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
232 13:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 111 อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
233 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 45 นครปฐม  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
234 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 46 ศรีสะเกษ  vs น่าน
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
235 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 ตรัง  vs ชลบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
236 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 อุบลราชธานี  vs กาฬสินธุ์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
237 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 อ่างทอง  vs บุรีรัมย์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
238 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
239 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
240 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
241 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 53 ลำพูน  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
242 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 54 ระนอง  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
243 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 55 ศรีสะเกษ  vs ลพบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
244 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 56 สุราษฎร์ธานี  vs ชุมพร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
245 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 57 ชุมพร  vs ขอนแก่น
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
246 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 58 ชัยภูมิ  vs กระบี่
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
247 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 59 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
248 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 60 อุทัยธานี  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
249 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
250 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 2  สาย A มหาสารคาม  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
251 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 4  สาย B เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
252 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
253 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 6  สาย B นครปฐม  vs ลำพูน
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
254 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 1  สาย B กาญจนบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
255 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 2  สาย B เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
256 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
257 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 2  สาย A เชียงราย  vs สิงห์บุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
258 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
259 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 5  สาย B นครราชสีมา  vs มุกดาหาร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
260 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
261 13:07 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
262 13:08 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 112 นครศรีธรรมราช  vs อำนาจเจริญ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
263 13:14 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
264 13:20 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 88 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
265 13:21 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
266 13:28 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
267 13:35 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
268 13:42 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
269 13:49 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
270 13:50 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
271 13:56 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
272 14.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย PES2021  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
273 14.10 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
274 14.20 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง PES2021  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
275 14.35 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 12
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
276 14.40 อีสปอร์ต - ชายคู่ PES2021  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
277 14.50 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 13
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
278 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย B นครราชสีมา  vs พัทลุง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
279 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย B นครปฐม  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
280 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 120 กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
281 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 122 สุโขทัย  vs อำนาจเจริญ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
282 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 124 สมุทรสงคราม  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
283 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 116 อำนาจเจริญ  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
284 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 118 ชุมพร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
285 14:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 114  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
286 14:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 115  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
287 14:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 116  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
288 14:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 117  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
289 14:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 118  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
290 14:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 119  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
291 14:03 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
292 14:05 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 115 พัทลุง  vs นนทบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
293 14:10 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
294 14:15 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 117 อุตรดิตถ์  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
295 14:17 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
296 14:24 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
297 14:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
298 14:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
299 14:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
300 14:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
301 14:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
302 14:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
303 14:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class E  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
304 14:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class D & C  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
305 14:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class B, A & AA  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
306 14:31 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
307 14:38 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
308 14:45 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
309 14:52 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
310 14:59 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
311 15.13 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
312 15.20 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 14
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
313 15.45 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 15
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
314 15.45 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 16
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
315 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย A ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
316 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
317 15:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 126 อำนาจเจริญ  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
318 15:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 ยะลา  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
319 15:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 55 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
320 15:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 56 ตรัง  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
321 15:00 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57 มหาสารคาม  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
322 15:00 ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 58 จันทบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
323 15:06 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
324 16.00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 123  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
325 16.25 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 17
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
326 16.25 ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 18
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
327 16.40 ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 19
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
328 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย B ปทุมธานี  vs ชัยภูมิ
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
329 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย B นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
330 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
331 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B นครพนม  vs นนทบุรี
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
332 16:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 120  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
333 16:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 121  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
334 16:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 122  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
335 16:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 124  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
336 16:10 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
337 16:20 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
338 16:35 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Spark Standard บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
339 17.05 ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 20
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
340 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย C นครปฐม  vs ร้อยเอ็ด
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
341 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D กาญจนบุรี  vs ตาก
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
342 18.31 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 129 อุดรธานี  vs หนองบัวลำภู
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
343 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
344 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B นครราชสีมา  vs พิจิตร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
345 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 125 นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
346 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 55 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
347 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
348 18:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 125  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
349 18:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 126  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
350 18:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 127  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
351 18:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 128  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
352 18:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 129  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
353 18:15 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 127 สมุทรสงคราม  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
354 18:22 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 128 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
355 18:25 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 119 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
356 18:44 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 121 สมุทรสาคร  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
357 19:00 มวยปล้ำ - ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 123 ชลบุรี  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวนรายการทั้งหมด 357 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 มีนาคม 2565
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
2 08:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
3 08:00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
4 08:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
5 08:30 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
6 08:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก สุพรรณบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
7 08:37 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
8 08:44 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
9 08:51 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10 08:58 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
11 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย B กาฬสินธุ์  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
12 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 45 กม.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนศรีสะเกษ- วังหิน
13 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 30 กม.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนศรีสะเกษ- วังหิน
14 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33  สาย A ราชบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34  สาย B ศรีสะเกษ  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16 09:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 19
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
17 09:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 20
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18 09:00 โรลเลอร์สกี - ทีมผลัดหญิง 3 คน 3x3KM ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
19 09:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 130
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
20 09:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 131
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
21 09:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 132
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
22 09:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 133
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
23 09:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 134
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
24 09:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 135
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
25 09:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 136
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
26 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
27 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย B นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
28 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
29 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
30 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย B สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
31 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
32 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
33 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 3
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
34 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 4
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
35 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 5
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
36 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 6
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
37 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 7
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 8
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
39 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 9
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
40 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 10
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
41 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 11
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
42 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 12
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
43 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 13
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
44 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 14
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
45 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 15
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
46 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 16
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
47 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 17
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
48 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 18
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
49 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 19
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
50 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 20
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
51 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 21
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
52 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
53 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
54 09:00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 3
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
55 09:05 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
56 09:12 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
57 09:19 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
58 09:26 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
59 09:33 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
60 09:40 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
61 09:47 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
62 09:54 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
63 10.00 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 14
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
64 10.05 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 15
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
65 10.10 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 16
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
66 10.45 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 17
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
67 10:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35  สาย A พัทลุง  vs ราชบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
68 10:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36  สาย B ชลบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
69 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
70 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 130 ศรีสะเกษ  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
71 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 144 ร้อยเอ็ด  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
72 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 56 สมุทรสาคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
73 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
74 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A เชียงราย  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
75 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A มหาสารคาม  vs เลย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
76 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B จันทบุรี  vs บุรีรัมย์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
77 10:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
78 10:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
79 10:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A น่าน  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
80 10:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
81 10:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B ลพบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
82 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
83 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A ขอนแก่น  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
84 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A เพชรบูรณ์  vs สงขลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
85 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
86 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B ศรีสะเกษ  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
87 10:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A จันทบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
88 10:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A ขอนแก่น  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
89 10:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B เชียงใหม่  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
90 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย A น่าน  vs ลพบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
91 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย A ชลบุรี  vs เชียงราย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
92 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย B เพชรบูรณ์  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
93 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย B นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
94 10:01 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
95 10:03 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 57 พัทลุง  vs ราชบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
96 10:07 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 58 อุดรธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
97 10:08 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
98 10:08 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 131 น่าน  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
99 10:08 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 145 กระบี่  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
100 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 59 กำแพงเพชร  vs กระบี่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
101 10:14 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 60 ตรัง  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
102 10:15 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
103 10:16 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 132 ศรีสะเกษ  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
104 10:16 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 146 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
105 10:17 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 61 ชุมพร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
106 10:21 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 62 บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
107 10:22 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
108 10:24 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 133 พัทลุง  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
109 10:24 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 147 ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
110 10:24 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 63 ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
111 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 64 อุตรดิตถ์  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
112 10:29 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
113 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก ปทุมธานี  vs สงขลา
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
114 10:31 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 65 อุดรธานี  vs กระบี่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
115 10:33 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 134 ศรีสะเกษ  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
116 10:33 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 148 สงขลา  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
117 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 66 เพชรบูรณ์  vs สงขลา
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
118 10:36 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
119 10:38 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 67 สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
120 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
121 10:42 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 135 ร้อยเอ็ด  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
122 10:42 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 149 นนทบุรี  vs ตรัง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
123 10:42 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 68 สมุทรสาคร  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
124 10:43 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
125 10:45 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 69 อุบลราชธานี  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
126 10:49 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 70 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
127 10:50 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 136 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
128 10:50 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 150 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
129 10:52 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 71 พัทลุง  vs กระบี่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
130 10:56 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 72 สงขลา  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
131 10:58 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 137 กระบี่  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
132 10:58 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 151 สมุทรสาคร  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
133 10:59 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 73 สมุทรสาคร  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
134 11.15 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 21
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
135 11.45 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 22
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
136 11:00 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
137 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
138 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38  สาย B นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
139 11:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย A ศรีสะเกษ  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
140 11:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย A จันทบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
141 11:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย B สงขลา  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
142 11:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย B เพชรบูรณ์  vs มหาสารคาม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
143 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
144 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย A สงขลา  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
145 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย B พิษณุโลก  vs มหาสารคาม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
146 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย B ศรีสะเกษ  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
147 11:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย A ศรีสะเกษ  vs มุกดาหาร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
148 11:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย A เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
149 11:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย B ตรัง  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
150 11:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
151 11:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
152 11:00 โรลเลอร์สกี - ทีมผลัดชาย 3 คน 3x4KM ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
153 11:03 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 74 กำแพงเพชร  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
154 11:06 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 138 ชลบุรี  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
155 11:06 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 152 ศรีสะเกษ  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
156 11:06 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 75 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
157 11:07 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
158 11:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
159 11:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 76 ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
160 11:13 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 77 อุดรธานี  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
161 11:14 เจ็ตสกี - Ski GP  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
162 11:14 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 139 เพชรบูรณ์  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
163 11:14 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 153 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
164 11:20 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 79 สมุทรปราการ  vs สงขลา
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
165 11:22 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 140 สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
166 11:22 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 154 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
167 11:24 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 80 อุบลราชธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
168 11:30 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย A ลพบุรี  vs เชียงราย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
169 11:30 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย A เลย  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
170 11:30 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย B จันทบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
171 11:30 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 137
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
172 11:30 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 138
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
173 11:30 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 139
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
174 11:30 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 140
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
175 11:31 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 141 เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
176 11:31 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 155 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
177 11:39 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 142 เพชรบูรณ์  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
178 11:39 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 156 ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
179 11:47 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 143 อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
180 12.00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 23
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
181 12.00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 24
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
182 12.00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 25
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
183 12.00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 26
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
184 12:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39  สาย A ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
185 12:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40  สาย B ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
186 12:05 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข นครราชสีมา  vs ชลบุรี
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
187 12:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
188 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A ภูเก็ต  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
189 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
190 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
191 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 3
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
192 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 4
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
193 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 5
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
194 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 6
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
195 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 7
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
196 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 8
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
197 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 9
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
198 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 10
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
199 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 11
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
200 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 12
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
201 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 13
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
202 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 14
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
203 13.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 15
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
204 13.30 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 27
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
205 13.45 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 28
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
206 13:00 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
207 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 61 สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
208 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 62 อุบลราชธานี  vs ขอนแก่น
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
209 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 63 พัทลุง  vs บุรีรัมย์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
210 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 64 ตราด  vs นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
211 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 65 ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
212 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 66 ร้อยเอ็ด  vs บึงกาฬ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
213 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 67 อุดรธานี  vs นครพนม
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
214 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 68 นครสวรรค์  vs ร้อยเอ็ด
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
215 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 69 นนทบุรี  vs พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
216 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 70 กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
217 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 71 พิษณุโลก  vs อ่างทอง
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
218 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 72 สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
219 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 73 พิษณุโลก  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
220 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 74 ร้อยเอ็ด  vs นครสวรรค์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
221 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 75 ศรีสะเกษ  vs แม่ฮ่องสอน
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
222 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 76 สระบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
223 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 77 พิษณุโลก  vs ร้อยเอ็ด
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
224 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 78 ประจวบคีรีขันธ์  vs ชุมพร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
225 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 79 จันทบุรี  vs กำแพงเพชร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
226 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 80 หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
227 13:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39 เชียงราย  vs เลย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
228 13:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40 จันทบุรี  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
229 13:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 ศรีสะเกษ  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
230 13:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42 สงขลา  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
231 13:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 ลพบุรี  vs เชียงราย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
232 13:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45  สาย A ขอนแก่น  vs สงขลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
233 13:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46  สาย B มหาสารคาม  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
234 13:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย A มุกดาหาร  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
235 13:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
236 13:00 ลอนโบวลส์ - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 141
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
237 13:00 ลอนโบวลส์ - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 142
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
238 13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก นครสวรรค์ 1  vs พิจิตร
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
239 13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
240 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
241 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
242 13:07 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
243 13:14 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
244 13:21 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
245 13:28 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
246 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 49 นครปฐม  vs เชียงราย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
247 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 50 เชียงใหม่  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
248 13:30 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 51 สมุทรสาคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
249 13:30 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 52 ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
250 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 53 น่าน  vs เชียงราย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
251 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 54 เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
252 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 55 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
253 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
254 13:30 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 57 ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
255 13:30 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
256 13:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class E  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
257 13:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class D & C  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
258 13:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class B, A & AA  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
259 13:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
260 13:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class B (Youth)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
261 13:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
262 13:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class A (Under 21)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
263 13:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
264 13:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
265 13:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class B (Youth)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
266 13:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
267 13:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class A (Under 21)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
268 13:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
269 13:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class AA (Adult)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
270 13:35 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
271 13:42 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
272 13:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข สระบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
273 13:49 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
274 13:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก จันทบุรี  vs สงขลา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
275 13:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก กำแพงเพชร  vs กาญจนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
276 13:56 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
277 14.05 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 18
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
278 14.15 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 29
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
279 14.45 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
280 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 159 เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
281 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 161 เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
282 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 163 เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
283 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 165 ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
284 14:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 59 เลย  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
285 14:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 60 จันทบุรี  vs สงขลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
286 14:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 61 ลพบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
287 14:00 ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 62 ขอนแก่น  vs มหาสารคาม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
288 14:00 ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 63 มุกดาหาร  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
289 14:03 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
290 14:10 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
291 14:17 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
292 14:24 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
293 14:38 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
294 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข แม่ฮ่องสอน  vs ศรีสะเกษ
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
295 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข กรุงเทพมหานคร 2  vs สงขลา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
296 14:45 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
297 14:52 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
298 14:59 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
299 15.00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 31
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
300 15.05 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 32
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
301 15:06 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
302 15:13 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
303 15:20 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
304 15:27 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
305 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
306 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข เพชรบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
307 15:34 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
308 15:41 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
309 15:48 เจ็ตสกี - Sport GP  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 24
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
310 16.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  Play Off คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
311 16.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  Play Off คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
312 16.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง TEKKEN7  Play Off คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
313 16.00 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง TEKKEN7  Play Off คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
314 16.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  Play Off คู่ที่ 1
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
315 16.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  Play Off คู่ที่ 2
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
316 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C ชลบุรี  vs สงขลา
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
317 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ราชบุรี
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
318 16:20 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
319 16:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ค กรุงเทพมหานคร 2  vs ร้อยเอ็ด
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
320 16:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ค ชัยนาท  vs กรุงเทพมหานคร
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
321 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A ร้อยเอ็ด  vs สุพรรณบุรี
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
322 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B นครพนม  vs ศรีสะเกษ
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
323 17:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ค นราธิวาส  vs อุตรดิตถ์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
324 17:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ค แม่ฮ่องสอน 2  vs ร้อยเอ็ด 2
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
325 17:50 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ก กระบี่  vs เชียงราย
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
326 18.16 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 168 อุตรดิตถ์  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
327 18.24 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 169 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
328 18.48 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 164 สุพรรณบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
329 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C นครปฐม  vs ยะลา
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
330 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย D กาญจนบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
331 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 158 ร้อยเอ็ด  vs นนทบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
332 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 166 อุตรดิตถ์  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
333 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 81 ปทุมธานี  vs ชุมพร
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
334 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 78 นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
335 18:08 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 167 แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
336 18:16 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 160 น่าน  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
337 18:32 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 162 กระบี่  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
338 18:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ง สงขลา 2  vs กรุงเทพมหานคร
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
339 18:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ง ศรีสะเกษ  vs ยะลา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
340 19:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ง นครสวรรค์ 2  vs มหาสารคาม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
341 19:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ง เลย  vs นนทบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
342 19:55 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข อ่างทอง  vs ร้อยเอ็ด
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวนรายการทั้งหมด 342 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 3 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
2 08:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 3 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
3 08:00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
4 08:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
5 08:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 141  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 08:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 142  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 08:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 143  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 08:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่1 คู่ที่ 144  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
9 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
10 08:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข ปัตตานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
11 08:37 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
12 08:44 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
13 08:58 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
14 09.00 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  Lower Bracket Final คู่ที่ 3
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15 09.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  Lower Bracket Final คู่ที่ 3
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
16 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ( ไทม์ไทรอัล 100 กม.) - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนศรีสะเกษ- วังหิน
17 09:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 41 ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18 09:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42 ราชบุรี  vs ชลบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
19 09:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
20 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A เชียงราย  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
21 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
22 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
23 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 5  สาย B กาญจนบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
24 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 6  สาย B นนทบุรี  vs มหาสารคาม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
25 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
26 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
27 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 3  สาย B นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
28 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B กาญจนบุรี  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
29 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 5  สาย B เชียงราย  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
30 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A ภูเก็ต  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
31 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A กาญจนบุรี  vs ปทุมธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
32 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 3  สาย B เชียงราย  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
33 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B กาฬสินธุ์  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
34 09:05 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
35 09:05 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
36 09:12 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
37 09:19 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
38 09:26 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
39 09:33 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
40 09:40 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
41 09:40 อีสปอร์ต - บุคคลชาย TEKKEN7  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
42 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข ชลบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
43 09:47 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
44 09:54 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
45 10.00 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 33
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
46 10.00 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 34
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
47 10.05 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 35
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
48 10.20 อีสปอร์ต - บุคคลหญิง TEKKEN7  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
49 10.40 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 36
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
50 10.50 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 21
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
51 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 43 ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
52 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 44 ราชบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
53 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย D
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
54 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 170 แพร่  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
55 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 198 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
56 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 82 อุดรธานี  vs กระบี่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
57 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ลพบุรี  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
58 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
59 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
60 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
61 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B บุรีรัมย์  vs นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
62 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B ปทุมธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
63 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
64 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
65 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
66 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย A ลพบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
67 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย A ลำปาง  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
68 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย B สมุทรสาคร  vs ตราด
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
69 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย B สงขลา  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
70 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย A สุพรรณบุรี  vs กระบี่
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
71 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย A อำนาจเจริญ  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
72 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย B บุรีรัมย์  vs เชียงราย
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
73 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย B ปทุมธานี  vs อุดรธานี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
74 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A บุรีรัมย์  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
75 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย A ศรีสะเกษ  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
76 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B ตรัง  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
77 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย B มหาสารคาม  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
78 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย A ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
79 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย A มุกดาหาร  vs กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
80 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24  สาย B ตรัง  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
81 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
82 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
83 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย A มุกดาหาร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
84 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28  สาย B สงขลา  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
85 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30  สาย A ศรีสะเกษ  vs ลำปาง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
86 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31  สาย B สมุทรสาคร  vs สงขลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
87 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32  สาย A สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
88 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33  สาย B บุรีรัมย์  vs ปทุมธานี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
89 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34  สาย A สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
90 10:00 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35  สาย B ตรัง  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
91 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36  สาย A ศรีสะเกษ  vs มุกดาหาร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
92 10:00 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย B เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
93 10:00 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38  สาย A สุพรรณบุรี  vs มุกดาหาร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
94 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 145  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
95 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 146  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
96 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 147  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
97 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 148  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
98 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 149  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
99 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่1 คู่ที่ 150  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
100 10:01 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
101 10:03 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 83 สุพรรณบุรี  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
102 10:07 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 171 พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
103 10:07 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 199 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
104 10:07 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 84 กำแพงเพชร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
105 10:08 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
106 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 85 สมุทรสาคร  vs ตรัง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
107 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 86 ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
108 10:14 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 172 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
109 10:14 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 200 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
110 10:15 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
111 10:17 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 87 ขอนแก่น  vs หนองบัวลำภู
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
112 10:21 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 173 น่าน  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
113 10:21 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 201 เพชรบูรณ์  vs นครปฐม
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
114 10:21 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 88 พัทลุง  vs กำแพงเพชร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
115 10:22 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
116 10:24 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 89 พิษณุโลก  vs ร้อยเอ็ด
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
117 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 174 พัทลุง  vs พิษณุโลก
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
118 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 202 ตรัง  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
119 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 90 ตรัง  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
120 10:29 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
121 10:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class E  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
122 10:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class D & C  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
123 10:30 ลีลาศ - ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class B, A & AA  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
124 10:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
125 10:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
126 10:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class D (Junior I)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
127 10:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
128 10:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class C (Junior II)  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
129 10:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
130 10:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
131 10:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class D (Junior I)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
132 10:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
133 10:30 ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class C (Junior II)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
134 10:30 ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
135 10:31 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 91 สมุทรสาคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
136 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 175 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
137 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 203 ราชบุรี  vs ชลบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
138 10:35 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 92 อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
139 10:36 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
140 10:38 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 93 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
141 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
142 10:42 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 94 ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
143 10:43 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
144 10:43 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 176 สมุทรสาคร  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
145 10:43 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 204 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
146 10:45 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 95 แพร่  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
147 10:49 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 96 อุดรธานี  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
148 10:50 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
149 10:51 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 177 อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
150 10:51 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 205 อุบลราชธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
151 10:52 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 98 ราชบุรี  vs หนองบัวลำภู
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
152 10:56 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 99 กำแพงเพชร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
153 10:57 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
154 10:57 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 188 พัทลุง  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
155 10:59 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 178 ยโสธร  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
156 10:59 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 179 ราชบุรี  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
157 10:59 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 100 ปทุมธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
158 11.00 อีสปอร์ต - ชายคูู่ TEKKEN7  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
159 11.05 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 22
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
160 11.05 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
161 11.25 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
162 11.25 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 23
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
163 11.25 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 24
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
164 11.25 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง  รอบ 8 คน คู่ที่ 25
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
165 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 206 เพชรบูรณ์  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
166 11:00 โรลเลอร์สกี - บุคคล ชาย ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
167 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ก ร้อยเอ็ด  vs ศรีสะเกษ
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
168 11:03 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 101 อุดรธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
169 11:04 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย C
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
170 11:06 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 102 ศรีสะเกษ  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
171 11:07 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 207 กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
172 11:10 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 103 อุดรธานี  vs ตรัง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
173 11:11 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
174 11:13 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 104 หนองบัวลำภู  vs ร้อยเอ็ด
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
175 11:16 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 180 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
176 11:17 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 105 สมุทรสาคร  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
177 11:18 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
178 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย D
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
179 11:20 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 106 กระบี่  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
180 11:21 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 209 ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
181 11:23 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 181 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
182 11:24 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 107 พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
183 11:25 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
184 11:28 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 210 ตรัง  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
185 11:30 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 182 พัทลุง  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
186 11:32 เจ็ตสกี - Runabout 1100 Open  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 27
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
187 11:36 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 211 ราชบุรี  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
188 11:37 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 183 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
189 11:44 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 212 ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
190 11:53 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 185 ตรัง  vs ร้อยเอ็ด
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
191 11:53 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 213 นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
192 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 151  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
193 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 152  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
194 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 153  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
195 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่2 คู่ที่ 154  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
196 12:02 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 186 พัทลุง  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
197 12:02 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 214 กำแพงเพชร  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
198 12:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย C
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
199 12:11 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 187 สงขลา  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
200 12:12 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 215 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
201 12:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก เพชรบูรณ์  vs สงขลา
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
202 12:22 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 216 เพชรบูรณ์  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
203 12:31 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 189 กรุงเทพมหานคร 10  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
204 12:36 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 218 เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
205 12:38 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 190 เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
206 12:44 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 219 เพชรบูรณ์  vs ตรัง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
207 12:45 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 191 พัทลุง  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
208 12:53 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 192 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
209 12:53 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 220 อุบลราชธานี  vs สงขลา
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
210 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
211 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs ภูเก็ต
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
212 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
213 13.30 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
214 13.30 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
215 13.50 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 41
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
216 13:00 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
217 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 81 นครราชสีมา  vs พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
218 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 82 นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
219 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 83 อ่างทอง  vs กำแพงเพชร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
220 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 84 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
221 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 85 นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
222 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 86 ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
223 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 87 สมุทรปราการ  vs ตรัง
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
224 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 88 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
225 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 89 ศรีสะเกษ  vs ลำพูน
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
226 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 90 ราชบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
227 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 91 บุรีรัมย์  vs สุพรรณบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
228 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 92 ศรีสะเกษ  vs ชุมพร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
229 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 93 พังงา  vs อุทัยธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
230 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 94 อุบลราชธานี  vs สระบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
231 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 95 พิษณุโลก  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
232 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 96 ศรีสะเกษ  vs ชุมพร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
233 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 97 ชุมพร  vs ชัยภูมิ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
234 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 98 พิษณุโลก  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
235 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
236 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 2  สาย A ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
237 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 3  สาย B กาฬสินธุ์  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
238 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 4  สาย B เชียงราย  vs ราชบุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
239 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 3  สาย B ศรีสะเกษ  vs สมุทรสาคร
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
240 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 5  สาย B กาญจนบุรี  vs เชียงราย
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
241 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 1  สาย A เชียงราย  vs นครปฐม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
242 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
243 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 4  สาย B ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
244 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
245 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 6  สาย B กาญจนบุรี  vs มหาสารคาม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
246 13:02 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 193 ศรีสะเกษ  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
247 13:03 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 221 สมุทรสาคร  vs ราชบุรี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
248 13:07 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
249 13:14 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
250 13:19 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 195 ตรัง  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
251 13:21 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
252 13:28 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
253 13:30 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 40 ลพบุรี  vs ลำปาง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
254 13:30 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 41 ตราด  vs สงขลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
255 13:30 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 42 ยะลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
256 13:30 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 43 อุดรธานี  vs บุรีรัมย์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
257 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 44 บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
258 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 45 มหาสารคาม  vs ตรัง
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
259 13:30 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 46 กาฬสินธุ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
260 13:30 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 48 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
261 13:30 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 50 ศรีสะเกษ  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
262 13:30 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 51 อำนาจเจริญ  vs ปทุมธานี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
263 13:30 ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 52 สุพรรณบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
264 13:30 ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 มุกดาหาร  vs เพชรบูรณ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
265 13:30 ยูโด - ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 มุกดาหาร  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
266 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
267 13:35 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
268 13:42 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
269 13:49 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
270 13:56 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
271 14.10 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 42
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
272 14.15 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 43
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
273 14.30 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 44
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
274 14.50 ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 45
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
275 14.50 ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 46
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
276 14.50 ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 47
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
277 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 226 ตรัง  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
278 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 228 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
279 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 230 แพร่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
280 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 232 นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
281 14:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 234 อุบลราชธานี  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
282 14:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 155  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
283 14:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 156  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
284 14:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 157  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
285 14:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 158  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
286 14:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 159  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
287 14:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 160  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
288 14:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่2 คู่ที่ 160  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
289 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
290 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข สงขลา  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
291 14:03 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
292 14:10 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
293 14:17 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
294 14:24 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
295 14:31 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
296 14:38 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
297 14:38 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
298 14:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ข ร้อยเอ็ด  vs สงขลา
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
299 14:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข แม่ฮ่องสอน  vs สุพรรณบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
300 14:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข กรุงเทพมหานคร 2  vs เพชรบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
301 14:52 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
302 14:52 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
303 14:59 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
304 15.10 ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย  รอบ 8 คน คู่ที่ 48
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
305 15:06 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย A
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
306 15:13 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
307 15:20 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
308 15:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ค ร้อยเอ็ด  vs อุตรดิตถ์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
309 15:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ค กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด 2
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
310 15:41 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
311 15:41 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
312 15:48 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย B
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
313 15:55 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
314 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย D เชียงใหม่  vs ราชบุรี
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
315 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย C ชลบุรี  vs พิจิตร
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
316 16:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 161  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
317 16:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 162  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
318 16:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 163  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
319 16:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่3 คู่ที่ 164  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
320 16:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs นครราชสีมา
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
321 16:02 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
322 16:09 เจ็ตสกี - Runabout GP  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 28
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
323 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ค กรุงเทพมหานคร 2  vs นราธิวาส
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
324 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ค ชัยนาท  vs แม่ฮ่องสอน 2
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
325 16:30 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 3  สาย B เชียงราย  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
326 16:30 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs ราชบุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
327 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 1  สาย A ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
328 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs นครปฐม
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
329 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 3  สาย B กาญจนบุรี  vs นครราชสีมา
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
330 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 4  สาย B ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
331 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 5  สาย B เชียงราย  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
332 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
333 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 2  สาย A เชียงราย  vs เชียงใหม่
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
334 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
335 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 5  สาย B นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
336 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 6  สาย B มหาสารคาม  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
337 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
338 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
339 17:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ก นนทบุรี  vs เชียงราย
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
340 17:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
341 17:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ง ยะลา  vs นนทบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
342 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย C ยะลา  vs ร้อยเอ็ด
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
343 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D ตาก  vs ศรีสะเกษ
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
344 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 225 ร้อยเอ็ด  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
345 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 235 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
346 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 109 ปทุมธานี  vs แพร่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
347 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 114 ร้อยเอ็ด  vs อุดรธานี
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
348 18:00 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 111 ศรีสะเกษ  vs อุดรธานี
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
349 18:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 165  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
350 18:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 166  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
351 18:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 167  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
352 18:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 168  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
353 18:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 169  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
354 18:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  ครั้งที่3 คู่ที่ 170  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
355 18:03 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 110 ยโสธร  vs ตรัง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
356 18:09 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 236 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
357 18:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ง สงขลา 2  vs นครสวรรค์ 2
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
358 18:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ง ศรีสะเกษ  vs เลย
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
359 18:14 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 112 พิษณุโลก  vs หนองบัวลำภู
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
360 18:17 มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบ RE คู่ที่ 113 นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
361 18:18 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 227 กำแพงเพชร  vs สงขลา
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
362 18:19 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 237 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
363 18:26 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 238 พัทลุง  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
364 18:33 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 239 ราชบุรี  vs อุดรธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
365 18:38 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 229 สมุทรสาคร  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
366 18:52 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 231 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
367 19:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก พิจิตร  vs สงขลา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
368 19:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก ร้อยเอ็ด  vs กาญจนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
369 19:06 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 233 น่าน  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
370 19:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ก นครสวรรค์ 1  vs จันทบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
371 19:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs กำแพงเพชร
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
จำนวนรายการทั้งหมด 371 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
2 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
3 07:00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
4 07:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
5 08:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 171  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 08:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 172  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 08:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 173  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 08:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่4 คู่ที่ 174  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
9 08:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ข นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
10 09:00 จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา ดาวน์ฮิลล์ (ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
11 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย A นครพนม  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
12 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย B ราชบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 09:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ยะลา  vs มหาสารคาม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
14 09:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B จันทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
15 09:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs ยะลา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
16 09:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
17 09:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย A ยะลา  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
18 09:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย A สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
19 09:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบสอง คู่ที่ 7  สาย B จันทบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
20 09:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย B ตรัง  vs น่าน
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
21 09:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
22 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 1  สาย A ปทุมธานี  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
23 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 2  สาย A กาญจนบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
24 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 1  สาย B ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
25 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 2  สาย B กาฬสินธุ์  vs เชียงราย
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
26 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs มหาสารคาม
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
27 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
28 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 3  สาย B กาญจนบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
29 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
30 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 5  สาย B เชียงราย  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
31 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 1  สาย A เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
32 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs นครราชสีมา
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
33 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 4  สาย B กาญจนบุรี  vs นนทบุรี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
34 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
35 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 6  สาย B มหาสารคาม  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
36 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ข สระบุรี  vs ปัตตานี
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
37 10.00 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
38 10.10 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 267 กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
39 10.20 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
40 10.50 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
41 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
42 10:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 266 น่าน  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
43 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 175  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
44 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 176  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
45 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 177  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
46 10:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  ครั้งที่5 คู่ที่ 178  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
47 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 240 สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
48 10:10 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 241 อุบลราชธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
49 10:20 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 268 สงขลา  vs สระแก้ว
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
50 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 243 น่าน  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
51 10:28 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 269 ชลบุรี  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
52 10:36 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 244 ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
53 10:37 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 270 สมุทรสาคร  vs พิษณุโลก
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
54 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
55 10:45 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 245 น่าน  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
56 10:46 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 271 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
57 10:54 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 246 สงขลา  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
58 10:55 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 272 สุพรรณบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
59 11.10 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
60 11.30 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
61 11.45 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
62 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย C ลำปาง  vs พัทลุง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
63 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย D สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
64 11:00 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 277 สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
65 11:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย A เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
66 11:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย A ตรัง  vs จันทบุรี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
67 11:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย B มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
68 11:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย B ขอนแก่น  vs กาฬสินธุ์
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
69 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ก สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
70 11:03 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 247 อุตรดิตถ์  vs สมุทรสาคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
71 11:04 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 273 สมุทรสาคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
72 11:12 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 248 อุตรดิตถ์  vs พัทลุง
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
73 11:14 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 274 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
74 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
75 11:22 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 249 สงขลา  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
76 11:24 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 275 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
77 11:32 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 250 ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
78 11:32 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 276 สงขลา  vs น่าน
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
79 11:40 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 251 อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
80 11:45 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 278 ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
81 11:48 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 252 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
82 11:55 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 279 ยโสธร  vs ชุมพร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
83 11:57 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 253 ชุมพร  vs ยโสธร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
84 12.10 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
85 12.35 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
86 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 179
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
87 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 180
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
88 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 181
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
89 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 182
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
90 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 183
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
91 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 184
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
92 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 185
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
93 12:00 ลอนโบวลส์ - ทีมสาม หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 186
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
94 12:05 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 280 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
95 12:06 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 254 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
96 12:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
97 12:15 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 255 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
98 12:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ก ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
99 12:24 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 256 ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
100 12:25 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)  รอบพบกันหมด คู่ที่ 282 นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
101 12:33 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 257 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
102 12:34 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 283 อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
103 12:43 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 258 อุดรธานี  vs สงขลา
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
104 12:44 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 284 ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
105 12:51 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 259 ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
106 12:52 มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 285 อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
107 13.40 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 53