ประจำวันที่ 05 มีนาคม 2565  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ
คู่
สาย
ระหว่าง
สนาม
1
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
2
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - อุตรดิตถ์  vs นครสวรรค์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
3
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
4
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - บุรีรัมย์  vs ประจวบคีรีขันธ์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
5
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - สระบุรี  vs นครสวรรค์ 2
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
6
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - เพชรบูรณ์  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
7
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
8
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ขอนแก่น  vs พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
9
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - จันทบุรี  vs ชัยภูมิ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - กระบี่  vs อุดรธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - อุบลราชธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - อุทัยธานี  vs ยะลา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14
08.00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่4  คู่ที่ 41  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 1  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 2  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
17
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 3  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
18
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 4  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
19
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 5  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
20
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 6  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
21
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 7  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
22
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 8  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
23
10.00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 25  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
24
10:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 26  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
25
10:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 27  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
26
10:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 28  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
27
10:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 29  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
28
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 9  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
29
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 10  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
30
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 11  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
31
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 12  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
32
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 13  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
33
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 14  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
34
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 15  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
35
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 16  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
36
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 31  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
37
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 32  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
38
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 33  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
39
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 34  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
40
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 35  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
41
16.00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 20  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
42
16.00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 21  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
43
16.00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 22  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
44
16.00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 23  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
45
16.00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 24  สาย D
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
46
16:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 17  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
47
16:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 18  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
48
16:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 ครั้งที่1  คู่ที่ 19  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
49
18:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 37  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
50
18:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 38  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
51
18:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 39  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
52
18:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่1  คู่ที่ 40  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
รายการทั้งหมด 52 รายการ