ประจำวันที่ 06 มีนาคม 2565  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ
คู่
สาย
ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ปัญจกีฬา
บุคคลหญิง
 รอบสะสมคะแนน -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2
09:20
ปัญจกีฬา
บุคคลชาย
 รอบสะสมคะแนน -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3
09:50
ปัญจกีฬา
คู่ผสม
 รอบสะสมคะแนน -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
4
16:00
ปัญจกีฬา
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - สมุทรสาคร  vs ประจวบคีรีขันธ์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
6
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - แพร่  vs นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
7
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
8
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - ปทุมธานี  vs พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
9
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - พระนครศรีอยุธยา  vs อุบลราชธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - สุพรรณบุรี  vs กระบี่
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - ชุมพร  vs ลำพูน
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - อุทัยธานี  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
14
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - พิจิตร  vs อุบลราชธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
15
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - สระบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
16
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ประจวบคีรีขันธ์  vs ปทุมธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
17
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
18
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - นนทบุรี  vs กำแพงเพชร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
19
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - หนองบัวลำภู  vs ราชบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
20
08.00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่5  คู่ที่ 7  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
21
08.00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่5  คู่ที่ 8  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
22
08.00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่5  คู่ที่ 9  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
23
08.00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่5  คู่ที่ 11  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
24
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่4  คู่ที่ 1  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
25
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่4  คู่ที่ 2  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
26
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่4  คู่ที่ 3  สาย A
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
27
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่4  คู่ที่ 4  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
28
08:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่4  คู่ที่ 5  สาย C
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
29
10.00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 ครั้งที่5  คู่ที่ 12  สาย B
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
30
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 56 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
31
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 57 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
32
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 58 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
33
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 59 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
34
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 60 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
35
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 61 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
36
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 62 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
37
12:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 63 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
38
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 66 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
39
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 67 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
40
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 68 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
41
14:00
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 69 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
42
16:15
ลอนโบวลส์
บุคคล ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
43
16:15
ลอนโบวลส์
บุคคล หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71 -
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
รายการทั้งหมด 43 รายการ