ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ
คู่
สาย
ระหว่าง
สนาม
1
13:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย B ปราจีนบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
2
13:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
3
14:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย A พังงา  vs เชียงใหม่
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
4
14:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย A กระบี่  vs กาญจนบุรี
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
5
15:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อ่างทอง
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
6
15:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B พังงา  vs บุรีรัมย์
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
7
16:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย A กาญจนบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
8
16:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B ปราจีนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
9
17:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย B กระบี่  vs ลำพูน
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
10
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PF1M แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
11
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PF1M แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
12
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PF1M แบบเดินทาง (Navigation)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
13
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PF1M รวมคะแนนสูงสุด
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
14
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PL1 แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
15
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
16
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
17
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวมบุคคลสูงสุด
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
18
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน ประเภททีม PF1 รวมคะแนนที่ดีที่สุด 3 คน
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
19
05:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน ประเภททีม PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
20
09:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
21
11:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
22
13:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
23
15:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
24
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สายบน อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
25
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สายบน ประจวบคีรีขันธ์  vs ชลบุรี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
26
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สายบน นครศรีธรรมราช  vs ลำพูน
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
27
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สายล่าง เชียงราย  vs กระบี่
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
28
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สายล่าง ยโสธร  vs สุโขทัย
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
29
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สายบน สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
30
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สายบน นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
31
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สายล่าง กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
32
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สายล่าง สุโขทัย  vs กาญจนบุรี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
33
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  สายบน ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
34
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  สายล่าง กระบี่  vs สุโขทัย
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
35
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13 - นครศรีธรรมราช  vs สุโขทัย
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
36
10:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - อุทัยธานี  vs ระยอง
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
37
10:45
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 14  สายบน ระยอง  vs ชลบุรี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
38
10:45
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 15  สายล่าง ยโสธร  vs กระบี่
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
39
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สายบน อุทัยธานี  vs เชียงราย
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
40
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สายบน ลำพูน  vs ภูเก็ต
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
41
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สายล่าง ระยอง  vs ร้อยเอ็ด
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
42
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สายล่าง สุโขทัย  vs กระบี่
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
43
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สายบน อุทัยธานี  vs ลำปาง
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
44
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สายบน ภูเก็ต  vs ศรีสะเกษ
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
45
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สายล่าง ระยอง  vs อุบลราชธานี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
46
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สายล่าง สุโขทัย  vs กาญจนบุรี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
47
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  สายบน อุทัยธานี  vs ภูเก็ต
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
48
11:20
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  สายล่าง ระยอง  vs สุโขทัย
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
49
12:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 27  สายบน เชียงราย  vs ลำปาง
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
50
12:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 28  สายบน เชียงราย  vs ภูเก็ต
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
51
12:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 29  สายล่าง ร้อยเอ็ด  vs สุโขทัย
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
52
13:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40 - กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
53
13:00
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49 - ขอนแก่น  vs กระบี่
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
54
13:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สายบน ยโสธร  vs ร้อยเอ็ด
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
55
13:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สายบน สมุทรสาคร  vs อุดรธานี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
56
13:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สายล่าง นครสวรรค์  vs ระยอง
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
57
13:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 34  สายบน ยโสธร  vs กระบี่
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
58
13:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สายบน อุดรธานี  vs สุโขทัย
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
59
13:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สายล่าง ระยอง  vs อุบลราชธานี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
60
13:05
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สายล่าง กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
61
13:50
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38  สายบน กระบี่  vs อุดรธานี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
62
13:50
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39  สายล่าง ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
63
13:50
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 41  สายบน ยโสธร  vs อุดรธานี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
64
13:50
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 42  สายล่าง กาญจนบุรี  vs ระยอง
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
65
14:15
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สายบน ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
66
14:15
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สายบน กาญจนบุรี  vs ภูเก็ต
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
67
14:15
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สายล่าง นครสวรรค์  vs ลำพูน
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
68
14:15
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สายล่าง กระบี่  vs สมุทรสาคร
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
69
14:15
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 47  สายบน ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
70
14:15
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 48  สายล่าง ลำพูน  vs กระบี่
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
71
14:50
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 50  สายบน กาญจนบุรี
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
72
14:50
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 51  สายล่าง สมุทรสาคร  vs ลำพูน
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
73
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
74
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
75
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
 ไทม์ไทรอัล -
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
76
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
 ไทม์ไทรอัล -
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
77
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (4 กม.)
 รอบคัดเลือก -
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
78
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (3 กม.)
 รอบคัดเลือก -
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
79
09:00
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
80
09:00
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย C นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
81
09:00
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย F นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
82
09:00
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย G กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
83
09:25
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย C พิจิตร  vs มุกดาหาร
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
84
09:30
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย G ศรีสะเกษ  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
85
09:30
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย C ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
86
09:30
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย G กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
87
09:45
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย D กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
88
09:50
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย A นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
89
09:50
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย B สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
90
09:50
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
91
10.10
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย F ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
92
10.15
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - นครราชสีมา  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
93
10.25
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย E พิจิตร  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
94
10.35
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - สมุทรสาคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
95
10:10
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบพบกันหมด  สาย H สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
96
10:45
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
97
11:00
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
98
11:00
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
99
11:25
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - กำแพงเพชร  vs สุโขทัย
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
100
11:29
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - มุกดาหาร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
101
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
102
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - ขอนแก่น  vs พัทลุง
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
103
11.00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - ระยอง  vs ชัยภูมิ
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
104
11.00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - ชลบุรี  vs น่าน
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
105
13.00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - เชียงใหม่  vs สงขลา
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
106
13.00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - เชียงใหม่  vs สงขลา
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
107
15.00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - ชัยภูมิ  vs จันทบุรี
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
108
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 77 - ราชบุรี  vs ชลบุรี
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
109
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 78 - พระนครศรีอยุธยา  vs พัทลุง
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
110
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 79 - ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
111
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 80 - ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
112
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - อุดรธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
113
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาไทย)
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
114
09:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ราชบุรี  vs อุดรธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
115
09:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ปราจีนบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
116
09:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ปทุมธานี  vs เชียงราย
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
117
09:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ชุมพร  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
118
09:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ขอนแก่น  vs ลำปาง
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
119
09:00
เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
120
09:00
เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - จันทบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
121
09:00
เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - สุพรรณบุรี  vs ชุมพร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
122
11:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ลำปาง 2  vs ศรีสะเกษ 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
123
11:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ลพบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
124
11:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - อำนาจเจริญ 2  vs มุกดาหาร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
125
11:00
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - ชุมพร 2  vs ลพบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
126
12:30
เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - เพชรบูรณ์  vs ปทุมธานี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
127
12:30
เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - กระบี่  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
128
12:30
เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - ปทุมธานี  vs ลพบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
129
12:30
เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - นครสวรรค์  vs กระบี่ 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
130
14:00
เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - พังงา  vs ปทุมธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
131
14:00
เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - เชียงใหม่ 2  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
132
10:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A นครสวรรค์  vs ระนอง
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
133
12:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
134
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย จ ตาก  vs นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
135
10.30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย X ชลบุรี  vs ยะลา
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
136
12.00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย จ เชียงใหม่  vs อ่างทอง
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
137
13.30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย X นครสวรรค์  vs สงขลา
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
138
15.00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
139
16.30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย Y นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
140
17:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 61  สาย C ยะลา  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
141
17:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 70  สาย ค เพชรบูรณ์  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
142
17:20
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 62  สาย D พระนครศรีอยุธยา  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
143
17:20
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 71  สาย ง ตาก  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
144
18:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 63  สาย C สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
145
18:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 72  สาย ค อุดรธานี  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
146
18:20
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 64  สาย D ชลบุรี  vs ปัตตานี
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
147
18:20
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 73  สาย ง นครปฐม  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
148
18:40
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 65  สาย C เชียงราย  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
149
18:40
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 74  สาย ค กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
150
19:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 66  สาย D กาญจนบุรี  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
151
19:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 75  สาย ง นครศรีธรรมราช  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
152
19:20
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 67  สาย C เชียงราย  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
153
19:20
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 76  สาย ค กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
154
19:40
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 68  สาย D กาญจนบุรี  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
155
19:40
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 77  สาย ง นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
156
20:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 69  สาย C ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
157
20:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3
 รอบสอง  คู่ที่ 78  สาย ค ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
158
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - เชียงราย  vs นนทบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
159
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
160
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - สระบุรี  vs แพร่
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
161
10:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - อุดรธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
162
10:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - ปทุมธานี  vs เชียงราย
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
163
10:30
แบดมินตัน
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - ชัยภูมิ  vs ลพบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
164
11:00
แบดมินตัน
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - ระยอง  vs นครพนม
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
165
11:00
แบดมินตัน
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - พระนครศรีอยุธยา  vs ลำปาง
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
166
11:00
แบดมินตัน
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - ระนอง  vs ลพบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
167
11:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
168
11:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - ตรัง  vs อุดรธานี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
169
11:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - ภูเก็ต  vs นนทบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
170
12:00
แบดมินตัน
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - ภูเก็ต  vs สระบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
171
12:00
แบดมินตัน
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
172
12:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 37 - นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
173
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 38 - ปทุมธานี  vs ชัยภูมิ
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
174
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
175
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
176
13:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - สุราษฎร์ธานี  vs ลพบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
177
13:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - พระนครศรีอยุธยา  vs ชุมพร
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
178
13:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - ชัยภูมิ  vs นนทบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
179
13:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
180
13:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - ปทุมธานี  vs ตรัง
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
181
13:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - พระนครศรีอยุธยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
182
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
183
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 48 - แพร่  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
184
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - ระนอง  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
185
15:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
 รอบคัดเลือก -
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
186
15:30
เพาะกาย
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก -
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
187
15:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
 รอบคัดเลือก -
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
188
15:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
 รอบคัดเลือก -
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
189
15:30
เพาะกาย
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร
 รอบคัดเลือก -
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
190
15:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิค บุคคลหญิง open
 รอบคัดเลือก -
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
191
10:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย 1 กระบี่  vs ราชบุรี
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
192
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย 2 ลพบุรี  vs นครราชสีมา
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
193
14:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย 4 กาฬสินธุ์  vs ชลบุรี
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
194
16:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย 3 สุโขทัย  vs ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
195
13:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs สุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
196
14:30
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก สุรินทร์  vs พะเยา
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
197
15:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
198
16:30
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ข สมุทรสงคราม  vs ขอนแก่น
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
199
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 121 - นครราชสีมา  vs พัทลุง
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
200
13:05
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 122 - ปทุมธานี  vs ชัยภูมิ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
201
13:13
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 123 - ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
202
13:15
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - สุราษฎร์ธานี  vs ตรัง
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
203
13:32
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - ลำปาง  vs ปทุมธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
204
13:51
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - ร้อยเอ็ด  vs พังงา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
205
14.09
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
206
14:23
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - กาญจนบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
207
14:38
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - แม่ฮ่องสอน  vs ชุมพร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
208
14:56
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 124 - ปราจีนบุรี  vs นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
209
14:59
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 125 - สุรินทร์  vs ชัยภูมิ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
210
15:19
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 126 - นครพนม  vs แม่ฮ่องสอน
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
211
15:30
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - สิงห์บุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
212
15:37
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - พัทลุง  vs นนทบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
213
15:39
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - ขอนแก่น  vs สมุทรสาคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
214
15:48
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - เชียงราย  vs กระบี่
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
215
16:05
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - แพร่  vs ปราจีนบุรี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
216
16:22
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 127 - เชียงใหม่  vs สมุทรสงคราม
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
217
16:30
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 128 - อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
218
16:37
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 129 - ประจวบคีรีขันธ์  vs สตูล
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
219
16:48
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - กาญจนบุรี  vs สระแก้ว
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
220
08:00
ยิงปืนรณยุทธ
(IPSC Shotgun) Open Division บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
221
08:00
ยิงปืนรณยุทธ
(IPSC Shotgun) Standard Division บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
222
08:00
ยิงปืนรณยุทธ
(IPSC Shotgun) Standard Division บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
223
08:00
ยิงปืนรณยุทธ
(IPSC Shotgun) Modified Division บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
224
08:00
ยิงปืนรณยุทธ
(IPSC Shotgun) Modified Division บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
225
08:00
ยิงปืนรณยุทธ
(IPSC Shotgun) Standard Manual Division บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
226
10:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สุรินทร์  vs นครนายก
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
227
10:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
228
10:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs พะเยา
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
229
11:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
230
11:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C กระบี่  vs พิษณุโลก
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
231
13:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A ราชบุรี  vs สุรินทร์
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
232
13:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B พะเยา  vs นครปฐม
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
233
13:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
234
14:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย C พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
235
14:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย C ร้อยเอ็ด  vs กระบี่
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
236
15:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A นครนายก  vs ราชบุรี
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
237
15:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
238
15:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย B นครราชสีมา  vs พะเยา
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
239
16:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย C กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
240
16:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย C ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
241
08:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 55  สาย ก นครราชสีมา  vs กระบี่
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
242
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 56  สาย ก เชียงราย  vs ศรีสะเกษ
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
243
12:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 57  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs นนทบุรี
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
244
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 60  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
245
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 47  สาย จ แม่ฮ่องสอน  vs นครสวรรค์ 1
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
246
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 47  สาย จ เพชรบุรี  vs กาญจนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
247
15:50
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 48  สาย ฉ ร้อยเอ็ด  vs มหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
248
15:50
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 48  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs ยะลา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
249
16:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 49  สาย ฉ ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
250
16:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 49  สาย ฉ แม่ฮ่องสอน  vs ร้อยเอ็ด 2
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
251
17:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 50  สาย ฉ พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
252
17:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 50  สาย ฉ กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
253
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
254
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
255
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
256
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
257
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
258
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
259
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
260
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
261
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
262
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
263
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
264
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
265
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
266
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
267
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ผสม
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
268
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ผสม
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
269
16:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
270
16:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
271
16:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
272
16:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
273
16:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
274
16:30
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
275
10:00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบแรก - บึงกาฬ  vs นครพนม
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
276
10:00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบแรก - ลำปาง  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
277
12:30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - บึงกาฬ  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
278
12:30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - นครนายก  vs กระบี่
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
279
12:30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - สมุทรสาคร  vs ระนอง
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
280
12:30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - สระบุรี  vs ลำปาง
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
281
15:00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบรองชนะเลิศ - บึงกาฬ  vs นครนายก
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
282
15:00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบรองชนะเลิศ - สมุทรสาคร  vs สระบุรี
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
283
17:30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบชิงชนะเลิศ - บึงกาฬ  vs สระบุรี
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
284
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 5,000 m. (Elimination)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
285
15:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก -
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
286
15:30
เอ็กซ์ตรีม
Slalom Slide
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
287
16:00
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard - Game of S.K.A.T.E
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
288
16:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก -
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
289
08:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย X ชลบุรี  vs บุรีรัมย์
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
290
10:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย X นครนายก  vs สระบุรี
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
291
12:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย Y ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
292
13:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย IX สระบุรี  vs ชลบุรี
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
293
14:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย IX นครนายก  vs บุรีรัมย์
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
294
14:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A สระบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
295
15:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย IA กรุงเทพมหานคร  vs นราธิวาส
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
296
16:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย IA ปัตตานี  vs นครนายก
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
297
16:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B ประจวบคีรีขันธ์  vs นราธิวาส
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
298
17:00
ฮอกกี้
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย IB สุรินทร์  vs ศรีสะเกษ
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
299
13:00
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A เพชรบูรณ์  vs นครสวรรค์
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
300
14:30
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย A กำแพงเพชร  vs ชัยภูมิ
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
301
16:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A จันทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
302
16:00
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B จันทบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
303
16:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย A ชัยภูมิ  vs พัทลุง
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
304
17:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B กระบี่  vs ลำพูน
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
305
17:30
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
306
18:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B นครศรีธรรมราช  vs จันทบุรี
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รายการทั้งหมด 306 รายการ