รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ค รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 19
วันที่
15 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงใหม่
95
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
28
20
23
24
-
-
95
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
4
ภณิดา  ประเสริฐพงค์
เชียงใหม่
68
ธวัลรัตน์  เสนะสุทธิพันธุ์
เชียงใหม่
7
หทัยรัตน์  เพาะบุญ
เชียงใหม่
86
ณัชวรินทร์  บัวพา
เชียงใหม่
12
พรรณิดา  อาจศรี
เชียงใหม่
89
ธัญพิชชา  จามิตร
เชียงใหม่
99
ปริญญา  สาระธนะ
เชียงใหม่
11
ณัชชากัญญ์  ทูลทรัพย์
เชียงใหม่
23
ภัทรภร  เร่งเร็ว
เชียงใหม่
29
วันวิสาข์  ศรีไม้
เชียงใหม่
93
ปลายฝัน  นาวีพัฒนา
เชียงใหม่
98
กัลย์สุดา  ชำนาญ
เชียงใหม่
   
33
ระยอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
5
10
15
3
-
-
33
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
83
ภัทรภร  ดลสิริฤทธิกุล
ระยอง
3
ณิชากร  รำพึงกิจ
ระยอง
49
กรรณิการ์  ปิดกันภัย
ระยอง
19
อภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
ระยอง
85
ปิยะนันท์  ศิริคำ
ระยอง
7
ปัทมพร  รัตนพลธี
ระยอง
14
วันวิสาห์  ศิริมหา
ระยอง
8
นภัสสร  คงเจริญ
ระยอง
6
เกสรา  ขานยา
ระยอง
12
นุชนาฏ  วงศ์สกุลสุขดี
ระยอง
18
พัชรี  เขียวพละ
ระยอง
11
ชีวรัตน์  ปรุงแต่งกิจ
ระยอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะ Bye