รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ฉ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 39
วันที่
18 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.
สนาม
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
103
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
33
24
26
20
-
-
103
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
8
วริษฐา  ศรีจันทร์วงศ์
กรุงเทพมหานคร
25
ภัทรดาภา  บัวศรี
กรุงเทพมหานคร
13
นันท์นภัส  ด่านชัยวิจิตร
กรุงเทพมหานคร
45
จิราวรรณ์  รุ่งเรือง
กรุงเทพมหานคร
7
วรินธร  สุ่มมาตย์
กรุงเทพมหานคร
10
จารุวรรณ  เสมามิ่ง
กรุงเทพมหานคร
73
อชิรญา  คำภีระ
กรุงเทพมหานคร
18
วรนุช  บุญคำ
กรุงเทพมหานคร
29
รัตติยากรณ์  อุดมสุข
กรุงเทพมหานคร
79
ศุภกานต์  หนูเพ็ง
กรุงเทพมหานคร
4
ชลิสา  ชำนาญวารี
กรุงเทพมหานคร
1
ไอลดา  ผ่องแก้ว
กรุงเทพมหานคร
   
62
ระยอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
15
14
9
24
-
-
62
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
83
ภัทรภร  ดลสิริฤทธิกุล
ระยอง
3
ณิชากร  รำพึงกิจ
ระยอง
49
กรรณิการ์  ปิดกันภัย
ระยอง
19
อภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
ระยอง
85
ปิยะนันท์  ศิริคำ
ระยอง
7
ปัทมพร  รัตนพลธี
ระยอง
14
วันวิสาห์  ศิริมหา
ระยอง
8
นภัสสร  คงเจริญ
ระยอง
6
เกสรา  ขานยา
ระยอง
12
นุชนาฏ  วงศ์สกุลสุขดี
ระยอง
18
พัชรี  เขียวพละ
ระยอง
11
ชีวรัตน์  ปรุงแต่งกิจ
ระยอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะ Bye