รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

รายการ เนตบอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
3/15/2022 เวลา 10:30 น.
สนาม
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
72
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
15
21
24
12
-
-
72
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark : ชนะ Bye
ธนพร  ศรีนา
กรุงเทพมหานคร
กมลวรรณ  มาละอินทร์
กรุงเทพมหานคร
โรส  เดวิส
กรุงเทพมหานคร
สุจิตรา  ทองงาม
กรุงเทพมหานคร
ณัฐพร  พรมบุตร
กรุงเทพมหานคร
ภุมรินทร์  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร
ภูรี  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวดี  สีลาหอม
กรุงเทพมหานคร
วิภาดา  แซ่ลี้
กรุงเทพมหานคร
ชรินรัตน์  รัตนภิญโญวรรณา
กรุงเทพมหานคร
นฤพร  ปิ่นประดับ
กรุงเทพมหานคร
บุญชิตา  ไชยมงคล
กรุงเทพมหานคร
   
13
ระนอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
5
2
1
5
-
-
13
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
กฤษณีย์  โพธิ์คีรี
ระนอง
สุกัญญา  มูลโคกสูง
ระนอง
ดวงกมล  เล่งระบำ
ระนอง
ปวีณา  เยี่ยมรัมย์
ระนอง
สุวรรณา  สุดงาม
ระนอง
พิมพ์นภา  น้อยลัทธี
ระนอง
สุณิสา  เกิดกัน
ระนอง
สร้อยฟ้า  เพ็ชรนิล
ระนอง
กัลธิดา  ติงสุวาทิพย์
ระนอง
จุฑาทิพย์  ศรีสวัสดิ์
ระนอง
สุติณณา  เทพบัณฑิต
ระนอง
ปิยธิดา  สาครชัยเจริญ
ระนอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye