รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์


รายการ ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง  ไม่ระบุ  รอบแรก  .None
วันที่
15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
คู่ที่
ชื่อ - สกุล
จังหวัด
คะแนน
อันดับ
หมายเหตุ
1
กุลสตรี คำสร้อย - สุภวดี แก้วสระแสน
อุดรธานี
44.0
1
-
2
ปัญญาภรณ์ ประชุมโส - กัญญารัตน์ ประชุมโส
ขอนแก่น
42.5
2
-
3
ชวิศา ชูขุนทองเจริญ - ลลิตา ยืนนาน
ชลบุรี
45.0
3
-
4
ธีริศรา ระเบียบโอษฐ์ - กิรณา วงศ์ชูปาน
ภูเก็ต
36.0
4
-
5
พงษ์พิพัฒน์ จินาทิพย์ - เพ็ญบุญญา กลัดภาษี
ชุมพร
-
-
DNS
 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ชนะเทคนิค - ชนะเทคนิค
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
สละสิทธิ์ - สละสิทธิ์
ชนะ-คู่แข่งบาดเจ็บ - ชนะ-คู่แข่งบาดเจ็บ
A3 -
A1 -
หมดเวลา - หมดเวลา
A2 -
A5 -
A7 -
Submission - ชนะเนื่องจากทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้
ชนะ - ไม่มีคู่แข่งขัน -
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน