รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

   
 
 
รายการ เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 17
วันที่
23 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ลพบุรี
7
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
7
-
-
-
-
 
Remark :
อัณณา  อยู่เกษม
ลพบุรี
 
12
สงขลา
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
12
-
-
-
-
 
Remark : PTF
สุชาวลี  เอียดทอง
สงขลา
 
   
 
Remark :
 
     
 
DSQ - Won by Disqualification
KO - Won by Knowckout
PTS - Won by Points
RUN - Won by Puntive Declaration
RSC - Won by Referee Stop Contest
SUP - Won by Superiority
D - Deuk-jeom (point)
K - Kyong-go (warning penalty)
G - Gam-jeom (deduction penalty
KO n - Won by knockout in round n
RSC n - Won by referee stop contest in round n time m:ss
Rn - Repechage round n
WDR - Withdrawn
JURY - result determined by Jury
PW - PW
WP - WP
WIN - WIN
Win by - Win by
SCORE - SCORE
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ชนะ - ชนะ
ถอนตัว - ถอนตัว
Win By Final Score - Win By Final Score
STP -
PTF -
SDP -
PTG -
PUN -
GDP4 - ชนะยกที่ 4