รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย ข รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 53
วันที่
15 มีนาคม 2565 เวลา 15:30 น.
สนาม
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
เชียงใหม่
0
 
 
 
Remark :
12
สุวิทย์  อาบูบาก้า โชว์
เชียงใหม่
4
เทพทัต  อรรถสาร
เชียงใหม่
10
ธนกร  โกมิตร
เชียงใหม่
14
เฉลิมเกียรติ  เพ็ชรภู่
เชียงใหม่
13
ปิยะพงศ์  อาทิตย์
เชียงใหม่
3
ภูชิต  แก้วสะอาด
เชียงใหม่
2
โอภาส  ทองจิตร์
เชียงใหม่
6
ณัฐพงษ์  แสงอินทร์
เชียงใหม่
16
ศักดิ์นรินทร์  บุญปั๋น
เชียงใหม่
7
ทนงศักดิ์  ขวัญชัย
เชียงใหม่
15
พิชิตชัย  เบอร์พันธุ์
เชียงใหม่
8
ราเชนทร์  งามขำ
เชียงใหม่
 
3
นครราชสีมา
 
 
 
Remark :
20
เอกภพ  นามวิจิตร
นครราชสีมา
2
นันทวัฒน์  จั่วสันเทียะ
นครราชสีมา
16
พงศกร  ศรีพลกรัง
นครราชสีมา
9
วิทวัส  พลแสน
นครราชสีมา
7
พงษ์พิสิทธิ์  ชาติต้องสู้
นครราชสีมา
3
วันชัย  ทัพวิเศษ
นครราชสีมา
19
ธนัสถ์  บำรุงภักดี
นครราชสีมา
8
ปราโมทย์  ยศสันเทียะ
นครราชสีมา
6
กิตติพงษ์  สังศักดิ์
นครราชสีมา
12
จตุพล  ดุจมยูร
นครราชสีมา
1
ณราธร  เมืองโคตร
นครราชสีมา
15
จักรกฤษณ์  จันดาหัวดง
นครราชสีมา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ