รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
7 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น.
สนาม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
1
-
-
-
 
Remark :
White
นครปฐม
 
 
Remark :
 
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
มหาสารคาม
 
 
Remark :