ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
เจตริน    
นามสกุล
เกิดเรือง
เพศ
ชาย
สังกัด
สิงห์บุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
19/03/2565
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย
23/03/2565
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย
21/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  3  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer