ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ยุทธนา    
นามสกุล
โปรานานนท์
เพศ
ชาย
สังกัด
ชุมพร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย
 เรือพาย
  แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
 เรือพาย
  แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย
 เรือพาย
  แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
19/03/2565
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย
21/03/2565
 เรือพาย
  แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
19/03/2565
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย
23/03/2565
 เรือพาย
  แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย
23/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  3  เหรียญ
เหรียญเงิน  2  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer