ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กิตติภพ    
นามสกุล
พรมมาส
เพศ
ชาย
สังกัด
แม่ฮ่องสอน
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PF1M แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PF1M แบบเดินทาง (Navigation)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PF1M แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PF1M รวมคะแนนสูงสุด
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวมบุคคลสูงสุด
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน ทุกรายการ
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบความเร็วระยะทาง Speed&Distance
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(Accuracy)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มร่อน แบบความเร็วและระยะทาง Speed&Distance บุคคลชาย
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
เหรียญรางวัล
เหรียญรวม
เหรียญทอง    เหรียญ
เหรียญเงิน    เหรียญ
เหรียญทองแดง    เหรียญ
 
     
Sponcer