ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธวัชชัย    
นามสกุล
บานสีลา
เพศ
ชาย
สังกัด
ลพบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PF1M แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PF1M แบบเดินทาง (Navigation)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PF1M แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PF1M รวมคะแนนสูงสุด
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวมบุคคลสูงสุด
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน ทุกรายการ
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน ประเภททีม PF1 รวมคะแนนที่ดีที่สุด 3 คน
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน ประเภททีม PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน ประเภททีม PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน
16/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  1  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer