ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กำพล    
นามสกุล
สามงามนิ่ม
เพศ
ชาย
สังกัด
สระบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวมบุคคลสูงสุด
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน ประเภททีม PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบความเร็วระยะทาง Speed&Distance
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(Accuracy)
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มร่อน แบบความเร็วและระยะทาง Speed&Distance บุคคลชาย
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
16/03/2565
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation)
16/03/2565
 กีฬาทางอากาศ
  ร่มบิน ประเภททีม PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน
16/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  1  เหรียญ
เหรียญเงิน  1  เหรียญ
เหรียญทองแดง  1  เหรียญ
 
     
Sponcer