รายการ มวยปล้ำ 
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.) รอบคัดเลือก  
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10:21 น.
สนาม อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
พัทลุง
พัทลุง
2
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer