รายการ กีฬาทางอากาศ 
ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 05:30 น.
สนาม สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
ลพบุรี
ลพบุรี
4
ลพบุรี
ลพบุรี
5
สระบุรี
สระบุรี
6
สระบุรี
สระบุรี
7
นครราชสีมา
นครราชสีมา
8
นครราชสีมา
นครราชสีมา
9
อุดรธานี
อุดรธานี
10
อุดรธานี
อุดรธานี
11
เลย
เลย
12
เลย
เลย
13
หนองคาย
หนองคาย
14
หนองคาย
หนองคาย
15
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
16
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
17
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 
Sponcer