รายการ เรือพาย 
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.44 น.
สนาม สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
0
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
1
ปัตตานี
ปัตตานี
2
สระบุรี
สระบุรี
3
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
4
นครราชสีมา
นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
Sponcer