รายการ เอ็กซ์ตรีม 
BMX Park - Bunny Hop รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 14:30 น.
สนาม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
301
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
302
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
311
ชลบุรี
ชลบุรี
4
310
ชลบุรี
ชลบุรี
5
320
สระแก้ว
สระแก้ว
6
317
สระแก้ว
สระแก้ว
7
321
สระบุรี
สระบุรี
8
322
สระบุรี
สระบุรี
9
324
นครสวรรค์
นครสวรรค์
10
323
นครสวรรค์
นครสวรรค์
11
325
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
12
339
นครราชสีมา
นครราชสีมา
13
329
นครราชสีมา
นครราชสีมา
14
334
ขอนแก่น
ขอนแก่น
15
336
ขอนแก่น
ขอนแก่น
16
327
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
17
340
พิษณุโลก
พิษณุโลก
18
341
พิษณุโลก
พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
Sponcer