รายการ เทเบิลเทนนิส 
บุคคลหญิง รอบแรก  
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:25 น.
สนาม อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
นนทบุรี
นนทบุรี
2
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer