รายการ เทเบิลเทนนิส 
บุคคลหญิง รอบแรก  
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:50 น.
สนาม อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
นนทบุรี
นนทบุรี
2
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
Sponcer