รายการ เทเบิลเทนนิส 
บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น.
สนาม อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
สุโขทัย
สุโขทัย
 
 
 
 
 
 
Sponcer