รายการ เทเบิลเทนนิส 
บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14:30 น.
สนาม อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2
ยโสธร
ยโสธร
 
 
 
 
 
 
Sponcer