รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer