รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย รอบสอง  
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
พัทลุง
พัทลุง
2
สระบุรี
สระบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer