รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 05 มีนาคม 2565

มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 2
อุตรดิตถ์  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 3
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 4
บุรีรัมย์  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 5
สระบุรี  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  พะเยา
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 9
จันทบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 10
กระบี่  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 11
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 12
อุบลราชธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 13
อุทัยธานี  vs  ยะลา
 รอบแรก
13:00
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  13 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 41
ปทุมธานี  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่4
08.00
Official
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 ครั้งที่1
08:00
Official
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สตูล  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
08:00
Official
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  นครพนม
 ครั้งที่1
08:00
Official
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่1
08:00
Official
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 5
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่1
08:00
Official
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 6
ปราจีนบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่1
08:00
Official
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 ครั้งที่1
08:00
Official
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 8
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่1
08:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 25
กำแพงเพชร  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
10.00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 26
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่1
10:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 ครั้งที่1
10:00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 28
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่1
10:00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 29
เชียงใหม่  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่1
10:00
Official
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
สตูล  vs  สุพรรณบุรี
 ครั้งที่1
12:00
Official
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
12:00
Official
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่1
12:00
Official
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
กาญจนบุรี  vs  นครพนม
 ครั้งที่1
12:00
Official
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 13
ปราจีนบุรี  vs  สงขลา
 ครั้งที่1
12:00
Official
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 14
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่1
12:00
Official
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 ครั้งที่1
12:00
Official
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 16
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่1
12:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 31
สตูล  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
14:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 32
กำแพงเพชร  vs  นครสวรรค์
 ครั้งที่1
14:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่1
14:00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 34
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่1
14:00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 35
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่1
14:00
Official
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 20
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 ครั้งที่1
16.00
Official
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 21
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 ครั้งที่1
16.00
Official
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 22
กาญจนบุรี  vs  ชลบุรี
 ครั้งที่1
16.00
Official
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 23
สงขลา  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่1
16.00
Official
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่1
16.00
Official
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
นครสวรรค์  vs  สตูล
 ครั้งที่1
16:00
Official
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
นครพนม  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่1
16:00
Official
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 19
ปราจีนบุรี  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่1
16:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
18:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 38
กำแพงเพชร  vs  สตูล
 ครั้งที่1
18:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 ครั้งที่1
18:00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 40
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่1
18:00
Official
รวม ลอนโบวลส์  39 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer