รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 06 มีนาคม 2565

ปัญจกีฬา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง 
 รอบสะสมคะแนน
09:00
Official
บุคคลชาย 
 รอบสะสมคะแนน
09:20
Official
คู่ผสม 
 รอบสะสมคะแนน
09:50
Official
คู่ผสม 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
16:00
Official
รวม ปัญจกีฬา  4 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 14
สมุทรสาคร  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 15
แพร่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 16
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 17
ปทุมธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 18
พระนครศรีอยุธยา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 20
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 21
ชุมพร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 22
อุทัยธานี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 23
พิจิตร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 24
สระบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 25
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 27
นนทบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 28
หนองบัวลำภู  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  15 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 ครั้งที่5
08.00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 8
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่5
08.00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 9
นครสวรรค์  vs  สตูล
 ครั้งที่5
08.00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 11
สมุทรสาคร  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่5
08.00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สระบุรี
 ครั้งที่4
08:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  สตูล
 ครั้งที่4
08:00
Official
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 ครั้งที่4
08:00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่4
08:00
Official
บุคคล หญิง   สาย C  คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่4
08:00
Official
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 12
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 ครั้งที่5
10.00
Official
บุคคล ชาย   คู่ที่ 56
นครพนม  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล ชาย   คู่ที่ 57
เชียงใหม่  vs  ปราจีนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล ชาย   คู่ที่ 58
ศรีสะเกษ  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล ชาย   คู่ที่ 59
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล หญิง   คู่ที่ 60
ปทุมธานี  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล หญิง   คู่ที่ 61
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล หญิง   คู่ที่ 62
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล หญิง   คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล ชาย   คู่ที่ 66
นครสวรรค์  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคล ชาย   คู่ที่ 67
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคล หญิง   คู่ที่ 68
เชียงใหม่  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคล หญิง   คู่ที่ 69
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคล ชาย   คู่ที่ 70
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
16:15
Official
บุคคล หญิง   คู่ที่ 71
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
16:15
Official
รวม ลอนโบวลส์  24 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer