รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 มีนาคม 2565

เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
หนองบัวลำภู  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:07
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:14
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
09:21
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
09:28
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ฉะเชิงเทรา  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:35
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
ร้อยเอ็ด  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:42
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
09:49
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 9
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:56
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:03
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
หนองบัวลำภู  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:10
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 12
หนองบัวลำภู  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:17
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 13
ร้อยเอ็ด  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:24
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:31
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:38
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 16
ฉะเชิงเทรา  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
10:45
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 17
หนองบัวลำภู  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:52
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
นครปฐม  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:59
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:06
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ฉะเชิงเทรา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:13
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 21
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:20
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 23
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:34
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 22
นครปฐม 2  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
11:41
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 24
สมุทรปราการ  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:41
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
11:48
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
11:55
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 27
สุพรรณบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:02
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 28
นครปฐม 2  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
12:09
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
12:16
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
12:23
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 31
จันทบุรี  vs  จันทบุรี 2
 รอบแรก
12:30
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 32
สมุทรปราการ  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
12:37
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 33
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:44
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 34
นครปฐม 2  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
12:50
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:57
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 36
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
13:04
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 37
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:11
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 38
สมุทรสาคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
13:18
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:25
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 40
ชลบุรี  vs  นครปฐม 2
 รอบแรก
13:32
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   คู่ที่ 41
จันทบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
13:39
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย   คู่ที่ 42
ฉะเชิงเทรา  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:46
Official
Ski 1500 standard บุคคลชาย 
จันทบุรี  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:53
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:15
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:17
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  ชลบุรี 2
 รอบแรก
14:22
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:29
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
จันทบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
14:36
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
14:43
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
หนองบัวลำภู  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:50
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:04
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:11
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
ฉะเชิงเทรา  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
15:18
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:25
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:32
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:39
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
15:46
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:53
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
หนองบัวลำภู  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
16:00
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:07
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
16:14
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 19
อุดรธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:17
Official
Ski 1500 standard บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
หนองบัวลำภู  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
16:28
Official
รวม เจ็ตสกี  63 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
พัทลุง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 5
นครพนม  vs  ตรัง
 รอบแรก
11:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
11:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
12:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 8
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ตาก  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  ตาก
 รอบแรก
15:00
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 15
ชัยภูมิ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
16:00
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบแรก
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
18:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
18:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  22 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 1
แม่ฮ่องสอน  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
10:40
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย A  คู่ที่ 3
ตาก  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:20
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:10
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
ปัญจกีฬา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
Official
รวม ปัญจกีฬา  2 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ปัตตานี  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
09.45
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
กาฬสินธุ์  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
10.20
Official
ปันจักลีลา บุคคลชาย 
เพชรบุรี  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง 
ฉะเชิงเทรา  vs  แม่ฮ่องสอน
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
แม่ฮ่องสอน  vs  นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
14.30
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  นราธิวาส
 รอบคัดเลือก
14.50
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
 รอบคัดเลือก
14.50
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
บุรีรัมย์  vs  กาฬสินธุ์
 รอบคัดเลือก
15.00
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
15.05
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
15.05
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
แม่ฮ่องสอน  vs  นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
15.05
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
อุบลราชธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบคัดเลือก
15.10
Official
รวม ปันจักสีลัต  12 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
10.17
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 30
พัทลุง  vs  ชุมพร
 รอบคัดเลือก
10.36
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 31
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.43
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 16
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.52
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 25
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบคัดเลือก
10:03
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 2
แพร่  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
10:07
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
10:07
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 26
พังงา  vs  ชลบุรี
 รอบตัดเชือก
10:10
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  สระแก้ว
 รอบคัดเลือก
10:10
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 3
น่าน  vs  พัทลุง
 รอบคัดเลือก
10:14
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบคัดเลือก
10:14
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 27
อำนาจเจริญ  vs  ชุมพร
 รอบคัดเลือก
10:15
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 4
พัทลุง  vs  เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
10:21
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 7
แพร่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
10:21
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:24
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 25
เพชรบูรณ์  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
10:24
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 28
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
10:25
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 5
อุตรดิตถ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
10:28
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 9
พัทลุง  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
10:28
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 29
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
10:30
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบคัดเลือก
10:31
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบคัดเลือก
10:35
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:35
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:35
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 36
เพชรบูรณ์  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:36
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:49
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 8
หนองบัวลำภู  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:50
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 32
ศรีสะเกษ  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:50
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 33
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:57
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 9
ยโสธร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 13
อำนาจเจริญ  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 14
เพชรบูรณ์  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 10
เพชรบูรณ์  vs  พังงา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:05
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 35
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:11
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 22
แพร่  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:13
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 11
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:15
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 23
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
11:17
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 12
อุดรธานี  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 24
อุบลราชธานี  vs  ชุมพร
 รอบ RE
11:20
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:25
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 37
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:25
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 26
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
11:27
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 27
ชุมพร  vs  สมุทรปราการ
 รอบชิงที่ 3
11:31
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:33
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 15
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:41
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 39
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:41
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 16
อุบลราชธานี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:48
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 40
อุดรธานี  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:48
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 22
ตรัง  vs  แพร่
 รอบ RE
11:50
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 23
ศรีสะเกษ  vs  อุตรดิตถ์
 รอบ RE
11:55
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 41
หนองบัวลำภู  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:55
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 24
พัทลุง  vs  อุดรธานี
 รอบ RE
12:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 42
เพชรบูรณ์  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
12:02
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 43
พัทลุง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
12:09
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 44
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:16
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 45
อุบลราชธานี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
12:24
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 49
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 53
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 55
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 57
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 48
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
14:05
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 58
แพร่  vs  หนองบัวลำภู
 รอบ RE
14:07
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 49
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 59
อำนาจเจริญ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ RE
14:14
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 50
ยโสธร  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
14:15
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 60
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบ RE
14:21
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 52
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
14:25
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 61
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
14:28
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 54
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
14:35
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 56
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
14:45
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 62
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ RE
15.15
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:42
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:48
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:58
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 17
แพร่  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:01
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 18
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:02
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  อำนาจเจริญ
 รอบรองชนะเลิศ
17:09
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
17:15
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 91
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
17:45
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 93
ปทุมธานี  vs  แพร่
 รอบ RE
18:00
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 92
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)   คู่ที่ 90
อำนาจเจริญ  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
รวม มวยปล้ำ  91 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 29
อ่างทอง  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 30
ยะลา  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 31
บึงกาฬ  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 32
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 33
อุตรดิตถ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 34
นนทบุรี  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 35
อำนาจเจริญ  vs  พะเยา
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 36
ราชบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 37
ยโสธร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 39
ราชบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 40
ร้อยเอ็ด  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 41
สมุทรสาคร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 42
ชัยภูมิ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 43
แม่ฮ่องสอน  vs  ยะลา
 รอบแรก
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 44
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  16 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-NO-Kata)  
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)  
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 9
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 10
ราชบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
13:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
13:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
13:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 15
ตรัง  vs  เลย
 รอบสอง
13:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 16
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  แพร่
 รอบแรก
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ตรัง  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 5
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
พัทลุง  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
กาฬสินธุ์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 19
นครปฐม  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
พัทลุง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
14:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 25
มหาสารคาม  vs  ราชบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 26
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
แพร่  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
14:30
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน. ไม่เกิน 42 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท นน.ไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 30
นครปฐม  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ยูโด  31 รายการ  
 
โรลเลอร์สกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
 รอบคัดเลือก
09:30
Official
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
10:30
Official
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
10:30
Official
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
10:30
Official
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
10:30
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
11:00
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
11:00
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
11:00
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
11:00
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
 รอบชิงที่ 3
11:00
Official
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมผลัด Sprint หญิง 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
 รอบชิงที่ 3
13:00
Official
ทีมผลัด Sprint ชาย 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
รวม โรลเลอร์สกี  20 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 70
กาญจนบุรี  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่1
08:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 71
กำแพงเพชร  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่1
08:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 72
นครสวรรค์  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่1
08:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 73
ปทุมธานี  vs  สตูล
 ครั้งที่1
08:00
Official
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 74
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่1
08:00
Official
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 75
สงขลา  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
08:00
Official
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 76
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 ครั้งที่1
08:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 78
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่2
10:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 79
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่2
10:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 80
ปทุมธานี  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่2
10:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 81
นครสวรรค์  vs  สตูล
 ครั้งที่2
10:00
Official
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 82
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 ครั้งที่2
10:00
Official
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 83
นนทบุรี  vs  สระบุรี
 ครั้งที่2
10:00
Official
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 84
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 ครั้งที่2
10:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 85
กาญจนบุรี  vs  กำแพงเพชร
 ครั้งที่3
12:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 86
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่3
12:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 87
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 ครั้งที่3
12:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 88
ปราจีนบุรี  vs  สตูล
 ครั้งที่3
12:00
Official
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 89
นนทบุรี  vs  สงขลา
 ครั้งที่3
12:00
Official
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 90
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 ครั้งที่3
12:00
Official
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 91
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 ครั้งที่3
12:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 92
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 93
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 94
ปราจีนบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 95
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 96
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 97
นนทบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 98
กาญจนบุรี  vs  ปราจีนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
รวม ลอนโบวลส์  28 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กาฬสินธุ์  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาสารคาม  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  สิงห์บุรี
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
มุกดาหาร  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09:00
Official
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 2
13.00
Official
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
กาฬสินธุ์  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 2
13.00
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 2
13.00
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 2
13.00
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  สิงห์บุรี
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  มุกดาหาร
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 2
13:00
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 3
16.30
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 3
16.30
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 3
16:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  มุกดาหาร
 กระดานที่ 3
16:30
Official
รวม หมากล้อม  40 รายการ  
 
อีสปอร์ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 2
สุราษฎร์ธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 3
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลหญิง PES2021   สาย A  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลหญิง PES2021   สาย A  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 6
สุโขทัย  vs  ลำปาง
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 7
สุราษฎร์ธานี  vs  สุโขทัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 8
นครพนม  vs  กาญจนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 10
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 11
สุโขทัย  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 12
ลำปาง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 13
นครพนม  vs  ลำปาง
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 15
ปทุมธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 16
สุโขทัย  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 17
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 18
สุราษฎร์ธานี  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 20
ปทุมธานี  vs  ลำปาง
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลชาย PES2021   สาย A  คู่ที่ 21
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
บุคคลหญิง PES2021   สาย A  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10.00
Official
บุคคลหญิง PES2021   สาย A  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10.00
Official
บุคคลหญิง PES2021   สาย A  คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.00
Official
บุคคลหญิง PES2021   สาย A  คู่ที่ 6
สุโขทัย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 1
นครพนม  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  กาญจนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 6
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 8
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย A  คู่ที่ 10
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย B  คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย B  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย B  คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย B  คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
ชายคู่ PES2021   สาย B  คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
Official
รวม อีสปอร์ต  43 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer