รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 มีนาคม 2565

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
 วันที่ 2
08:00
Official
บุคคลชาย 
 วันที่ 2
08:00
Official
ทีมหญิง 
 วันที่ 1
08:00
Official
บุคคลหญิง 
 วันที่ 1
08:00
Official
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 45 กม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 30 กม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08:30
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:37
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 3
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:44
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
08:51
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:58
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 6
สมุทรปราการ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
09:05
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  อุดรธานี 2
 รอบแรก
09:12
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
09:19
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:26
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 10
หนองบัวลำภู  vs  หนองบัวลำภู 2
 รอบแรก
09:33
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:40
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 12
สมุทรปราการ  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
09:47
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:54
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
10:01
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:08
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 16
สมุทรปราการ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
10:15
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 17
อุดรธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:22
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 18
สมุทรสาคร  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
10:29
Official
Ski GP   สาย A  คู่ที่ 19
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:36
Official
Ski GP   สาย B  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
10:43
Official
Ski GP   คู่ที่ 21
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
Ski GP   คู่ที่ 22
สมุทรสาคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:07
Official
Ski GP   คู่ที่ 23
ฉะเชิงเทรา  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:14
Official
Sport GP   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
Official
Sport GP   สาย B  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:07
Official
Sport GP   สาย A  คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
13:14
Official
Sport GP   สาย B  คู่ที่ 4
อำนาจเจริญ  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:21
Official
Sport GP   สาย A  คู่ที่ 5
หนองบัวลำภู  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:28
Official
Sport GP   สาย B  คู่ที่ 6
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:35
Official
Sport GP   สาย A  คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:42
Official
Sport GP   สาย B  คู่ที่ 8
อำนาจเจริญ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:49
Official
Sport GP   สาย A  คู่ที่ 9
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:56
Official
Sport GP   สาย B  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
14:03
Official
Sport GP   สาย A  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
14:10
Official
Sport GP   สาย B  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
14:17
Official
Sport GP   สาย C  คู่ที่ 13
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:24
Official
Sport GP   สาย C  คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
14:38
Official
Sport GP   สาย D  คู่ที่ 15
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:45
Official
Sport GP   สาย C  คู่ที่ 16
อุดรธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14:52
Official
Sport GP   สาย D  คู่ที่ 17
หนองบัวลำภู  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:59
Official
Sport GP   สาย C  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:06
Official
Sport GP   สาย D  คู่ที่ 19
ราชบุรี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
15:13
Official
Sport GP   สาย C  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:20
Official
Sport GP   สาย C  คู่ที่ 21
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
15:27
Official
Sport GP   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:34
Official
Sport GP   คู่ที่ 23
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:41
Official
Sport GP   คู่ที่ 24
ชลบุรี  vs  ชลบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:48
Official
รวม เจ็ตสกี  47 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 33
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 35
พัทลุง  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 36
ชลบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 39
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 40
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
นครพนม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 17
นครปฐม  vs  ยะลา
 รอบแรก
18:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 18
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 9
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 10
แม่ฮ่องสอน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:40
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย B  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
11:10
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย A  คู่ที่ 12
ตาก  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:10
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
กาฬสินธุ์  vs  นครสวรรค์
 รอบ 8 คน
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  ยะลา
 รอบ 8 คน
09:00
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
สมุทรสงคราม  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบ 8 คน
10.00
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
พระนครศรีอยุธยา  vs  ยะลา
 รอบ 8 คน
10.05
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
ชุมพร  vs  บุรีรัมย์
 รอบ 8 คน
10.10
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 คน
10.45
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
กาฬสินธุ์  vs  ยะลา
 รอบ 8 คน
11.15
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
เพชรบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 คน
11.45
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
ระนอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 คน
12.00
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
นราธิวาส  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 คน
12.00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
ตาก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 คน
12.00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
พระนครศรีอยุธยา  vs  ยะลา
 รอบ 8 คน
12.00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 คน
13.30
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
กาฬสินธุ์  vs  สุโขทัย
 รอบ 8 คน
13.45
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
พัทลุง  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ 8 คน
14.05
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 29
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 คน
14.15
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
บุรีรัมย์  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 คน
14.45
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
นครสวรรค์  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบ 8 คน
15.00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 คน
15.05
Official
รวม ปันจักสีลัต  19 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 130
ศรีสะเกษ  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 144
ร้อยเอ็ด  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 56
สมุทรสาคร  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 57
พัทลุง  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
10:03
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 58
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบคัดเลือก
10:07
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 131
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:08
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 145
กระบี่  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:08
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 59
กำแพงเพชร  vs  กระบี่
 รอบคัดเลือก
10:10
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 60
ตรัง  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
10:14
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 132
ศรีสะเกษ  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:16
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 146
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:16
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 61
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
10:17
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 62
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:21
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 133
พัทลุง  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:24
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 147
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:24
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 63
ยโสธร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:24
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 64
อุตรดิตถ์  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:28
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 65
อุดรธานี  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:31
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 134
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:33
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 148
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:33
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 66
เพชรบูรณ์  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:35
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 67
สมุทรปราการ  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:38
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 135
ร้อยเอ็ด  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:42
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 149
นนทบุรี  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:42
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 68
สมุทรสาคร  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:42
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 69
อุบลราชธานี  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 70
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:49
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 136
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:50
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 150
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:50
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 71
พัทลุง  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
10:52
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 72
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:56
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 137
กระบี่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:58
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 151
สมุทรสาคร  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:58
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 73
สมุทรสาคร  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
10:59
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 74
กำแพงเพชร  vs  อุดรธานี
 รอบ RE
11:03
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 138
ชลบุรี  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:06
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 152
ศรีสะเกษ  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:06
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 75
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
11:06
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 76
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
11:10
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 77
อุดรธานี  vs  พัทลุง
 รอบชิงที่ 3
11:13
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 139
เพชรบูรณ์  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
11:14
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 153
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:14
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 79
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
11:20
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 140
สมุทรสาคร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:22
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 154
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:22
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 80
อุบลราชธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
11:24
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 141
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:31
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 155
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:31
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 142
เพชรบูรณ์  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
11:39
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 156
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:39
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 143
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
11:47
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 159
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 161
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 163
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 165
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 168
อุตรดิตถ์  vs  ยโสธร
 รอบชิงที่ 3
18.16
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 169
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
18.24
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)   คู่ที่ 164
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
18.48
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 158
ร้อยเอ็ด  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
18:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 166
อุตรดิตถ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
18:00
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)   คู่ที่ 81
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 78
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 167
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
18:08
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 160
น่าน  vs  ยโสธร
 รอบชิงที่ 3
18:16
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 162
กระบี่  vs  แพร่
 รอบชิงที่ 3
18:32
Official
รวม มวยปล้ำ  65 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 61
สมุทรสาคร  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 62
อุบลราชธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 63
พัทลุง  vs  บุรีรัมย์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 64
ตราด  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 65
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 66
ร้อยเอ็ด  vs  บึงกาฬ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 67
อุดรธานี  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 68
นครสวรรค์  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 69
นนทบุรี  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 70
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 71
พิษณุโลก  vs  อ่างทอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 72
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 73
พิษณุโลก  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 74
ร้อยเอ็ด  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 75
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 76
สระบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 77
พิษณุโลก  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 78
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 79
จันทบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 80
หนองบัวลำภู  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  20 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  ยะลา
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาสารคาม  vs  เลย
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
จันทบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 8
น่าน  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
ลพบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
ขอนแก่น  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 27
น่าน  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 29
เพชรบูรณ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 30
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ศรีสะเกษ  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
11:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 24
จันทบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
11:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 25
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 26
เพชรบูรณ์  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
11:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 32
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 33
พิษณุโลก  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
11:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
 รอบสอง
11:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
11:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 36
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 37
ตรัง  vs  ยะลา
 รอบสอง
11:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 44
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 19
ลพบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
11:30
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
เลย  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:30
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 21
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:30
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
เชียงราย  vs  เลย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
จันทบุรี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
สงขลา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
ลพบุรี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 45
ขอนแก่น  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 46
มหาสารคาม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 47
มุกดาหาร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 49
นครปฐม  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 50
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 51
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 52
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 53
น่าน  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 54
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 56
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 57
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 58
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 59
เลย  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 60
จันทบุรี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 61
ลพบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 62
ขอนแก่น  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 63
มุกดาหาร  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
รวม ยูโด  61 รายการ  
 
โรลเลอร์สกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผลัดหญิง 3 คน 3x3KM ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมผลัดชาย 3 คน 3x4KM ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม โรลเลอร์สกี  2 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   คู่ที่ 130
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ชาย   คู่ที่ 131
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ชาย   คู่ที่ 132
นครสวรรค์  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่หญิง   คู่ที่ 133
ปราจีนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่หญิง   คู่ที่ 134
กาญจนบุรี  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่หญิง   คู่ที่ 135
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่หญิง   คู่ที่ 136
สมุทรสาคร  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ชาย   คู่ที่ 137
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
คู่ชาย   คู่ที่ 138
สตูล  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
คู่หญิง   คู่ที่ 139
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
คู่หญิง   คู่ที่ 140
สระบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
คู่ชาย   คู่ที่ 141
กาญจนบุรี  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คู่หญิง   คู่ที่ 142
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม ลอนโบวลส์  13 รายการ  
 
ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class E 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class D & C 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class B, A & AA 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
สแตนดาร์ด Class B (Youth) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
สแตนดาร์ด Class A (Under 21) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
สแตนดาร์ด Class B (Youth) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
สแตนดาร์ด Class A (Under 21) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
สแตนดาร์ด Class AA (Adult) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
รวม ลีลาศ  14 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:05
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4
สระบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:45
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16:20
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 6
กระบี่  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:50
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 7
อ่างทอง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
19:55
Official
รวม วอลเลย์บอล  7 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
นครสวรรค์ 1  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:50
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
13:50
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3
แม่ฮ่องสอน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:40
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:40
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 4
เพชรบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
16:20
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
ชัยนาท  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:20
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 6
นราธิวาส  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
17:10
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 6
แม่ฮ่องสอน 2  vs  ร้อยเอ็ด 2
 รอบแรก
17:10
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 7
สงขลา 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:50
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
 รอบแรก
18:50
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 8
นครสวรรค์ 2  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
19:40
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 8
เลย  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
19:40
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  16 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
กาฬสินธุ์  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม หมากล้อม  9 รายการ  
 
อีสปอร์ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  ยโสธร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 4
ยโสธร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 7
พิษณุโลก  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 9
นครปฐม  vs  ยโสธร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 11
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 15
ยโสธร  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 16
ปทุมธานี  vs  ยโสธร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 17
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 18
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 19
นครปฐม  vs  พิษณุโลก
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 20
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 21
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลหญิง TEKKEN7   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลหญิง TEKKEN7   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
บุคคลหญิง TEKKEN7   คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 6
นครพนม  vs  พิษณุโลก
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 7
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 10
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 11
นครพนม  vs  สุรินทร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 12
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 13
สุรินทร์  vs  พิษณุโลก
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
13.00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 Play Off
16.00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 2
ยโสธร  vs  ปทุมธานี
 Play Off
16.00
Official
บุคคลหญิง TEKKEN7   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 Play Off
16.00
Official
บุคคลหญิง TEKKEN7   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 Play Off
16.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 Play Off
16.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  นครพนม
 Play Off
16.00
Official
รวม อีสปอร์ต  45 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer