รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
 วันที่ 3
08:00
Official
บุคคลชาย 
 วันที่ 3
08:00
Official
ทีมหญิง 
 วันที่ 2
08:00
Official
บุคคลหญิง 
 วันที่ 2
08:00
Official
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ( ไทม์ไทรอัล 100 กม.) - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Runabout 1100 Open   สาย A  คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  อุดรธานี 2
 รอบแรก
08:30
Official
Runabout 1100 Open   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:37
Official
Runabout 1100 Open   สาย A  คู่ที่ 3
หนองบัวลำภู  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:44
Official
Runabout 1100 Open   สาย A  คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:58
Official
Runabout 1100 Open   สาย B  คู่ที่ 4
ราชบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:05
Official
Runabout 1100 Open   สาย B  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:05
Official
Runabout 1100 Open   สาย A  คู่ที่ 7
หนองบัวลำภู  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:12
Official
Runabout 1100 Open   สาย B  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:19
Official
Runabout 1100 Open   สาย A  คู่ที่ 9
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:26
Official
Runabout 1100 Open   สาย B  คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:33
Official
Runabout 1100 Open   สาย A  คู่ที่ 11
อุดรธานี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
09:40
Official
Runabout 1100 Open   สาย B  คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:47
Official
Runabout 1100 Open   สาย C  คู่ที่ 13
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:54
Official
Runabout 1100 Open   สาย D  คู่ที่ 14
สมุทรปราการ  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบแรก
10:01
Official
Runabout 1100 Open   สาย C  คู่ที่ 15
อำนาจเจริญ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
10:08
Official
Runabout 1100 Open   สาย D  คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:15
Official
Runabout 1100 Open   สาย C  คู่ที่ 17
นครปฐม  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
10:22
Official
Runabout 1100 Open   สาย D  คู่ที่ 18
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:29
Official
Runabout 1100 Open   สาย C  คู่ที่ 19
อำนาจเจริญ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:36
Official
Runabout 1100 Open   สาย D  คู่ที่ 20
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:43
Official
Runabout 1100 Open   สาย C  คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
10:50
Official
Runabout 1100 Open   สาย D  คู่ที่ 22
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:57
Official
Runabout 1100 Open   สาย C  คู่ที่ 23
อำนาจเจริญ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:04
Official
Runabout 1100 Open   สาย D  คู่ที่ 24
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:11
Official
Runabout 1100 Open   คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:18
Official
Runabout 1100 Open   คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  ชลบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:25
Official
Runabout 1100 Open   คู่ที่ 27
นครปฐม  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:32
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:00
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:07
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 3
หนองบัวลำภู  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:14
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:21
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
13:28
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 6
นครปฐม  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:35
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
13:42
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:49
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 9
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:56
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
14:03
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 11
สมุทรปราการ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
14:10
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  นครปฐม 2
 รอบแรก
14:17
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:24
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:31
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 16
อุดรธานี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
14:38
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
14:38
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14:52
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 17
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:52
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 18
อุบลราชธานี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
14:59
Official
Runabout GP   สาย A  คู่ที่ 23
อุดรธานี  vs  อุดรธานี 2
 รอบแรก
15:06
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:13
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 21
นครปฐม  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:20
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 22
หนองบัวลำภู  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:41
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:41
Official
Runabout GP   สาย B  คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
15:48
Official
Runabout GP   คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:55
Official
Runabout GP   คู่ที่ 27
นครปฐม  vs  หนองบัวลำภู
 รอบรองชนะเลิศ
16:02
Official
Runabout GP   คู่ที่ 28
อุบลราชธานี  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
16:09
Official
รวม เจ็ตสกี  55 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 41
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 42
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   คู่ที่ 43
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   คู่ที่ 44
ราชบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 23
ยะลา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
18:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 24
ตาก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  10 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 13
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 14
นครพนม  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:40
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย D  คู่ที่ 15
แม่ฮ่องสอน  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
11:20
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย C  คู่ที่ 16
สงขลา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:10
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
ฉะเชิงเทรา  vs  สงขลา
 รอบ 8 คน
10.00
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
ปทุมธานี  vs  สุโขทัย
 รอบ 8 คน
10.00
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
กาฬสินธุ์  vs  ยะลา
 รอบ 8 คน
10.05
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบ 8 คน
10.40
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
บุรีรัมย์  vs  ชุมพร
 รอบ 8 คน
10.50
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
ฉะเชิงเทรา  vs  ยะลา
 รอบ 8 คน
11.05
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
พระนครศรีอยุธยา  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
11.05
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 38
ปทุมธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
11.25
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
ยะลา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 คน
11.25
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
ปทุมธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบ 8 คน
11.25
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
จันทบุรี  vs  ชุมพร
 รอบ 8 คน
11.25
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
ฉะเชิงเทรา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบรองชนะเลิศ
13.30
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13.30
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 คน
13.50
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
ปทุมธานี  vs  ยโสธร
 รอบ 8 คน
14.10
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
 รอบ 8 คน
14.15
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 44
พัทลุง  vs  จันทบุรี
 รอบ 8 คน
14.30
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 45
แม่ฮ่องสอน  vs  สงขลา
 รอบ 8 คน
14.50
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 46
บุรีรัมย์  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 คน
14.50
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 47
ชุมพร  vs  ยโสธร
 รอบ 8 คน
14.50
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 48
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
 รอบ 8 คน
15.10
Official
รวม ปันจักสีลัต  21 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 170
แพร่  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 198
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 82
อุดรธานี  vs  กระบี่
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 83
สุพรรณบุรี  vs  ยโสธร
 รอบคัดเลือก
10:03
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 171
พัทลุง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบคัดเลือก
10:07
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 199
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
10:07
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 84
กำแพงเพชร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
10:07
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 85
สมุทรสาคร  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
10:10
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 86
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 ทีม
10:10
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 172
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
10:14
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 200
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
10:14
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 87
ขอนแก่น  vs  หนองบัวลำภู
 รอบ 16 ทีม
10:17
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 173
น่าน  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
10:21
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 201
เพชรบูรณ์  vs  นครปฐม
 รอบคัดเลือก
10:21
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 88
พัทลุง  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 16 ทีม
10:21
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 89
พิษณุโลก  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบ 16 ทีม
10:24
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 174
พัทลุง  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
10:28
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 202
ตรัง  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
10:28
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 90
ตรัง  vs  ปทุมธานี
 รอบ 16 ทีม
10:28
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 91
สมุทรสาคร  vs  อุตรดิตถ์
 รอบ 16 ทีม
10:31
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 175
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
10:35
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 203
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
10:35
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 92
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 16 ทีม
10:35
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 93
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบ 16 ทีม
10:38
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 94
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:42
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 176
สมุทรสาคร  vs  พัทลุง
 รอบคัดเลือก
10:43
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 204
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
10:43
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 95
แพร่  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 96
อุดรธานี  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:49
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 177
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
10:51
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 205
อุบลราชธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
10:51
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 98
ราชบุรี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:52
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 99
กำแพงเพชร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:56
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 188
พัทลุง  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:57
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 178
ยโสธร  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
10:59
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 179
ราชบุรี  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:59
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 100
ปทุมธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:59
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 206
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 101
อุดรธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:03
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 102
ศรีสะเกษ  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:06
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 207
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:07
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 103
อุดรธานี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 104
หนองบัวลำภู  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
11:13
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 180
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:16
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 105
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:17
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 106
กระบี่  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 209
ปทุมธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:21
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 181
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:23
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 107
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
 รอบ RE
11:24
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 210
ตรัง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:28
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 182
พัทลุง  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 211
ราชบุรี  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:36
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 183
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:37
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 212
ปทุมธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:44
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 185
ตรัง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:53
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 213
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:53
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 186
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:02
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 214
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:02
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 187
สงขลา  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:11
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 215
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:12
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 216
เพชรบูรณ์  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
12:22
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 189
กรุงเทพมหานคร 10  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
12:31
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 218
เพชรบูรณ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
12:36
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 190
เพชรบูรณ์  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
12:38
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 219
เพชรบูรณ์  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
12:44
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 191
พัทลุง  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 192
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
12:53
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 220
อุบลราชธานี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
12:53
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 193
ศรีสะเกษ  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
13:02
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 221
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบ RE
13:03
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 195
ตรัง  vs  พัทลุง
 รอบ RE
13:19
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 226
ตรัง  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 228
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 230
แพร่  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 232
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 234
อุบลราชธานี  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 225
ร้อยเอ็ด  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
18:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 235
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
18:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 109
ปทุมธานี  vs  แพร่
 รอบชิงที่ 3
18:00
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 114
ร้อยเอ็ด  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 111
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)   คู่ที่ 110
ยโสธร  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
18:03
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 236
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
 รอบชิงที่ 3
18:09
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 112
พิษณุโลก  vs  หนองบัวลำภู
 รอบชิงที่ 3
18:14
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 113
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรสาคร
 รอบ RE
18:17
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)   คู่ที่ 227
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
18:18
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 237
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
18:19
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 238
พัทลุง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
18:26
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 239
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบชิงที่ 3
18:33
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 229
สมุทรสาคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
18:38
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 231
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
18:52
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 233
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
19:06
Official
รวม มวยปล้ำ  92 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 81
นครราชสีมา  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 82
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 83
อ่างทอง  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 84
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 85
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 86
ร้อยเอ็ด  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 87
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 88
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 89
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 90
ราชบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 91
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 92
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 93
พังงา  vs  อุทัยธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 94
อุบลราชธานี  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 95
พิษณุโลก  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 96
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 97
ชุมพร  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 98
พิษณุโลก  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  18 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 5
บุรีรัมย์  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
บุรีรัมย์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 10
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
ลำปาง  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 12
สมุทรสาคร  vs  ตราด
 รอบสอง
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 13
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 14
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 15
อำนาจเจริญ  vs  ยะลา
 รอบสอง
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 16
บุรีรัมย์  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 17
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 19
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
 รอบสอง
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
ตรัง  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 21
มหาสารคาม  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 22
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 23
มุกดาหาร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 24
ตรัง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 26
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 27
มุกดาหาร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 30
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 31
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 32
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 33
บุรีรัมย์  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 35
ตรัง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 36
ศรีสะเกษ  vs  มุกดาหาร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 37
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 38
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
ลพบุรี  vs  ลำปาง
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
ตราด  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 42
ยะลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 43
อุดรธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
มหาสารคาม  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
กาฬสินธุ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 50
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 51
อำนาจเจริญ  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 52
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 53
มุกดาหาร  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 54
มุกดาหาร  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
รวม ยูโด  50 รายการ  
 
โรลเลอร์สกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคล ชาย ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม โรลเลอร์สกี  2 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 141
กำแพงเพชร  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 142
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 143
สงขลา  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 144
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย A  คู่ที่ 145
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 ครั้งที่1
10:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย A  คู่ที่ 146
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่1
10:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย B  คู่ที่ 147
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่1
10:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย B  คู่ที่ 148
กาญจนบุรี  vs  สงขลา
 ครั้งที่1
10:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย C  คู่ที่ 149
จันทบุรี  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
10:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย D  คู่ที่ 150
ปราจีนบุรี  vs  สตูล
 ครั้งที่1
10:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 151
กำแพงเพชร  vs  สระบุรี
 ครั้งที่2
12:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 152
นครสวรรค์  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่2
12:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 153
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 ครั้งที่2
12:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 154
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่2
12:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย A  คู่ที่ 155
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่2
14:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย A  คู่ที่ 156
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่2
14:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย B  คู่ที่ 157
สงขลา  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่2
14:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย B  คู่ที่ 158
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่2
14:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย C  คู่ที่ 159
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 ครั้งที่2
14:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย D  คู่ที่ 160
นนทบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่2
14:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย D  คู่ที่ 160
นนทบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่2
14:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 161
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 ครั้งที่3
16:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 162
ปราจีนบุรี  vs  สระบุรี
 ครั้งที่3
16:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 163
ชลบุรี  vs  สงขลา
 ครั้งที่3
16:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 164
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่3
16:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย A  คู่ที่ 165
ชลบุรี  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่3
18:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย A  คู่ที่ 166
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่3
18:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย B  คู่ที่ 167
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่3
18:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย B  คู่ที่ 168
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่3
18:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย C  คู่ที่ 169
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 ครั้งที่3
18:00
Official
ทีมสาม ชาย   สาย D  คู่ที่ 170
นนทบุรี  vs  สตูล
 ครั้งที่3
18:00
Official
รวม ลอนโบวลส์  31 รายการ  
 
ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class E 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class D & C 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ตะลุง แทมโป้ (Taloong Tempo) Class B, A & AA 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth) 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
สแตนดาร์ด Class D (Junior I) 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21) 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
สแตนดาร์ด Class C (Junior II) 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
สแตนดาร์ด Class D (Junior I) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
สแตนดาร์ด Class C (Junior II) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
รวม ลีลาศ  14 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 9
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:45
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 11
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 12
เพชรบูรณ์  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:15
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 14
ร้อยเอ็ด  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:45
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 15
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 16
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:15
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 9
สงขลา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 10
แม่ฮ่องสอน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:50
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร 2  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:50
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 11
ร้อยเอ็ด  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
15:40
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด 2
 รอบแรก
15:40
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 12
ชัยนาท  vs  แม่ฮ่องสอน 2
 รอบแรก
16:30
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 13
ยะลา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 14
สงขลา 2  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบแรก
18:10
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  เลย
 รอบแรก
18:10
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 15
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 15
ร้อยเอ็ด  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 16
นครสวรรค์ 1  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
19:50
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
19:50
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  16 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 1
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 1
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 1
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 1
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 1
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  ปทุมธานี
 กระดานที่ 1
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กาฬสินธุ์  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 2
13.00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 2
13.00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 2
13.00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 3
กาฬสินธุ์  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  ราชบุรี
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
กาญจนบุรี  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 2
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 3
16:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 3
16:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 3
16:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 3
16:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาสารคาม  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
รวม หมากล้อม  40 รายการ  
 
อีสปอร์ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย TEKKEN7   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  ยโสธร
 Lower Bracket Final
09.00
Official
ชายคูู่ TEKKEN7    คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 Lower Bracket Final
09.00
Official
บุคคลชาย TEKKEN7 
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
Official
บุคคลหญิง TEKKEN7 
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
10.20
Official
ชายคูู่ TEKKEN7  
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
Official
รวม อีสปอร์ต  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer