รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
Official
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
Official
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
Official
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
Official
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยานภูเขา ดาวน์ฮิลล์ (ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 45
นครพนม  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 46
ราชบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 47
ลำปาง  vs  พัทลุง
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 48
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 49
นครราชสีมา  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 50
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 51
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย P  คู่ที่ 25
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Q  คู่ที่ 26
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย R  คู่ที่ 27
พิจิตร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย S  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
17:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  11 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 17
ชัยภูมิ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 18
ปราจีนบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:40
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย A  คู่ที่ 19
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:20
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย B  คู่ที่ 20
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
12:10
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
สมุทรสงคราม  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10.20
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 49
ยะลา  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.50
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.10
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
นราธิวาส  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11.30
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 51
ตาก  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
11.45
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 52
นครราชสีมา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบรองชนะเลิศ
12.10
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
นครสวรรค์  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
12.35
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 53
ชุมพร  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13.40
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 54
แม่ฮ่องสอน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
ชุมพร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
14.10
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14.15
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 56
ยะลา  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
14.45
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
นราธิวาส  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15.05
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
ชุมพร  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
15.10
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 57
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
15.35
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 58
กาฬสินธุ์  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
15.50
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
16.05
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
16.15
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 59
ชุมพร  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
16.40
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 60
ตรัง  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
16.55
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 61
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
17.10
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 62
ยโสธร  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
17.40
Official
รวม ปันจักสีลัต  23 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 267
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบคัดเลือก
10.10
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 266
น่าน  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 240
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
10:10
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 241
อุบลราชธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบคัดเลือก
10:10
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 268
สงขลา  vs  สระแก้ว
 รอบคัดเลือก
10:20
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 243
น่าน  vs  พัทลุง
 รอบคัดเลือก
10:28
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 269
ชลบุรี  vs  ยโสธร
 รอบคัดเลือก
10:28
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 244
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
10:36
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 270
สมุทรสาคร  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
10:37
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 245
น่าน  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
10:45
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 271
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
10:46
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 246
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบพบกันหมด
10:54
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 272
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบพบกันหมด
10:55
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 277
สุพรรณบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 247
อุตรดิตถ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
11:03
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 273
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:04
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 248
อุตรดิตถ์  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:12
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 274
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:14
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 249
สงขลา  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:22
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 275
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:24
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 250
ขอนแก่น  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:32
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 276
สงขลา  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:32
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 251
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:40
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 278
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:45
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 252
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:48
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 279
ยโสธร  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:55
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 253
ชุมพร  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:57
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 280
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:05
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 254
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:06
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 255
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:15
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 256
ปทุมธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบพบกันหมด
12:24
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 282
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
 รอบพบกันหมด
12:25
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 257
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
12:33
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 283
อุตรดิตถ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
12:34
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 258
อุดรธานี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
12:43
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 284
ขอนแก่น  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
12:44
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 259
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
12:51
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 285
อุบลราชธานี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
12:52
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 260
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 261
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
13:09
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 287
เพชรบูรณ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 262
สงขลา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบพบกันหมด
13:18
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 263
สมุทรสาคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบพบกันหมด
13:27
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 265
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบ RE
13:44
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 292
อุบลราชธานี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 294
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 296
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 298
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 300
อุตรดิตถ์  vs  น่าน
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 301
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
18.00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 291
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบชิงที่ 3
18:00
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 302
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
18:08
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู๋ที่ 293
ยโสธร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
18:16
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 303
พิษณุโลก  vs  ยโสธร
 รอบชิงที่ 3
18:17
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 304
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
18:26
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)   คู่ที่ 295
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
 รอบชิงที่ 3
18:34
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 297
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
18:52
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 299
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
19:10
Official
รวม มวยปล้ำ  58 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 99
กรุงเทพมหานคร  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 100
นครราชสีมา  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 101
พิษณุโลก  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 102
ตรัง  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 103
สมุทรสาคร  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 104
พัทลุง  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 105
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 106
ร้อยเอ็ด  vs  พังงา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 107
ลพบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 108
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 109
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 110
อ่างทอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 111
พิษณุโลก  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 112
แม่ฮ่องสอน  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 113
พิษณุโลก  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 114
จันทบุรี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  16 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 1
ยะลา  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย B  คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 3
เพชรบูรณ์  vs  ยะลา
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 5
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 6
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย B  คู่ที่ 7
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย B  คู่ที่ 8
ตรัง  vs  น่าน
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 10
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 11
ตรัง  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย B  คู่ที่ 12
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย B  คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย B  คู่ที่ 15
มุกดาหาร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   คู่ที่ 16
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   คู่ที่ 17
จันทบุรี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   คู่ที่ 19
อำนาจเจริญ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   สาย A  คู่ที่ 21
มหาสารคาม  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   คู่ที่ 23
ตรัง  vs  อำนาจเจริญ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 1 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   คู่ที่ 24
ตรัง  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ 2 (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)   คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม ยูโด  25 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 171
กำแพงเพชร  vs  นครสวรรค์
 ครั้งที่4
08:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 172
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 ครั้งที่4
08:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 173
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 ครั้งที่4
08:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 174
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่4
08:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 175
กรุงเทพมหานคร  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่5
10:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย A  คู่ที่ 176
นครสวรรค์  vs  สระบุรี
 ครั้งที่5
10:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 177
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่5
10:00
Official
ทีมสาม หญิง   สาย B  คู่ที่ 178
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่5
10:00
Official
ทีมสาม ชาย   คู่ที่ 179
สมุทรสาคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมสาม ชาย   คู่ที่ 180
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมสาม ชาย   คู่ที่ 181
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมสาม ชาย   คู่ที่ 182
นนทบุรี  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมสาม หญิง   คู่ที่ 183
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมสาม หญิง   คู่ที่ 184
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมสาม หญิง   คู่ที่ 185
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมสาม หญิง   คู่ที่ 186
ชลบุรี  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมสาม ชาย   คู่ที่ 187
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมสาม ชาย   คู่ที่ 188
นนทบุรี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมสาม หญิง   คู่ที่ 189
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมสาม หญิง   คู่ที่ 190
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมสาม ชาย   คู่ที่ 191
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมสาม หญิง   คู่ที่ 192
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ลอนโบวลส์  22 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 18
สระบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:45
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 20
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
12:15
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 22
กระบี่  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
14:45
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 23
อ่างทอง  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 24
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:15
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 17
นราธิวาส  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 17
แม่ฮ่องสอน 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 18
อุตรดิตถ์  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
14:50
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 18
ร้อยเอ็ด 2  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
14:50
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 19
นครสวรรค์ 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:40
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 19
เลย  vs  ยะลา
 รอบแรก
15:40
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 20
มหาสารคาม  vs  สงขลา 2
 รอบแรก
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 20
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:30
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 21
จันทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 21
กำแพงเพชร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 22
สงขลา  vs  นครสวรรค์ 1
 รอบแรก
18:10
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 22
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
18:10
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 23
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 23
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 24
ขอนแก่น  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
19:50
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 24
แม่ฮ่องสอน  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
19:50
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  16 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 3
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 3
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 4
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
กาฬสินธุ์  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 4
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 4
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 4
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 กระดานที่ 4
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 4
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาสารคาม  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 4
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 5
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
กาฬสินธุ์  vs  ราชบุรี
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 5
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 5
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 5
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 5
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 5
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 5
13:00
Official
รวม หมากล้อม  26 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer