รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
บุรีรัมย์  vs  กระบี่
 รอบแรก
14:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
15:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
บุรีรัมย์  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
15:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  พังงา
 รอบแรก
16:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
อุตรดิตถ์  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
17:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม กาบัดดี้  9 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
Official
ประเภทจักรยานภูเขาครอสคันทรี (เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย C
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย D
สมุทรสาคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A
สมุทรสาคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย C
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย D
พิจิตร  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย C
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย D
ราชบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
13:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย C
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
13:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
13:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย D
สุราษฎร์ธานี  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
13:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  14 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.30
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
น่าน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:30
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
พัทลุง  vs  ระยอง
 รอบแรก
11.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  น่าน
 รอบแรก
15:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  8 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
ชัยภูมิ  vs  ตาก
 รอบแรก
13:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
ขอนแก่น  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
15:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย P  คู่ที่ 29
นครราชสีมา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
16:00
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย Q  คู่ที่ 30
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:00
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย R  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
17:00
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย S  คู่ที่ 32
ชลบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
17:00
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เซปักตะกร้อ  11 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
ตรัง  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:00
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:40
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย C  คู่ที่ 23
ปทุมธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:20
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย D  คู่ที่ 24
พัทลุง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
12:10
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
อำนาจเจริญ  vs  เชียงราย
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทนนิส  7 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
12.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ตาก
 รอบแรก
16.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
โรงยิม สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แบดมินตัน  9 รายการ  
 
ปีนหน้าผา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
bouldering หญิง 
 รอบคัดเลือก
10:30
โรงเรียนกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
bouldering ชาย 
 รอบคัดเลือก
14:00
โรงเรียนกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ปีนหน้าผา  2 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
10:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  พังงา
 รอบแรก
12:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
ระยอง  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 115
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 116
ยะลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 117
แม่ฮ่องสอน  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 118
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 119
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 120
อุทัยธานี  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  6 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลหญิง   สาย 1
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - บุคคลหญิง   สาย 1
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลหญิง   สาย 2
 รอบคัดเลือก
11:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - บุคคลหญิง   สาย 2
 รอบคัดเลือก
11:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
13:40
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
13:40
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
13:40
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
15:20
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
15:20
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
15:20
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ยิมนาสติก  10 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09.19
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
สุรินทร์  vs  สุโขทัย
 รอบคัดเลือก
09.25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09.26
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09.34
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ประจวบคีรีขันธ์  vs  จันทบุรี
 รอบคัดเลือก
09.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
09.40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09.42
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
09.45
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09.49
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบสอง
09.56
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
09:15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  ลำพูน
 รอบคัดเลือก
09:20
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  นครปฐม
 รอบคัดเลือก
09:30
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs  สุโขทัย
 รอบ RE
09:50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  จันทบุรี
 รอบ RE
09:55
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 11
ปทุมธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบชิงที่ 3
10.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10.03
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
10.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
มุกดาหาร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
10.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 9
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
10.17
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
สมุทรสงคราม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10.20
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
10.24
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 16
มุกดาหาร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10.25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10.30
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 11
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบ RE
10.31
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
สมุทรสงคราม  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
10.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
10.38
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 19
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
10.40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 20
มุกดาหาร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10.45
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 13
กระบี่  vs  สมุทรปราการ
 รอบชิงที่ 3
10.45
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 21
สมุทรสงคราม  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
10.50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
10.52
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 22
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
10.55
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 23
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบ RE
11.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 24
สุพรรณบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
11.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 25
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
11.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 27
สุรินทร์  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
11.20
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
11.20
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11.25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 18
สระบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
11.27
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 29
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11.30
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 30
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11.42
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 21
อุดรธานี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
11.50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 22
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
11.57
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 23
สระบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบ RE
12.04
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 24
ลำปาง  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
12.11
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
12.18
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 26
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12.25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 31
มุกดาหาร  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 27
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 32
ปทุมธานี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 28
สระบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13.07
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 33
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
13.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 29
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13.14
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 34
ภูเก็ต  vs  มุกดาหาร
 รอบรองชนะเลิศ
13.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 35
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13.20
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 30
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13.21
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 36
สระบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ RE
13.25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 31
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.28
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 37
ลำปาง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบ RE
13.30
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 38
สระบุรี  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 32
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
13.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 39
พระนครศรีอยุธยา  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
13.40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 33
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
13.42
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 34
เชียงราย  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
13.49
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 35
สระบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบชิงที่ 3
13.55
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 36
สุรินทร์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14.01
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 37
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
14.03
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   คู่ที่ 40
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
14.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 38
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
14.06
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   คู่ที่ 41
มุกดาหาร  vs  สมุทรสงคราม
รอบชิงชนะเลิศ
14.09
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 39
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
14.09
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   คู่ที่ 42
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย A  คู่ที่ 40
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย B  คู่ที่ 41
สมุทรสงคราม  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
14.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย A  คู่ที่ 42
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
14.17
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย B  คู่ที่ 43
อุดรธานี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.20
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย A  คู่ที่ 44
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
14.22
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย B  คู่ที่ 45
สมุทรสงคราม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
14.25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 46
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14.28
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 47
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
14.31
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 48
กระบี่  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14.34
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 49
ปทุมธานี  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
14.37
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   คู่ที่ 50
สุรินทร์  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
14.40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.47
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   คู่ที่ 52
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
14.53
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   คู่ที่ 53
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
14.55
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   คู่ที่ 54
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.58
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
สุรินทร์  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15.04
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
รวม ยูยิตสู  97 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:10
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
พิษณุโลก  vs  กระบี่
 รอบแรก
11:50
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
ร้อยเอ็ด  vs  นครนายก
 รอบแรก
13:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:10
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  5 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมสี่ ชาย   สาย A  คู่ที่ 191
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย B  คู่ที่ 192
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย C  คู่ที่ 193
กาญจนบุรี  vs  จันทบุรี
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย D  คู่ที่ 194
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 195
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 196
ปราจีนบุรี  vs  สงขลา
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย B  คู่ที่ 197
นครสวรรค์  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย A  คู่ที่ 198
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่2
10:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย B  คู่ที่ 199
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 ครั้งที่2
10:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย C  คู่ที่ 200
จันทบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่2
10:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย D  คู่ที่ 201
ปราจีนบุรี  vs  สระบุรี
 ครั้งที่2
10:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 202
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 ครั้งที่2
10:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 203
ปราจีนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่2
10:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย B  คู่ที่ 204
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่2
10:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย A  คู่ที่ 205
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
 ครั้งที่3
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย B  คู่ที่ 206
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่3
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย C  คู่ที่ 207
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่3
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย D  คู่ที่ 208
ปราจีนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่3
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 209
กรุงเทพมหานคร  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่3
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 210
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 ครั้งที่3
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย B  คู่ที่ 211
สระบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่3
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ลอนโบวลส์  21 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 25
เชียงใหม่  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
08:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:45
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 27
สงขลา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 28
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:15
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 29
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 30
ร้อยเอ็ด  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14:45
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 31
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
16:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 32
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:15
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา 2
 รอบสอง
14:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร 2  vs  พิจิตร
 รอบสอง
14:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 26
ร้อยเอ็ด 2  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
14:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 27
เลย  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
15:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 28
อุตรดิตถ์  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
16:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 28
ชัยนาท  vs  ยะลา
 รอบสอง
16:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 29
นครสวรรค์  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
17:20
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 29
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
17:20
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 30
สงขลา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
18:10
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 30
ร้อยเอ็ด  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
18:10
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม ว่ายน้ำ  24 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม หมากล้อม  9 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:40
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
17:20
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
18:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer