รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
บุรีรัมย์  vs  กระบี่
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
บุรีรัมย์  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  พังงา
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
อุตรดิตถ์  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
17:00
Official
รวม กาบัดดี้  9 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทจักรยานภูเขาครอสคันทรี (เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย C
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย D
สมุทรสาคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ทีมชาย   สาย A
สมุทรสาคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
ทีมชาย   สาย C
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
ทีมชาย   สาย B
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
ทีมชาย   สาย D
พิจิตร  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย C
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย D
ราชบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
12:00
Official
ทีมชาย   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
13:30
Official
ทีมชาย   สาย C
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
13:30
Official
ทีมชาย   สาย B
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
13:30
Official
ทีมชาย   สาย D
สุราษฎร์ธานี  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
13:30
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  14 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
น่าน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
พัทลุง  vs  ระยอง
 รอบแรก
11.00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13.00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15.00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  น่าน
 รอบแรก
15:00
Official
รวม ซอฟท์บอล  8 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
ชัยภูมิ  vs  ตาก
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
ขอนแก่น  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
15:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย P  คู่ที่ 29
นครราชสีมา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย Q  คู่ที่ 30
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย R  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย S  คู่ที่ 32
ชลบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
17:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  11 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
ตรัง  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:40
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย C  คู่ที่ 23
ปทุมธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:20
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย D  คู่ที่ 24
พัทลุง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
12:10
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
อำนาจเจริญ  vs  เชียงราย
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:00
Official
รวม เทนนิส  7 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10.30
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
12.00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13.30
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15.00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ตาก
 รอบแรก
16.30
Official
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
Official
รวม แบดมินตัน  9 รายการ  
 
ปีนหน้าผา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
bouldering หญิง 
 รอบคัดเลือก
10:30
Official
bouldering ชาย 
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
รวม ปีนหน้าผา  2 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  พังงา
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
ระยอง  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:00
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 115
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 116
ยะลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 117
แม่ฮ่องสอน  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 118
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 119
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 120
อุทัยธานี  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  6 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลหญิง   สาย 1
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - บุคคลหญิง   สาย 1
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลหญิง   สาย 2
 รอบคัดเลือก
11:30
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - บุคคลหญิง   สาย 2
 รอบคัดเลือก
11:30
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
13:40
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
13:40
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
13:40
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
15:20
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
15:20
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
15:20
Official
รวม ยิมนาสติก  10 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09.15
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09.19
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
สุรินทร์  vs  สุโขทัย
 รอบคัดเลือก
09.25
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09.26
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09.34
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ประจวบคีรีขันธ์  vs  จันทบุรี
 รอบคัดเลือก
09.35
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
09.40
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09.42
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
09.45
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09.49
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบสอง
09.56
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
09:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  ลำพูน
 รอบคัดเลือก
09:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  นครปฐม
 รอบคัดเลือก
09:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs  สุโขทัย
 รอบ RE
09:50
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  จันทบุรี
 รอบ RE
09:55
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 11
ปทุมธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบชิงที่ 3
10.00
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10.03
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
10.05
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
มุกดาหาร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10.10
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
10.10
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10.15
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 9
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
10.17
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
สมุทรสงคราม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10.20
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
10.24
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 16
มุกดาหาร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10.25
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10.30
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 11
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบ RE
10.31
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
สมุทรสงคราม  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
10.35
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
10.38
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 19
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
10.40
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 20
มุกดาหาร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10.45
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 13
กระบี่  vs  สมุทรปราการ
 รอบชิงที่ 3
10.45
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 21
สมุทรสงคราม  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
10.50
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
10.52
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 22
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
10.55
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 23
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบ RE
11.00
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 24
สุพรรณบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
11.05
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 25
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
11.10
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11.10
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11.15
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 27
สุรินทร์  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
11.20
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
11.20
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11.25
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 18
สระบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
11.27
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 29
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11.30
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 30
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11.35
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11.35
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11.42
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 21
อุดรธานี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
11.50
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 22
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
11.57
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 23
สระบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบ RE
12.04
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 24
ลำปาง  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
12.11
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
12.18
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 26
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12.25
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 31
มุกดาหาร  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13.00
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 27
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 32
ปทุมธานี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13.05
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 28
สระบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13.07
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 33
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
13.10
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 29
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13.14
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 34
ภูเก็ต  vs  มุกดาหาร
 รอบรองชนะเลิศ
13.15
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 35
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13.20
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 30
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13.21
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 36
สระบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ RE
13.25
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 31
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.28
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 37
ลำปาง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบ RE
13.30
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 38
สระบุรี  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13.35
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 32
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
13.35
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 39
พระนครศรีอยุธยา  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
13.40
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 33
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
13.42
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 34
เชียงราย  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
13.49
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 35
สระบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบชิงที่ 3
13.55
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 36
สุรินทร์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14.01
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 37
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
14.03
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   คู่ที่ 40
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
14.05
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 38
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
14.06
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   คู่ที่ 41
มุกดาหาร  vs  สมุทรสงคราม
รอบชิงชนะเลิศ
14.09
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 39
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
14.09
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   คู่ที่ 42
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.12
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย A  คู่ที่ 40
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14.12
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย B  คู่ที่ 41
สมุทรสงคราม  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
14.15
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย A  คู่ที่ 42
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
14.17
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย B  คู่ที่ 43
อุดรธานี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.20
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย A  คู่ที่ 44
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
14.22
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   สาย B  คู่ที่ 45
สมุทรสงคราม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
14.25
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 46
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14.28
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 47
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
14.31
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 48
กระบี่  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14.34
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 49
ปทุมธานี  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
14.37
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   คู่ที่ 50
สุรินทร์  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
14.40
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.47
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   คู่ที่ 52
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
14.53
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   คู่ที่ 53
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
14.55
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย   คู่ที่ 54
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.58
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
สุรินทร์  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15.04
Official
รวม ยูยิตสู  97 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:10
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
พิษณุโลก  vs  กระบี่
 รอบแรก
11:50
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
ร้อยเอ็ด  vs  นครนายก
 รอบแรก
13:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:10
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  5 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมสี่ ชาย   สาย A  คู่ที่ 191
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย B  คู่ที่ 192
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย C  คู่ที่ 193
กาญจนบุรี  vs  จันทบุรี
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย D  คู่ที่ 194
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 195
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 196
ปราจีนบุรี  vs  สงขลา
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย B  คู่ที่ 197
นครสวรรค์  vs  สระบุรี
 ครั้งที่1
08:00
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย A  คู่ที่ 198
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 ครั้งที่2
10:30
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย B  คู่ที่ 199
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 ครั้งที่2
10:30
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย C  คู่ที่ 200
จันทบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่2
10:30
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย D  คู่ที่ 201
ปราจีนบุรี  vs  สระบุรี
 ครั้งที่2
10:30
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 202
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 ครั้งที่2
10:30
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 203
ปราจีนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่2
10:30
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย B  คู่ที่ 204
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่2
10:30
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย A  คู่ที่ 205
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
 ครั้งที่3
13:00
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย B  คู่ที่ 206
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 ครั้งที่3
13:00
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย C  คู่ที่ 207
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่3
13:00
Official
ทีมสี่ ชาย   สาย D  คู่ที่ 208
ปราจีนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 ครั้งที่3
13:00
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 209
กรุงเทพมหานคร  vs  ปราจีนบุรี
 ครั้งที่3
13:00
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย A  คู่ที่ 210
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 ครั้งที่3
13:00
Official
ทีมสี่ หญิง   สาย B  คู่ที่ 211
สระบุรี  vs  อุดรธานี
 ครั้งที่3
13:00
Official
รวม ลอนโบวลส์  21 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 25
เชียงใหม่  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:45
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 27
สงขลา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 28
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:15
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 29
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 30
ร้อยเอ็ด  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14:45
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 31
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 32
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:15
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา 2
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร 2  vs  พิจิตร
 รอบสอง
14:50
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 26
ร้อยเอ็ด 2  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
14:50
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:40
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 27
เลย  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
15:40
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 28
อุตรดิตถ์  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 28
ชัยนาท  vs  ยะลา
 รอบสอง
16:30
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 29
นครสวรรค์  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
17:20
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 29
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
17:20
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 30
สงขลา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
18:10
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 30
ร้อยเอ็ด  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
18:10
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
รวม ว่ายน้ำ  24 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม หมากล้อม  9 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:30
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16:00
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:00
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:40
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
17:20
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
18:00
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer