รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
เพชรบูรณ์  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
พังงา  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
กาญจนบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
พังงา  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
ปราจีนบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
17:00
Official
รวม กาบัดดี้  9 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 รอบพบกันหมด
10:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สุโขทัย
 รอบพบกันหมด
10:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย 
อุบลราชธานี  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  สุโขทัย
 รอบพบกันหมด
10:10
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 7
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 8
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 12
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 33
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
10:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 34
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
10:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 35
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
10:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 15
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 38
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบสอง
13:10
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13:10
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 18
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 20
กระบี่  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 21
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 36
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
13:35
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 22
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 23
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 24
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 25
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 26
ภูเก็ต  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
14:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 40
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
14:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 41
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
14:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 42
นครศรีธรรมราช  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบชิงที่ 3
14:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:10
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 28
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
14:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 29
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบสอง
14:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 30
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 32
กระบี่  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
Official
รวม คาราเต้โด  44 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (อินไลน์เรส 180-200 กม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย D
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย B
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ทีมชาย   สาย A
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
ทีมชาย   สาย B
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
ทีมชาย   สาย C
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
ทีมชาย   สาย D
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
ทีมหญิง 
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
Official
ทีมหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
Official
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
Official
ทีมหญิง 
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
Official
ทีมชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
Official
ทีมชาย 
นราธิวาส  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
Official
ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
Official
ทีมชาย 
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  16 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11.00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
11.00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13.00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
ระยอง  vs  น่าน
 รอบแรก
13.00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15.00
Official
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 61
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 62
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 63
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  ตาก
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 65
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 66
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 67
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตรัง
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 68
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 33
นครศรีธรรมราช  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 34
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 35
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 27
ราชบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
11:20
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 28
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
12:00
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  3 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
อำนาจเจริญ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ระนอง
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ชัยภูมิ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:30
Official
รวม เนตบอล  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
นครปฐม  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
10.30
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 9
ขอนแก่น  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
12.00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
จันทบุรี  vs  แพร่
 รอบแรก
13.30
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 11
ระยอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15.00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ตาก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16.30
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 1
ยะลา  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 11
ตาก  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 3
ร้อยเอ็ด  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
18:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
18:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
18:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
18:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 5
ปัตตานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
18:40
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 15
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:40
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 6
อุตรดิตถ์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 7
พระนครศรีอยุธยา  vs  ยะลา
 รอบแรก
19:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 17
สุราษฎร์ธานี  vs  ตาก
 รอบแรก
19:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 8
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
19:40
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 18
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบแรก
19:40
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 9
ร้อยเอ็ด  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
20:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 19
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
20:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
20:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
20:20
Official
รวม บาสเกตบอล  26 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 10
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 11
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
13:00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสาม
13:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 15
ตรัง  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 16
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
16:00
Official
รวม แบดมินตัน  7 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 63
ปัตตานี  vs  ชุมพร
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09.00
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 64
ยะลา  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 65
ตาก  vs  กาฬสินธุ์
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
นครราชสีมา  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 66
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12.15
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 67
สุโขทัย  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 68
สงขลา  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.15
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 69
กาฬสินธุ์  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
14.40
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 70
สงขลา  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
14.45
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 71
ยโสธร  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 72
บุรีรัมย์  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
15.40
Official
รวม ปันจักสีลัต  16 รายการ  
 
ปีนหน้าผา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
bouldering หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
bouldering ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
รวม ปีนหน้าผา  2 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 8
กำแพงเพชร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:00
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - บุคคลหญิง   สาย 1
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลหญิง   สาย 1
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - บุคคลหญิง   สาย 2
 รอบคัดเลือก
11.30
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลหญิง   สาย 2
 รอบคัดเลือก
11.30
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
14:10
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
14:10
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
14:10
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
16:10
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
16:10
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
16:10
Official
รวม ยิมนาสติก  14 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09.05
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09.05
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
09.10
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09.12
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09.12
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09.17
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09.17
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09.24
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09.31
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09.38
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
09.42
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  เชียงราย
 รอบ RE
09.45
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 10
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
09.49
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
09.52
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  มุกดาหาร
 รอบชิงที่ 3
09.56
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09:25
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:33
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:35
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
09:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 9
เพชรบูรณ์  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
09:43
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
09:47
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:58
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 12
พิษณุโลก  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
10.01
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10.05
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10.08
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 14
อุดรธานี  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
10.10
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.15
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10.15
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 16
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
10.20
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 15
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10.22
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 17
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10.25
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 18
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
10.27
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 16
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.28
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
สมุทรสงคราม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10.30
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
10.31
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 19
สมุทรสงคราม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
10.32
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
10.37
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 18
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
10.38
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 21
สมุทรสงคราม  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
10.42
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
10.44
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 22
อุดรธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10.47
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 36
ลำพูน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10.49
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบชิงที่ 3
10.51
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ปทุมธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10.53
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 21
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
10.56
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย B  คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
10.58
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 22
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11.00
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11.03
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
11.05
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 24
สมุทรสงคราม  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11.07
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย B  คู่ที่ 26
มุกดาหาร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11.10
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 25
มหาสารคาม  vs  สระบุรี
 รอบแรก
11.14
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 27
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
11.15
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
11.20
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
ลำพูน  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
11.22
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 29
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
11.25
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 27
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11.26
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 29
สระบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11.34
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 30
ลำพูน  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
11.38
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 31
สมุทรสงคราม  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.40
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 32
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
11.45
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 33
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
11.48
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 34
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบชิงที่ 3
11.53
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 35
ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
11.57
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 37
เชียงราย  vs  สมุทรสงคราม
 รอบสอง
12.03
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 38
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
12.07
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 39
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
12.10
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 40
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
12.12
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 41
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
12.16
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 42
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
12.19
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 43
สมุทรสงคราม  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
13.29
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 44
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
13.35
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 46
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13.36
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 45
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
13.41
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 47
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.48
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 48
กระบี่  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13.50
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 49
ลำพูน  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13.57
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   คู่ที่ 30
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 50
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.05
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   คู่ที่ 31
สุรินทร์  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.07
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 51
นนทบุรี  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
14.09
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   คู่ที่ 32
อุดรธานี  vs  มุกดาหาร
รอบชิงชนะเลิศ
14.12
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 52
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.15
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 53
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบ RE
14.18
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 54
ลำพูน  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบ RE
14.26
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
14.35
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
พระนครศรีอยุธยา  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
14.42
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 57
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14.50
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 58
ภูเก็ต 2  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14.54
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 59
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.58
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 60
อุดรธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15.00
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 61
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
15.05
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 62
สุรินทร์  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
15.10
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 63
กระบี่  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
15.15
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 64
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
 รอบ RE
15.19
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 65
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
15.27
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 66
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
15.33
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   คู่ที่ 67
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15.41
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   คู่ที่ 68
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15.46
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   คู่ที่ 69
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สมุทรสงคราม
รอบชิงชนะเลิศ
15.47
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   คู่ที่ 70
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15.51
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   คู่ที่ 71
นนทบุรี  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   คู่ที่ 72
นครศรีธรรมราช  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
16.06
Official
รวม ยูยิตสู  104 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
พะเยา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:10
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:50
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
สุราษฎร์ธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
นครนายก  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:10
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  5 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 212
กำแพงเพชร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 213
กาญจนบุรี  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 214
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 215
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมสี่ หญิง   คู่ที่ 216
นครสวรรค์  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
ทีมสี่ หญิง   คู่ที่ 217
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 218
นนทบุรี  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 219
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
ทีมสี่ หญิง   คู่ที่ 221
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 220
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
รวม ลอนโบวลส์  10 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 33
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08.30
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:45
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 35
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
11.00
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12.15
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:45
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 39
อ่างทอง  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 40
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
17:15
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 31
แม่ฮ่องสอน  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 31
เพชรบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 32
ร้อยเอ็ด  vs  สงขลา
 รอบสอง
14:50
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
14:50
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 33
มหาสารคาม  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
15:40
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 33
ยะลา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
15:40
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 34
สงขลา 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
16:30
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 35
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
17:20
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 35
กำแพงเพชร  vs  เลย
 รอบสอง
17:20
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 36
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
18:10
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ร้อยเอ็ด 2
 รอบสอง
18:10
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
รวม ว่ายน้ำ  20 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
สุราษฎร์ธานี  vs  สุรินทร์
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
กาฬสินธุ์  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 1
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ลำปาง
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 กระดานที่ 2
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
 กระดานที่ 3
16:30
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 กระดานที่ 3
16:30
Official
รวม หมากล้อม  27 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
เพชรบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14:30
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:00
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
16:40
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:20
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
17:30
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:00
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer