รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
เพชรบูรณ์  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
พังงา  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
14:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
14:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
กาญจนบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
พังงา  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
16:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
ปราจีนบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
17:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม กาบัดดี้  9 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 รอบพบกันหมด
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สุโขทัย
 รอบพบกันหมด
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย 
อุบลราชธานี  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  สุโขทัย
 รอบพบกันหมด
10:10
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 7
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 8
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 12
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 33
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
10:40
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 34
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
10:40
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 35
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
10:40
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 15
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 38
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบสอง
13:10
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13:10
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 18
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:15
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:15
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 20
กระบี่  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 21
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 36
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
13:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
13:35
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 22
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14.00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 23
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14.00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 24
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 25
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 26
ภูเก็ต  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
14:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 40
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
14:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 41
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
14:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 42
นครศรีธรรมราช  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบชิงที่ 3
14:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:10
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 28
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
14:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 29
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบสอง
14:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 30
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 32
กระบี่  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม คาราเต้โด  44 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (อินไลน์เรส 180-200 กม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนศรีสะเกษ- วังหิน
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย D
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย C
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย D
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 
นราธิวาส  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  16 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
11.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
ระยอง  vs  น่าน
 รอบแรก
13.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 61
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 62
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 63
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  ตาก
 รอบแรก
11:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 65
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 66
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 67
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตรัง
 รอบแรก
15:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 68
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 33
นครศรีธรรมราช  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 34
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 35
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 27
ราชบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
11:20
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 28
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
12:00
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  3 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
อำนาจเจริญ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ระนอง
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ชัยภูมิ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:30
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
รวม เนตบอล  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
นครปฐม  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
10.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 9
ขอนแก่น  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
12.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
จันทบุรี  vs  แพร่
 รอบแรก
13.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 11
ระยอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ตาก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 1
ยะลา  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
17:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 11
ตาก  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
17:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
17:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
17:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 3
ร้อยเอ็ด  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
18:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
18:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
18:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
18:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 5
ปัตตานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 15
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 6
อุตรดิตถ์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 7
พระนครศรีอยุธยา  vs  ยะลา
 รอบแรก
19:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 17
สุราษฎร์ธานี  vs  ตาก
 รอบแรก
19:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 8
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
19:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 18
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบแรก
19:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 9
ร้อยเอ็ด  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
20:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 19
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
20:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
20:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
20:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม บาสเกตบอล  26 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 10
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 11
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสาม
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 15
ตรัง  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 16
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แบดมินตัน  7 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 63
ปัตตานี  vs  ชุมพร
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 64
ยะลา  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 65
ตาก  vs  กาฬสินธุ์
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
นครราชสีมา  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 66
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12.15
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 67
สุโขทัย  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 68
สงขลา  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.15
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 69
กาฬสินธุ์  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
14.40
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 70
สงขลา  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
14.45
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 71
ยโสธร  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 72
บุรีรัมย์  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
15.40
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ปันจักสีลัต  16 รายการ  
 
ปีนหน้าผา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
bouldering หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
bouldering ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงเรียนกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ปีนหน้าผา  2 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
12:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 8
กำแพงเพชร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - บุคคลหญิง   สาย 1
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลหญิง   สาย 1
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - บุคคลหญิง   สาย 2
 รอบคัดเลือก
11.30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลหญิง   สาย 2
 รอบคัดเลือก
11.30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
14:10
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
14:10
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - บุคคลชาย   สาย 1
 รอบคัดเลือก
14:10
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
16:10
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
16:10
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - บุคคลชาย   สาย 2
 รอบคัดเลือก
16:10
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ยิมนาสติก  14 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
09.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09.17
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09.17
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09.24
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09.31
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09.38
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
09.42
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  เชียงราย
 รอบ RE
09.45
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 10
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
09.49
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
09.52
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  มุกดาหาร
 รอบชิงที่ 3
09.56
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09:25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:30
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:33
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
09:40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 9
เพชรบูรณ์  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
09:43
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
09:47
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:58
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 12
พิษณุโลก  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
10.01
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10.08
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 14
อุดรธานี  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
10.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 16
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
10.20
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 15
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10.22
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 17
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10.25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 18
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
10.27
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 16
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.28
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
สมุทรสงคราม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10.30
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
10.31
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 19
สมุทรสงคราม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
10.32
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
10.37
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 18
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
10.38
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 21
สมุทรสงคราม  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
10.42
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
10.44
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 22
อุดรธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10.47
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 36
ลำพูน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10.49
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย A  คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบชิงที่ 3
10.51
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ปทุมธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10.53
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   สาย B  คู่ที่ 21
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
10.56
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย B  คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
10.58
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 22
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11.03
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
11.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 24
สมุทรสงคราม  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11.07
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย B  คู่ที่ 26
มุกดาหาร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 25
มหาสารคาม  vs  สระบุรี
 รอบแรก
11.14
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 27
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
11.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
11.20
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
ลำพูน  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
11.22
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   สาย A  คู่ที่ 29
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
11.25
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 27
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11.26
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 29
สระบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11.34
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 30
ลำพูน  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
11.38
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 31
สมุทรสงคราม  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 32
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
11.45
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 33
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
11.48
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 34
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบชิงที่ 3
11.53
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 35
ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
11.57
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 37
เชียงราย  vs  สมุทรสงคราม
 รอบสอง
12.03
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 38
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
12.07
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 39
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
12.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 40
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
12.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 41
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
12.16
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 42
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
12.19
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 43
สมุทรสงคราม  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
13.29
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 44
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
13.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 46
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13.36
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 45
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
13.41
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 47
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.48
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 48
กระบี่  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13.50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 49
ลำพูน  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13.57
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   คู่ที่ 30
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 50
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   คู่ที่ 31
สุรินทร์  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.07
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 51
นนทบุรี  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
14.09
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย   คู่ที่ 32
อุดรธานี  vs  มุกดาหาร
รอบชิงชนะเลิศ
14.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 52
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 53
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบ RE
14.18
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 54
ลำพูน  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบ RE
14.26
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
14.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
พระนครศรีอยุธยา  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
14.42
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 57
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14.50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 58
ภูเก็ต 2  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14.54
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 59
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.58
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 60
อุดรธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 61
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
15.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 62
สุรินทร์  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
15.10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 63
กระบี่  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
15.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 64
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
 รอบ RE
15.19
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 65
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
15.27
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 66
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
15.33
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง   คู่ที่ 67
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15.41
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง   คู่ที่ 68
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15.46
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย   คู่ที่ 69
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สมุทรสงคราม
รอบชิงชนะเลิศ
15.47
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   คู่ที่ 70
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15.51
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   คู่ที่ 71
นนทบุรี  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   คู่ที่ 72
นครศรีธรรมราช  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
16.06
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
รวม ยูยิตสู  104 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
พะเยา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:10
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:50
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
สุราษฎร์ธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
นครนายก  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:10
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  5 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 212
กำแพงเพชร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 213
กาญจนบุรี  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 214
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 215
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   คู่ที่ 216
นครสวรรค์  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   คู่ที่ 217
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 218
นนทบุรี  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 219
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ หญิง   คู่ที่ 221
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย   คู่ที่ 220
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ลอนโบวลส์  10 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 33
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:45
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 35
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
11.00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12.15
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:45
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 39
อ่างทอง  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
16:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 40
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
17:15
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 31
แม่ฮ่องสอน  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
14:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 31
เพชรบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
14:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 32
ร้อยเอ็ด  vs  สงขลา
 รอบสอง
14:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
14:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 33
มหาสารคาม  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
15:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 33
ยะลา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
15:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 34
สงขลา 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
16:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 35
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
17:20
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 35
กำแพงเพชร  vs  เลย
 รอบสอง
17:20
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 36
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
18:10
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ร้อยเอ็ด 2
 รอบสอง
18:10
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม ว่ายน้ำ  20 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
สุราษฎร์ธานี  vs  สุรินทร์
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
กาฬสินธุ์  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 1
09:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ลำปาง
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 กระดานที่ 2
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 กระดานที่ 3
16:30
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม หมากล้อม  27 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
เพชรบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
16:40
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:20
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
17:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer