รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
อุตรดิตถ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
กาญจนบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  พังงา
 รอบแรก
17:00
Official
รวม กาบัดดี้  9 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน PF1M แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
Official
ร่มบิน PL1 แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  2 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 2
ปัตตานี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 4
อุดรธานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 5
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 6
สมุทรสาคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10.00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:05
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:05
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 9
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10:05
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 10
อุบลราชธานี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:05
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 11
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 40
สุโขทัย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
11:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 41
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
11:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 42
ระยอง  vs  พิจิตร
 รอบ RE
11:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 43
ระยอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
11:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 14
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 16
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 17
ยโสธร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 18
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 19
อุทัยธานี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 21
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบสอง
11:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 22
ยโสธร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 23
สุโขทัย  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
11:40
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 25
ยโสธร  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 44
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
12:05
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 45
อุทัยธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบ RE
12:05
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 46
อุทัยธานี  vs  ยโสธร
 รอบชิงที่ 3
12:05
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 28
อุทัยธานี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13.30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
อุทัยธานี  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 27
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 31
กาญจนบุรี  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 33
ลำพูน  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 34
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 35
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 36
นครราชสีมา  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 37
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 38
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
14:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 49
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:50
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 50
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
14:50
Official
รวม คาราเต้โด  49 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (อินไลน์เรส 100 กม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง 
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  6 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 9
น่าน  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  ระยอง
 รอบแรก
11.00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13.00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 11
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13.00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 12
จันทบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
15.00
Official
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย P  คู่ที่ 69
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย Q  คู่ที่ 70
ชลบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย R  คู่ที่ 71
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
11:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 37
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 38
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  5 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย P  คู่ที่ 29
นครราชสีมา  vs  ตาก
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย Q  คู่ที่ 30
ชัยภูมิ  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
10:50
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย R  คู่ที่ 31
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:40
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย S  คู่ที่ 32
ชลบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
12.30
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รวม เทนนิส  4 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
พิษณุโลก  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ชัยภูมิ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:00
Official
รวม เนตบอล  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
นครสวรรค์  vs  แพร่
 รอบแรก
10.30
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 15
ตาก  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12.00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 16
นครปฐม  vs  ยะลา
 รอบแรก
13.30
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 17
ราชบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15.00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 18
สงขลา  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
16.30
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 21
ร้อยเอ็ด  vs  ยะลา
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 31
อุดรธานี  vs  ตาก
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 22
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 32
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 23
สมุทรปราการ  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
18:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 33
อ่างทอง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
18:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 24
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
18:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 34
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
18:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 25
เชียงราย  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
18:40
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
18:40
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 26
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 36
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 27
พระนครศรีอยุธยา  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
19:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 37
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
19:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 28
สุราษฎร์ธานี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
19:40
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 38
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
19:40
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 29
สมุทรปราการ  vs  เชียงราย
 รอบแรก
20:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 39
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
20:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 30
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
20:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 40
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
20:20
Official
รวม บาสเกตบอล  26 รายการ  
 
บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย  
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย  
สิงห์บุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย  
สตูล  vs  น่าน
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย  
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย    คู่ที่ 5
ระนอง  vs  พะเยา
 รอบแรก
12:00
Official
บุคคลชาย    คู่ที่ 6
นครนายก  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
12:00
Official
บุคคลชาย  
ลำปาง  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคลชาย    คู่ที่ 2
สิงห์บุรี  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคลชาย    คู่ที่ 3
สระบุรี  vs  ระนอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคลชาย  
บึงกาฬ  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
รวม บิลเลียด  10 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 19
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 20
นนทบุรี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
รวม แบดมินตัน  4 รายการ  
 
ปีนหน้าผา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Speed หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
Speed ชาย 
 รอบแรก
11:00
Official
Speed ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
Speed ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
Speed ชาย 
 รอบชิงที่ 3
14:00
Official
Speed หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
Speed ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
รวม ปีนหน้าผา  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 9
อ่างทอง  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 10
พังงา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 11
ลำปาง  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:00
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.30
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
16:30
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 121
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 122
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 123
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 124
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 125
อ่างทอง  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 126
ศรีสะเกษ  vs  ร้อยเอ็ด
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 127
สมุทรปราการ  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 128
นครราชสีมา  vs  พังงา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 129
อุดรธานี  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 130
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 131
แม่ฮ่องสอน  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 132
ชุมพร  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 133
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 134
ชุมพร  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 135
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 136
พิษณุโลก  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 114
พิษณุโลก  vs  หนองบัวลำภู
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  17 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม ยิมนาสติก  5 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09.17
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ประจวบคีรีขันธ์  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
09.25
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09.28
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
09.31
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
ลำพูน  vs  นครปฐม
 รอบสอง
09.34
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09.40
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 7
ปทุมธานี  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
09.47
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09.50
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
สุรินทร์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09.52
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
09.52
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
กระบี่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:58
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สุโขทัย  vs  นครปฐม
 รอบ RE
10.01
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10.02
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
10.05
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10.07
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
ลำปาง  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
10.07
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 12
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
10.07
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
นครปฐม  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบชิงที่ 3
10.12
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 8
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10.15
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
มุกดาหาร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10.15
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 14
สมุทรสงคราม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.18
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
พระนครศรีอยุธยา  vs  ลำพูน
 รอบสอง
10.20
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10.21
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  พะเยา
 รอบสอง
10.25
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 16
ภูเก็ต  vs  สระบุรี
 รอบสอง
10.25
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
นครปฐม
 รอบสอง
10.30
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
สมุทรสงคราม  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
10.31
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
10.32
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 20
สระบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10.38
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 21
สมุทรสงคราม  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10.41
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 22
ภูเก็ต
 รอบ RE
10.43
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 23
สุรินทร์  vs  มหาสารคาม
 รอบ RE
10.44
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 25
สุรินทร์  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
10.45
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
10.47
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 11
ลำปาง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10.50
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10.53
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 12
พระนครศรีอยุธยา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.54
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 27
ภูเก็ต  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
10.54
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 28
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบสอง
10.55
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 13
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบ RE
10.57
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 29
มุกดาหาร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11.01
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 14
ลำพูน  vs  พะเยา
 รอบ RE
11.03
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 30
สมุทรสงคราม  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
11.03
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 15
กระบี่  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบชิงที่ 3
11.09
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 31
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11.12
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 16
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
11.15
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 17
สระบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
11.18
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 32
ปทุมธานี  vs  มุกดาหาร
 รอบรองชนะเลิศ
11.19
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11.23
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 34
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
11.25
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
11.26
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11.29
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 21
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11.32
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 31
สุรินทร์  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
11.32
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 22
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11.36
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 35
สมุทรสงคราม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
11.40
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 23
สระบุรี  vs  นครปฐม
 รอบ RE
11.44
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 24
ปทุมธานี  vs  ลำปาง
 รอบ RE
11.50
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 36
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
11.52
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 25
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
11.58
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 37
สมุทรสงคราม  vs  มุกดาหาร
 รอบชิงที่ 3
11.59
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 26
ปทุมธานี  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
12.01
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 27
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13.17
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 28
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13.19
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย   คู่ที่ 38
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.19
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย   คู่ที่ 39
สระบุรี  vs  สมุทรสงคราม
รอบชิงชนะเลิศ
13.21
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย   คู่ที่ 40
ปทุมธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
รอบชิงชนะเลิศ
13.24
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 29
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13.26
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 30
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13.32
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 31
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13.34
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 32
ชลบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13.35
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 33
พิษณุโลก  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
13.40
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 34
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
13.44
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย A  คู่ที่ 35
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
13.45
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   สาย B  คู่ที่ 36
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13.50
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง   คู่ที่ 37
ลำปาง  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.55
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ชาย 
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบคัดเลือก
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
14.01
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง   คู่ที่ 39
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.04
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ชาย 
จันทบุรี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
Official
รวม ยูยิตสู  80 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 11
สุรินทร์  vs  พะเยา
 รอบแรก
08:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10:10
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  กระบี่
 รอบแรก
11:50
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
ราชบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 15
นครนายก  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:10
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  5 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 41
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 42
ปัตตานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:45
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 43
ปทุมธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 44
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:50
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 45
สุโขทัย  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
14:50
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 47
กระบี่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16:15
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 48
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:45
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สงขลา 2
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 37
ร้อยเอ็ด 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:50
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 38
เลย  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
14:50
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 39
ศรีสะเกษ  vs  พิจิตร
 รอบสอง
15:40
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 39
แม่ฮ่องสอน  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
15:40
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 40
อุตรดิตถ์  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
16:30
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 40
ชัยนาท  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
16:30
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 41
สงขลา  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
17:20
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 41
ร้อยเอ็ด  vs  ยะลา
 รอบสอง
17:20
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 42
แม่ฮ่องสอน  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
18:10
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 42
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
18:10
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
รวม ว่ายน้ำ  23 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กาฬสินธุ์  vs  สงขลา
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 4
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  ลำปาง
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  สุรินทร์
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  สมุทรสาคร
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กาฬสินธุ์  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 5
13:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  สงขลา
 กระดานที่ 5
13:00
Official
รวม หมากล้อม  18 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
14:30
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:00
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
สมุทรปราการ  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
16:00
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
อุบลราชธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:40
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
17:20
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
17:30
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
สมุทรปราการ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
18:00
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer