รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
กาญจนบุรี  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
14:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 18
อุบลราชธานี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
พังงา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ปราจีนบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
17:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม กาบัดดี้  9 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน PF1M แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PF1M แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  4 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
จันทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
น่าน  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
11:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   สายบน
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   สายล่าง
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   สายบน
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   สายล่าง
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
10:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   สายล่าง
พิจิตร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:40
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   สายบน
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:45
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   สายล่าง
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:45
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   สายบน
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:45
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
12:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
12:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 33
อุตรดิตถ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
13:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
-
-
-
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   สายบน
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   สายล่าง
ภูเก็ต  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
14:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
14:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   สายบน
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   สายล่าง
อุบลราชธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม คาราเต้โด  23 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
BMX - ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
BMX - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   สาย F
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย C
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย G
กำแพงเพชร  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย F
นครราชสีมา  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย G
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:35
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย C
มุกดาหาร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:35
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย C
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
09:45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย G
พระนครศรีอยุธยา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบพบกันหมด
09:45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย E
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย H
สุโขทัย  vs  สมุทรสงคราม
 รอบพบกันหมด
10.15
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
10.20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
10.20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย D
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
10.30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย E
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
10.30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย F
ชลบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
10.45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย H
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10.45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย C
มุกดาหาร  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
11.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย G
กำแพงเพชร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบพบกันหมด
11.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย C
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
11.20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
11.35
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย G
ชลบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
11.35
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย C
พระนครศรีอยุธยา  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
11.50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย G
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
12.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B
สุราษฎร์ธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
12.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
12.10
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย E
สมุทรสงคราม  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
12.10
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย F
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
12.25
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A
มหาสารคาม  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
12.40
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย H
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
12.40
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  32 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 11
น่าน  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
ระยอง  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 12
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
สงขลา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 13
ชัยภูมิ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย Q  คู่ที่ 74
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบสอง
09:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย R  คู่ที่ 75
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย S  คู่ที่ 76
พิษณุโลก  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
11:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เซปักตะกร้อ  3 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 34
ราชบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
10.40
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 33
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 35
นครราชสีมา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทนนิส  2 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
สุราษฎร์ธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
รวม เนตบอล  2 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 20
นครราชสีมา  vs  ยะลา
 รอบแรก
10.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 21
ตาก  vs  ระนอง
 รอบแรก
12.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 24
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 41
สมุทรปราการ  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
17:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 51
อ่างทอง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
17:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 42
กาญจนบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
17:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 52
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
17:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 43
ยะลา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
18:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 53
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 44
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
18:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 54
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
18:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 45
สมุทรปราการ  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 55
อ่างทอง  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 46
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 56
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 47
ปัตตานี  vs  ยะลา
 รอบแรก
19:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 57
เพชรบูรณ์  vs  ตาก
 รอบแรก
19:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 48
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
19:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 58
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบแรก
19:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 49
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
20:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 59
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
20:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 50
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
20:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 60
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
20:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม บาสเกตบอล  26 รายการ  
 
บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย  
สมุทรสาคร  vs  สิงห์บุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
บุคคลชาย  
ระนอง  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
บุคคลชาย  
สมุทรสาคร  vs  นครพนม
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม บิลเลียด  3 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 22
พระนครศรีอยุธยา  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แบดมินตัน  2 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
10:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 14
บุรีรัมย์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
12:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 16
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
16:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 3
บุรีรัมย์  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
15:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
16:30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 113
เลย  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
12.05
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 114
กระบี่  vs  หนองคาย
 รอบแรก
12.14
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 115
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12.31
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 116
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12.50
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 117
เพชรบูรณ์  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12.59
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 1
สระแก้ว  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
12:00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 2
สระแก้ว  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
13.21
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 3
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.31
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 118
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.51
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 119
ปทุมธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14.09
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 120
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.17
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  ระนอง
 รอบแรก
14.36
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
14.50
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 6
สระบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
15.03
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
15.21
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 8
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
15.34
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 9
ร้อยเอ็ด  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
15.44
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  ระนอง
 รอบแรก
15:46
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 12
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16.09
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 11
สมุทรสาคร  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
16:03
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  20 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ยิมนาสติก  5 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09.03
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09.07
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
สุรินทร์  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09.09
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
ลำปาง  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09.23
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 7
สุรินทร์  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09.27
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
09.28
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 9
เพชรบูรณ์  vs  ลำปาง
 รอบ RE
09.34
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  สุรินทร์ 2
 รอบชิงที่ 3
09.43
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 12
อุดรธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09.46
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09.47
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ลำปาง  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
09.50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
09:55
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:58
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10.03
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
10.04
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 16
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10.11
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.19
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.26
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 19
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
10.35
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
10.36
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 21
พิษณุโลก  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
10.42
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
10.51
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:08
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:11
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:14
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
กระบี่  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:22
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
เชียงราย  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
10:24
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
10:28
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:33
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  มุกดาหาร
 รอบชิงที่ 3
10:42
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:47
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
สุรินทร์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:54
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
11.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11.07
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  ยะลา
 รอบสอง
11.14
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 26
จันทบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
11.15
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 27
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11.16
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 28
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11.23
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 29
จันทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11.28
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 17
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:03
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:17
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
พิษณุโลก  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
11:21
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 21
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
11:21
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 22
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
11:27
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:31
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 30
ยะลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
13.01
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 31
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
13.02
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 32
สุพรรณบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบชิงที่ 3
13.11
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 33
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
13.17
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   คู่ที่ 34
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13.24
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   คู่ที่ 35
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.33
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13.45
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง 
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม 
ภูเก็ต  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
13:00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง 
อุดรธานี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม 
อุดรธานี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
รวม ยูยิตสู  63 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 49
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 50
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.45
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 51
ร้อยเอ็ด  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
12.20
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 53
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 54
ปัตตานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
17:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 43
สงขลา  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
15:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 43
ร้อยเอ็ด  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
15:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 44
มหาสารคาม  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
15:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 44
ยะลา  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
15:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 45
ร้อยเอ็ด 2  vs  เลย
 รอบสอง
16:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 46
พิจิตร  vs  สงขลา 2
 รอบสอง
17:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 46
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
17:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ผสม   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ผสม   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม ว่ายน้ำ  20 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
07.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
07.00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
07.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
07.00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม หมากล้อม  6 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 13
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 14
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 13
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 14
สระบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:40
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
17:20
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 16
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบแรก
17:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer