รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
กาญจนบุรี  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 18
อุบลราชธานี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
พังงา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ปราจีนบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
17:00
Official
รวม กาบัดดี้  9 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน PF1M แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
Official
ร่มบิน PF1M แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
Official
ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
Official
ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  4 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
จันทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
น่าน  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
11:30
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:30
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   สายบน
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   สายล่าง
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   สายบน
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:30
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   สายล่าง
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
10:50
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:50
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   สายล่าง
พิจิตร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:40
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   สายบน
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:45
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   สายล่าง
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:45
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   สายบน
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:45
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
12:05
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
12:05
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 33
อุตรดิตถ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
13:05
-
-
-
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   สายบน
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:50
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   สายล่าง
ภูเก็ต  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:50
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
14:30
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
14:30
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   สายบน
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   สายล่าง
อุบลราชธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
Official
รวม คาราเต้โด  23 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
BMX - ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
BMX - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   สาย F
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย C
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย G
กำแพงเพชร  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย F
นครราชสีมา  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:30
Official
บุคคลชาย   สาย G
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:35
Official
บุคคลชาย   สาย C
มุกดาหาร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:35
Official
บุคคลชาย   สาย C
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
09:45
Official
บุคคลชาย   สาย G
พระนครศรีอยุธยา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบพบกันหมด
09:45
Official
บุคคลหญิง   สาย A
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10.00
Official
บุคคลหญิง   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10.00
Official
บุคคลหญิง   สาย E
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10.00
Official
บุคคลหญิง   สาย H
สุโขทัย  vs  สมุทรสงคราม
 รอบพบกันหมด
10.15
Official
บุคคลชาย   สาย A
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
10.20
Official
บุคคลชาย   สาย B
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
10.20
Official
บุคคลชาย   สาย D
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
10.30
Official
บุคคลชาย   สาย E
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
10.30
Official
บุคคลชาย   สาย F
ชลบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
10.45
Official
บุคคลชาย   สาย H
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10.45
Official
บุคคลชาย   สาย C
มุกดาหาร  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
11.00
Official
บุคคลชาย   สาย G
กำแพงเพชร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบพบกันหมด
11.00
Official
บุคคลชาย   สาย C
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
11.20
Official
บุคคลหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
11.35
Official
บุคคลหญิง   สาย G
ชลบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
11.35
Official
บุคคลหญิง   สาย C
พระนครศรีอยุธยา  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
11.50
Official
บุคคลชาย   สาย G
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
12.00
Official
บุคคลชาย   สาย B
สุราษฎร์ธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
12.00
Official
บุคคลชาย   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
12.10
Official
บุคคลชาย   สาย E
สมุทรสงคราม  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
12.10
Official
บุคคลหญิง   สาย F
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
12.25
Official
บุคคลชาย   สาย A
มหาสารคาม  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
12.40
Official
บุคคลชาย   สาย H
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
12.40
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  32 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 11
น่าน  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
ระยอง  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 12
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
สงขลา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 13
ชัยภูมิ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
Official
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย Q  คู่ที่ 74
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย R  คู่ที่ 75
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย S  คู่ที่ 76
พิษณุโลก  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
11:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  3 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 34
ราชบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
10.40
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 33
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 35
นครราชสีมา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม เทนนิส  2 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
สุราษฎร์ธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:00
Official
รวม เนตบอล  2 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 20
นครราชสีมา  vs  ยะลา
 รอบแรก
10.30
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 21
ตาก  vs  ระนอง
 รอบแรก
12.00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13.30
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15.00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 24
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16.30
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 41
สมุทรปราการ  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 51
อ่างทอง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 42
กาญจนบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 52
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
17:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 43
ยะลา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
18:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 53
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 44
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
18:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 54
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
18:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 45
สมุทรปราการ  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
18:40
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 55
อ่างทอง  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
18:40
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 46
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 56
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 47
ปัตตานี  vs  ยะลา
 รอบแรก
19:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 57
เพชรบูรณ์  vs  ตาก
 รอบแรก
19:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 48
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
19:40
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 58
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบแรก
19:40
Official
ทีมชาย 3X3   สาย A  คู่ที่ 49
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
20:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ก  คู่ที่ 59
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
20:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย B  คู่ที่ 50
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
20:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ข  คู่ที่ 60
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
20:20
Official
รวม บาสเกตบอล  26 รายการ  
 
บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย  
สมุทรสาคร  vs  สิงห์บุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
บุคคลชาย  
ระนอง  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
บุคคลชาย  
สมุทรสาคร  vs  นครพนม
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
Official
รวม บิลเลียด  3 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 22
พระนครศรีอยุธยา  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
รวม แบดมินตัน  2 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 14
บุรีรัมย์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 16
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
16:00
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 3
บุรีรัมย์  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:30
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
16:30
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 113
เลย  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
12.05
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 114
กระบี่  vs  หนองคาย
 รอบแรก
12.14
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 115
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12.31
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 116
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12.50
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 117
เพชรบูรณ์  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12.59
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 1
สระแก้ว  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
12:00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 2
สระแก้ว  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
13.21
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 3
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.31
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 118
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.51
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 119
ปทุมธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14.09
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 120
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.17
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  ระนอง
 รอบแรก
14.36
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
14.50
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 6
สระบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
15.03
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
15.21
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 8
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
15.34
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 9
ร้อยเอ็ด  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
15.44
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  ระนอง
 รอบแรก
15:46
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 12
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16.09
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 11
สมุทรสาคร  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
16:03
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  20 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม ยิมนาสติก  5 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09.03
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09.07
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
สุรินทร์  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09.09
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09.12
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
ลำปาง  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09.15
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09.23
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 7
สุรินทร์  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09.27
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
09.28
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 9
เพชรบูรณ์  vs  ลำปาง
 รอบ RE
09.34
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  สุรินทร์ 2
 รอบชิงที่ 3
09.43
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 12
อุดรธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09.46
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09.47
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ลำปาง  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
09.50
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:50
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
09:55
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:58
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10.03
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
10.04
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 16
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10.11
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.19
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.26
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 19
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
10.35
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
10.36
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย A  คู่ที่ 21
พิษณุโลก  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
10.42
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
10.51
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:08
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:11
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:14
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
กระบี่  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:22
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
เชียงราย  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
10:24
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
10:28
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:33
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  มุกดาหาร
 รอบชิงที่ 3
10:42
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:47
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
สุรินทร์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:54
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
11.00
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11.07
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  ยะลา
 รอบสอง
11.14
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 26
จันทบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
11.15
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 27
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11.16
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 28
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11.23
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 29
จันทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11.28
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 17
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:03
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:17
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
พิษณุโลก  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
11:21
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 21
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
11:21
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 22
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
11:27
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:31
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 30
ยะลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
13.01
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 31
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
13.02
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย A  คู่ที่ 32
สุพรรณบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบชิงที่ 3
13.11
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   สาย B  คู่ที่ 33
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
13.17
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย   คู่ที่ 34
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13.24
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย   คู่ที่ 35
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.33
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.40
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13.45
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง 
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม 
ภูเก็ต  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง 
อุดรธานี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม 
อุดรธานี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
Official
รวม ยูยิตสู  63 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 49
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08.30
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 50
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.45
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 51
ร้อยเอ็ด  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
12.20
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 53
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 54
ปัตตานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
17:00
Official
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 43
สงขลา  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 43
ร้อยเอ็ด  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 44
มหาสารคาม  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
15:50
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 44
ยะลา  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
15:50
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:40
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 45
ร้อยเอ็ด 2  vs  เลย
 รอบสอง
16:40
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 46
พิจิตร  vs  สงขลา 2
 รอบสอง
17:30
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 46
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
17:30
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ผสม   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ผสม   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
รวม ว่ายน้ำ  20 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
07.00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
07.00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
07.00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
07.00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
Official
รวม หมากล้อม  6 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 13
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 14
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:30
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 13
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:00
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:00
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 14
สระบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:40
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
17:20
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 16
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบแรก
17:30
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:00
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer