รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 21
ปราจีนบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
เพชรบูรณ์  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 22
พังงา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
กระบี่  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
14:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 23
นครศรีธรรมราช  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
พังงา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
16:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
ปราจีนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 25
กระบี่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
17:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม กาบัดดี้  9 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน PF1M แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PF1M แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PF1M แบบเดินทาง (Navigation) 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PF1M รวมคะแนนสูงสุด 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation) 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวมบุคคลสูงสุด 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน ประเภททีม PF1 รวมคะแนนที่ดีที่สุด 3 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน ประเภททีม PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  10 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
ขอนแก่น  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
15:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 1
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 2
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 5
ยโสธร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 8
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 9
สุโขทัย  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 11
กระบี่  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 26
อุทัยธานี  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 14
ระยอง  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
10:45
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 15
ยโสธร  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:45
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 16
อุทัยธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 17
ลำพูน  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 18
ระยอง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 19
สุโขทัย  vs  กระบี่
 รอบแรก
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 20
อุทัยธานี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 21
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 22
ระยอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 23
สุโขทัย  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 24
อุทัยธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 25
ระยอง  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 27
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบ RE
12:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 28
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
12:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 29
ร้อยเอ็ด  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
12:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 40
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 49
ขอนแก่น  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 30
ยโสธร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 31
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 32
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบแรก
13:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 34
ยโสธร  vs  กระบี่
 รอบสอง
13:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 35
อุดรธานี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 36
ระยอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
13:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 37
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:05
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 38
กระบี่  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 39
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 41
ยโสธร  vs  อุดรธานี
 รอบชิงที่ 3
13:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 42
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
13:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 43
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:15
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 44
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
14:15
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 45
นครสวรรค์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14:15
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 46
กระบี่  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
14:15
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 47
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:15
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 48
ลำพูน  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
14:15
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 50
กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 51
สมุทรสาคร  vs  ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
14:50
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม คาราเต้โด  49 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 ไทม์ไทรอัล
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 ไทม์ไทรอัล
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (4 กม.) 
 รอบคัดเลือก
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (3 กม.) 
 รอบคัดเลือก
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
รวม จักรยาน  6 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   สาย B
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย C
นครราชสีมา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย F
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย G
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย C
พิจิตร  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:25
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย G
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย C
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย G
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย D
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
09:45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
09:50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
09:50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
09:50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย F
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
10.10
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  สมุทรสงคราม
 รอบ 16 คน
10.15
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย E
พิจิตร  vs  สมุทรสงคราม
 รอบพบกันหมด
10.25
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 คน
10.35
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย H
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
10:10
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 คน
10:45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 16 คน
11:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง 
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 คน
11:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง 
กำแพงเพชร  vs  สุโขทัย
 รอบ 16 คน
11:25
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง 
มุกดาหาร  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 คน
11:29
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  22 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
ขอนแก่น  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 15
ระยอง  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
11.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 16
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 รอบแรก
13.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 รอบแรก
13.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 20
ชัยภูมิ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 77
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 78
พระนครศรีอยุธยา  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 79
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 80
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 37
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ปราจีนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  ราชบุรี 2
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ขอนแก่น  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ลำปาง 2  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ลพบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 8
อำนาจเจริญ 2  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 9
ชุมพร 2  vs  ลพบุรี 2
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 10
เพชรบูรณ์  vs  ปทุมธานี 2
 รอบแรก
12:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  กระบี่ 2
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
พังงา  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
14:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
เชียงใหม่ 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทนนิส  18 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
นครสวรรค์  vs  ระนอง
 รอบแรก
10:30
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
รวม เนตบอล  2 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 25
ตาก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  ยะลา
 รอบสอง
10.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 27
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
12.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 28
นครสวรรค์  vs  สงขลา
 รอบสอง
13.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
15.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย C  คู่ที่ 61
ยะลา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
17:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ค  คู่ที่ 70
เพชรบูรณ์  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
17:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย D  คู่ที่ 62
พระนครศรีอยุธยา  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
17:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ง  คู่ที่ 71
ตาก  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
17:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย C  คู่ที่ 63
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
18:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ค  คู่ที่ 72
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
18:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย D  คู่ที่ 64
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
18:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ง  คู่ที่ 73
นครปฐม  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
18:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย C  คู่ที่ 65
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ค  คู่ที่ 74
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย D  คู่ที่ 66
กาญจนบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ง  คู่ที่ 75
นครศรีธรรมราช  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย C  คู่ที่ 67
เชียงราย  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
19:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ค  คู่ที่ 76
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
19:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย D  คู่ที่ 68
กาญจนบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
19:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ง  คู่ที่ 77
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบสอง
19:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   สาย C  คู่ที่ 69
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
20:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ค  คู่ที่ 78
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
20:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม บาสเกตบอล  24 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 23
เชียงราย  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 25
สระบุรี  vs  แพร่
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 26
อุดรธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 27
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
ชัยภูมิ  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
ระยอง  vs  นครพนม
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
พระนครศรีอยุธยา  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
ระนอง  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 33
ตรัง  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 34
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 35
ภูเก็ต  vs  สระบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 36
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 37
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 38
ปทุมธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
12:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบสอง
12:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 40
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
12:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 41
สุราษฎร์ธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 42
พระนครศรีอยุธยา  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 43
ชัยภูมิ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 45
ปทุมธานี  vs  ตรัง
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 46
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 47
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 48
แพร่  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 49
ระนอง  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แบดมินตัน  27 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
15:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
15:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
15:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
15:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
15:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลหญิง open 
 รอบคัดเลือก
15:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
รวม เพาะกาย  6 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 17
กระบี่  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 18
ลพบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 19
กาฬสินธุ์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 20
สุโขทัย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
13:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  พะเยา
 รอบแรก
14:30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 6
สมุทรสงคราม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 121
นครราชสีมา  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 122
ปทุมธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:05
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 123
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:13
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 13
สุราษฎร์ธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:15
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 14
ลำปาง  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:32
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 15
ร้อยเอ็ด  vs  พังงา
 รอบแรก
13:51
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 16
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14.09
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 17
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:23
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 18
แม่ฮ่องสอน  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:38
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 124
ปราจีนบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:56
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 125
สุรินทร์  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:59
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 126
นครพนม  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
15:19
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 19
สิงห์บุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 20
พัทลุง  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:37
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 21
ขอนแก่น  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
15:39
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 22
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบแรก
15:48
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 23
แพร่  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
16:05
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 127
เชียงใหม่  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
16:22
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 128
อุตรดิตถ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:30
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 129
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สตูล
 รอบแรก
16:37
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 24
กาญจนบุรี  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
16:48
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  21 รายการ  
 
ยิงปืนรณยุทธ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
(IPSC Shotgun) Open Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Standard Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Standard Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Modified Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Modified Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Standard Manual Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รวม ยิงปืนรณยุทธ  6 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  นครนายก
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  พะเยา
 รอบแรก
10:40
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
กระบี่  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ราชบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
พะเยา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:40
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
ร้อยเอ็ด  vs  กระบี่
 รอบแรก
14:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 11
นครนายก  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  พะเยา
 รอบแรก
15:40
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 15
ร้อยเอ็ด  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
16:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  15 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 55
นครราชสีมา  vs  กระบี่
 รอบแรก
08:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 56
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:15
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 57
พระนครศรีอยุธยา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:15
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 60
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 47
แม่ฮ่องสอน  vs  นครสวรรค์ 1
 รอบสอง
15:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 47
เพชรบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
15:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 48
ร้อยเอ็ด  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
15:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  ยะลา
 รอบสอง
15:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 49
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
16:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 49
แม่ฮ่องสอน  vs  ร้อยเอ็ด 2
 รอบสอง
16:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 50
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
17:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 50
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
17:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ผสม   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ผสม   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม ว่ายน้ำ  22 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภททีม 
บึงกาฬ  vs  นครพนม
 รอบแรก
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภททีม 
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภททีม 
บึงกาฬ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภททีม 
นครนายก  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภททีม 
สมุทรสาคร  vs  ระนอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภททีม 
สระบุรี  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภททีม 
บึงกาฬ  vs  นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภททีม 
สมุทรสาคร  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภททีม 
บึงกาฬ  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม สนุกเกอร์  9 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Speed Skate 5,000 m. (Elimination) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
15:30
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Slalom Slide 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
Skateboard - Game of S.K.A.T.E 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
16:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
รวม เอ็กซ์ตรีม  5 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 2
นครนายก  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 2
นครนายก  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
15:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 4
ปัตตานี  vs  นครนายก
 รอบแรก
16:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
16:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฮอกกี้  10 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
เพชรบูรณ์  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
กำแพงเพชร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
ชัยภูมิ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16:40
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
กระบี่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
17:20
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบแรก
17:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
นครศรีธรรมราช  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
18:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer