รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 26
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 22
พังงา  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 27
กระบี่  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
Official
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
 รอบสะสมคะแนน
05:30
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  1 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 9
ขอนแก่น  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 10
ปัตตานี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 11
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:30
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายบน  คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายล่าง  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายบน  คู่ที่ 3
สุโขทัย  vs  กระบี่
 รอบสอง
08:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายบน  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
08:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายล่าง  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
08:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายล่าง  คู่ที่ 6
สมุทรสาคร  vs  เชียงราย
 รอบสอง
08:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายบน  คู่ที่ 7
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายล่าง  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   สายบน  คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   สายบน  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   สายล่าง  คู่ที่ 12
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   สายล่าง  คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   สายบน  คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
09:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   สายล่าง  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:15
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายบน  คู่ที่ 17
กาญจนบุรี  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    สายล่าง  คู่ที่ 18
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
10:00
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   สายบน  คู่ที่ 19
สุโขทัย  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   สายล่าง  คู่ที่ 20
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
10:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
รวม คาราเต้โด  20 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบแก้ตัว
09:00
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (24 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบจัดอันดับที่ 5-8
09:00
Official
ประเภทลู่ สแคลช 8 กม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (3 กม.) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (3 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รวม จักรยาน  15 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
ศรีสะเกษ  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 16 คน
09:00
Official
บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 คน
09:00
Official
บุคคลชาย 
ราชบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 16 คน
09:00
Official
บุคคลชาย 
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 คน
09:00
Official
บุคคลชาย 
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 คน
09:30
Official
บุคคลชาย 
กำแพงเพชร  vs  พิจิตร
 รอบ 16 คน
09:30
Official
บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 คน
09:30
Official
บุคคลชาย 
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
09:30
Official
บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
บุคคลหญิง 
ชลบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
บุคคลชาย 
ราชบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
Official
บุคคลชาย 
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
Official
บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
Official
บุคคลชาย 
พิจิตร  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
Official
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
12.15
Official
บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  22 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   W21
ขอนแก่น  vs  จันทบุรี
 Play Off1
09.00
Official
ทีมชาย   M17
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 Play Off1
09:00
Official
ทีมชาย   M18
สุพรรณบุรี  vs  ระยอง
 Play Off1
11:00
Official
ทีมหญิง   W22
ชัยภูมิ  vs  พัทลุง
 Play Off1
11:00
Official
ทีมหญิง   W23
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 Play Off2
13.00
Official
ทีมหญิง   W24
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 Play Off2
15.00
Official
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
ชลบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
ชุมพร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ 2  vs  ชุมพร 2
 รอบแรก
11:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  ปทุมธานี 2
 รอบแรก
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มุกดาหาร  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
อุบลราชธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี 2
 รอบแรก
14:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
14:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
จันทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
Official
รวม เทนนิส  20 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:00
Official
รวม เนตบอล  2 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย A
อำนาจเจริญ  vs  อำนาจเจริญ 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
คู่ผสม   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
คู่ผสม 
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
รวม บริดจ์  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 31
ระยอง  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
10.30
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 33
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
12.00
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 34
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
13.30
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 35
ตาก  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
15.00
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 36
ยะลา  vs  สงขลา
 รอบสอง
16.30
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ง  คู่ที่ 86
เพชรบูรณ์  vs  ตาก
 รอบสอง
17:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ค  คู่ที่ 87
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
17:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย D  คู่ที่ 81
ร้อยเอ็ด  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
18:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ง  คู่ที่ 88
สุราษฎร์ธานี  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
18:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย C  คู่ที่ 82
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
18:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ค  คู่ที่ 89
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
18:20
Official
ทีมชาย 3X3   สาย D  คู่ที่ 83
ชลบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
18:40
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ง  คู่ที่ 90
นครปฐม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
18:40
Official
ทีมชาย 3X3   สาย C  คู่ที่ 84
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
19:00
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ค  คู่ที่ 91
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
19:00
Official
ทีมชาย 3X3   สาย D  คู่ที่ 85
ปัตตานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
19:20
Official
ทีมหญิง 3X3   สาย ง  คู่ที่ 92
อ่างทอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
19:20
Official
รวม บาสเกตบอล  18 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 50
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 51
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 52
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 54
นครพนม  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 55
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 56
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 57
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 59
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
11:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 60
เชียงราย  vs  ระยอง
 รอบสอง
11:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 61
ลำปาง  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
11:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 62
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
12:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 63
ลพบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
12:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 64
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
12:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 65
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
12:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 66
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบสอง
12:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 67
พังงา  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
12:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 68
เชียงราย  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 69
นนทบุรี  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 70
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 71
ปราจีนบุรี  vs  ตรัง
 รอบสอง
13:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 72
ศรีสะเกษ  vs  ระนอง
 รอบสอง
13:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 73
แพร่  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13:30
Official
รวม แบดมินตัน  24 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
ฟิตเนส บุคคลหญิง รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
เพาะกายหญิงทั่วไป รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 21
อุทัยธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 22
สมุทรปราการ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 23
ขอนแก่น  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 24
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
เพชรบูรณ์  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  แพร่
 รอบแรก
14.30
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 8
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 8
พัทลุง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
16:30
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 130
เชียงราย  vs  ตรัง
 รอบ 8 ทีม
13:00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 131
แพร่  vs  เลย
 รอบ 8 ทีม
13:20
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 132
กระบี่  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
13:45
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 133
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบ 8 ทีม
13:56
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 25
อ่างทอง  vs  น่าน
 รอบ 8 ทีม
14:04
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 26
ชุมพร  vs  เชียงราย
 รอบ 8 ทีม
14:24
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 27
กระบี่  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบ 8 ทีม
14:35
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 28
สระแก้ว  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
14:54
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 134
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
15:03
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 135
บุรีรัมย์  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบ 8 ทีม
15:17
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 136
ตรัง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
15:32
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 137
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
15:48
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 29
เพชรบูรณ์  vs  ยโสธร
 รอบ 16 ทีม
15:50
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
 รอบ 16 ทีม
16:07
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 31
ตรัง  vs  กระบี่
 รอบ 16 ทีม
16:20
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 32
อุทัยธานี  vs  ระยอง
 รอบ 16 ทีม
16:34
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 33
สิงห์บุรี  vs  อุดรธานี
 รอบ 16 ทีม
16:36
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 34
เชียงราย  vs  สตูล
 รอบ 16 ทีม
16:43
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 35
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบ 16 ทีม
16:46
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 138
หนองบัวลำภู  vs  อุตรดิตถ์
 รอบ 16 ทีม
16:48
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 139
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 16 ทีม
16:56
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 36
สุราษฎร์ธานี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบ 16 ทีม
17:03
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 37
ลพบุรี  vs  ชุมพร
 รอบ 16 ทีม
17:18
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 38
สตูล  vs  ลำปาง
 รอบ 16 ทีม
17:30
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  24 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ปืนยาวอัดลม - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ปืนยาวอัดลม - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน 
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
น่าน  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
11:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
ร้อยเอ็ด  vs  น่าน
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
พิษณุโลก  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
13:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 7
นราธิวาส  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 8
สุราษฎร์ธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
15:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
บุรีรัมย์  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
16:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 12
มหาสารคาม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:20
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  12 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 61
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
08:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 62
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
09:45
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 63
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 64
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 รอบสอง
12:15
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 65
นนทบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
13:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 66
ปทุมธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
14:45
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 67
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบสอง
16:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 68
นครราชสีมา  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
17:00
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบสาม
15:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 52
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสาม
15:50
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 51
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสาม
16:40
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 52
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
17:30
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
รวม ว่ายน้ำ  19 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 2
พะเยา  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 3
สระบุรี  vs  จันทบุรี 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 4
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
รวม สนุกเกอร์  4 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Speed Skate 500 m. - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Inline Speed Skate 500 m. - บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
09:30
Official
Inline Speed Skate 500 m. - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
Inline Speed Skate 500 m. - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
BMX Park - Street 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
Slalom Freestyle Skating (Speed Salalom) - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
15:00
Official
Skateboard - High Ollie 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
Official
Slalom Freestyle Skating (Speed Salalom) - บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
15:30
Official
Slalom Freestyle Skating (Speed Salalom) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
Skateboard - Long Ollie 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
Inline Speed Skate 500 m. - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
Slalom Freestyle Skating (Speed Salalom) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
Inline Speed Skate 500 m. - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
BMX Park - Best Trick Station 1 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
BMX Park - Best Trick Station 2 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
Skateboard - Park 
 รอบคัดเลือก
19:00
Official
รวม เอ็กซ์ตรีม  16 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 6
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
12:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IY  คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
13:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IY  คู่ที่ 7
อ่างทอง  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
นครนายก  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 8
อ่างทอง  vs  สระบุรี
 รอบแรก
15:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 10
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบแรก
17:00
Official
รวม ฮอกกี้  10 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 21
กระบี่  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 22
ลำปาง  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:30
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
16:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 23
อุบลราชธานี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16:00
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 22
กาญจนบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:40
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 23
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:20
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 24
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
17:30
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 24
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
18:00
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer