รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม กาบัดดี้  2 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 13
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 14
บุรีรัมย์  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (4 กม.) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (4 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สแคลช 6 กม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
รวม จักรยาน  10 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09.50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย D
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
09.50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย C
เชียงใหม่  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09.50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย A
นครราชสีมา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย B
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย B
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย A
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
09:50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
10:15
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย C
พิจิตร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
10:20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย D
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10:20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย A
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย B
กำแพงเพชร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
10:40
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย B
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10:50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย C
พิจิตร  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
10:50
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
11.30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย B
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
11:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย A
สมุทรสาคร  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
11:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
11:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
11:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
11:15
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย D
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
11:20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
11:20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย C
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
12.15
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย B
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย A
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   สาย A
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
12:10
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย B
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
12:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย A
พระนครศรีอยุธยา  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
12:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย D
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
13.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   สาย C
พระนครศรีอยุธยา  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
13.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  35 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   M19
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 Page System
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   W25
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
 Play Off3
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   M20
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 Page System
11:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   W26
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
 Play Off3
11:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
อำนาจเจริญ  vs  กระบี่
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 6
อำนาจเจริญ 2  vs  ลำปาง
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กาญจนบุรี 2  vs  ลำปาง 2
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ราชบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทนนิส  11 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
ระนอง  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
สตูล  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
ยโสธร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 6
ลำพูน  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 10
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  12 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   สาย A
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   สาย B
พิษณุโลก  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   สาย C
อำนาจเจริญ  vs  กำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ตรัง  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม บริดจ์  7 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 37
นครปฐม  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
09:00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบสอง
12.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 40
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 41
นครศรีธรรมราช  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
15.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 42
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
16.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 101
อุดรธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
17:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 93
สมุทรปราการ  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสาม
17:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 102
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
17:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 94
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
17:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 103
อ่างทอง  vs  ปทุมธานี
 รอบสาม
18:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 95
ปัตตานี  vs  เชียงราย
 รอบสาม
18:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 104
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสาม
18:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 96
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
18:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 105
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 97
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 106
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 98
เชียงราย  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 107
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
19:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 99
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
 รอบสาม
19:20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 100
กาญจนบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสาม
19:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 108
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
19:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม บาสเกตบอล  22 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   คู่ที่ 86
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 89
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 87
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 90
พระนครศรีอยุธยา  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 88
ปทุมธานี  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 91
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 78
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 93
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 74
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 79
ราชบุรี  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 92
แพร่  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 75
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 80
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 76
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 81
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 83
เชียงราย  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 85
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 82
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 84
นครราชสีมา  vs  ปราจีนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แบดมินตัน  20 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 25
อ่างทอง  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 26
นครราชสีมา  vs  กระบี่
 รอบสอง
12:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 27
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบสอง
14:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  ระยอง
 รอบสอง
16:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 9
พะเยา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
14.30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
15:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 10
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
16:30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 140
เชียงราย  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 8 ทีม
13.00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 141
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
13.11
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 142
พังงา  vs  แพร่
 รอบ 8 ทีม
13.12
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 143
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
13.13
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 39
นครพนม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
13.15
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 40
ปทุมธานี  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
13.35
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 41
สุรินทร์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
13.40
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 42
เชียงราย  vs  สระแก้ว
 รอบ 8 ทีม
13.50
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 144
สมุทรสาคร  vs  พังงา
 รอบ 8 ทีม
13.55
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 145
เชียงราย  vs  สระบุรี
 รอบ 8 ทีม
14.05
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 146
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
14.15
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 147
ชัยภูมิ  vs  นครพนม
 รอบ 8 ทีม
14.25
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 43
ลพบุรี  vs  เชียงราย
 รอบ 16 ทีม
14.45
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 44
กาญจนบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบ 16 ทีม
14.55
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 45
บุรีรัมย์  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 16 ทีม
15.10
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 46
ระนอง  vs  สกลนคร
 รอบ 16 ทีม
15.25
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 47
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 16 ทีม
15.40
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 48
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 ทีม
15.45
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 49
ชลบุรี  vs  ตาก
 รอบ 16 ทีม
15.46
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 148
บุรีรัมย์  vs  สมุทรสงคราม
 รอบรองชนะเลิศ
15.55
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 149
ศรีสะเกษ  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
16.00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 50
ระนอง  vs  นนทบุรี
 รอบ 8 ทีม
16.10
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 51
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
16.25
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 52
บึงกาฬ  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
16.30
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 53
ปทุมธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบ 8 ทีม
16.35
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  25 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวท่านอน - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวท่านอน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 16
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 17
นครนายก  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:10
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 19
ร้อยเอ็ด  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:10
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.44
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.51
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.58
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:37
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.19
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.26
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:05
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:12
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:38
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:47
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:54
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.01
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.04
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.08
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.13
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.15
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.29
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.36
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
10.50
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.57
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:22
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.11
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.18
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.25
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.32
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.39
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.44
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.46
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.53
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.07
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.21
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.28
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.56
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
15.27
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
รวม เรือพาย  37 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 69
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 70
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 71
นนทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 72
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 53
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:50
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  เลย
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทคู่ 
ศรีสะเกษ  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทคู่ 
จันทบุรี 2  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทคู่ 
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
09:30
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Woman 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
BMX Park - Bunny Hop 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Skate Board Best Trick Station1 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Man 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
Skate Board Best Trick Station2 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
รวม เอ็กซ์ตรีม  9 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  นครนายก
 รอบแรก
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 12
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 11
นครนายก  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 13
นราธิวาส  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
15:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 14
นครนายก  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 15
นราธิวาส  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
17:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฮอกกี้  10 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 26
สุรินทร์  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 25
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
16:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
16:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 26
สมุทรปราการ  vs  กระบี่
 รอบสอง
16:40
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
17:20
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 28
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
17:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 28
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
18:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer