รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมชาย 
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม กาบัดดี้  2 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 13
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 14
บุรีรัมย์  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:00
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (4 กม.) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (4 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ สแคลช 6 กม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
รวม จักรยาน  10 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09.50
Official
ชายคู่   สาย D
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
09.50
Official
หญิงคู่   สาย C
เชียงใหม่  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09.50
Official
หญิงคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
หญิงคู่   สาย A
นครราชสีมา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
หญิงคู่   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
หญิงคู่   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ชายคู่   สาย B
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:30
Official
ชายคู่   สาย B
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
09:30
Official
ชายคู่   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
09:30
Official
ชายคู่   สาย A
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
09:50
Official
ชายคู่   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
10:15
Official
ชายคู่   สาย C
พิจิตร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
10:20
Official
หญิงคู่   สาย D
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10:20
Official
หญิงคู่   สาย A
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
หญิงคู่   สาย B
กำแพงเพชร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
10:40
Official
ชายคู่   สาย B
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10:50
Official
ชายคู่   สาย C
พิจิตร  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
10:50
Official
หญิงคู่   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
11.30
Official
ชายคู่   สาย B
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
11:00
Official
ชายคู่   สาย A
สมุทรสาคร  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
11:00
Official
ชายคู่   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
11:00
Official
ชายคู่   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
11:00
Official
ชายคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
11:15
Official
ชายคู่   สาย D
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
11:20
Official
หญิงคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
11:20
Official
ชายคู่   สาย C
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
12.15
Official
หญิงคู่   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
12:00
Official
ชายคู่   สาย B
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบพบกันหมด
12:00
Official
ชายคู่   สาย A
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
12:00
Official
หญิงคู่   สาย A
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
12:10
Official
ชายคู่   สาย B
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
12:30
Official
ชายคู่   สาย A
พระนครศรีอยุธยา  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
12:30
Official
ชายคู่   สาย D
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
13.00
Official
ชายคู่   สาย C
พระนครศรีอยุธยา  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
13.00
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  35 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   M19
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 Page System
09:00
Official
ทีมหญิง   W25
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
 Play Off3
09:00
Official
ทีมชาย   M20
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 Page System
11:00
Official
ทีมหญิง   W26
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
 Play Off3
11:00
Official
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
อำนาจเจริญ  vs  กระบี่
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 6
อำนาจเจริญ 2  vs  ลำปาง
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กาญจนบุรี 2  vs  ลำปาง 2
 รอบสอง
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ราชบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบสอง
11:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
รวม เทนนิส  11 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
ระนอง  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
สตูล  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
ยโสธร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 6
ลำพูน  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 10
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14.30
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14.30
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14.30
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  12 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   สาย A
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ทีมผสม   สาย B
พิษณุโลก  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ทีมผสม   สาย C
อำนาจเจริญ  vs  กำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ตรัง  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
รวม บริดจ์  7 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 37
นครปฐม  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10.30
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบสอง
12.00
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 40
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13.30
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 41
นครศรีธรรมราช  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
15.00
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 42
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
16.30
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 101
อุดรธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
17:00
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 93
สมุทรปราการ  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสาม
17:00
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 102
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
17:20
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 94
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
17:20
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 103
อ่างทอง  vs  ปทุมธานี
 รอบสาม
18:00
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 95
ปัตตานี  vs  เชียงราย
 รอบสาม
18:00
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 104
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสาม
18:20
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 96
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
18:20
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 105
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
18:40
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 97
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
18:40
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 106
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
19:00
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 98
เชียงราย  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
19:00
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 107
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
19:20
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 99
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
 รอบสาม
19:20
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 100
กาญจนบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสาม
19:40
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 108
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
19:40
Official
รวม บาสเกตบอล  22 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   คู่ที่ 86
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 89
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 87
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 90
พระนครศรีอยุธยา  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 88
ปทุมธานี  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 91
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 78
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 93
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 74
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 79
ราชบุรี  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 92
แพร่  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 75
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 80
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 76
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 81
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 83
เชียงราย  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 85
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 82
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 84
นครราชสีมา  vs  ปราจีนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
Official
รวม แบดมินตัน  20 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
14:30
Official
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 25
อ่างทอง  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 26
นครราชสีมา  vs  กระบี่
 รอบสอง
12:00
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 27
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  ระยอง
 รอบสอง
16:00
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 9
พะเยา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
14.30
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 10
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
16:30
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 140
เชียงราย  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 8 ทีม
13.00
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 141
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
13.11
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 142
พังงา  vs  แพร่
 รอบ 8 ทีม
13.12
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 143
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
13.13
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 39
นครพนม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
13.15
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 40
ปทุมธานี  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
13.35
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 41
สุรินทร์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
13.40
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 42
เชียงราย  vs  สระแก้ว
 รอบ 8 ทีม
13.50
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 144
สมุทรสาคร  vs  พังงา
 รอบ 8 ทีม
13.55
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 145
เชียงราย  vs  สระบุรี
 รอบ 8 ทีม
14.05
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 146
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
14.15
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 147
ชัยภูมิ  vs  นครพนม
 รอบ 8 ทีม
14.25
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 43
ลพบุรี  vs  เชียงราย
 รอบ 16 ทีม
14.45
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 44
กาญจนบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบ 16 ทีม
14.55
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 45
บุรีรัมย์  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 16 ทีม
15.10
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 46
ระนอง  vs  สกลนคร
 รอบ 16 ทีม
15.25
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 47
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 16 ทีม
15.40
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 48
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 ทีม
15.45
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 49
ชลบุรี  vs  ตาก
 รอบ 16 ทีม
15.46
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 148
บุรีรัมย์  vs  สมุทรสงคราม
 รอบรองชนะเลิศ
15.55
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 149
ศรีสะเกษ  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
16.00
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 50
ระนอง  vs  นนทบุรี
 รอบ 8 ทีม
16.10
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 51
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
16.25
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 52
บึงกาฬ  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
16.30
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 53
ปทุมธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบ 8 ทีม
16.35
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  25 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ปืนยาวท่านอน - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ปืนยาวท่านอน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
Official
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
Official
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 16
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 17
นครนายก  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:10
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 19
ร้อยเอ็ด  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:10
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.44
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.51
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.58
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:37
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.19
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.26
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:05
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:12
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:38
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:47
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:54
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.01
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.04
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.08
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.13
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.15
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.29
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.36
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
10.50
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.57
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:22
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.11
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.18
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.25
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.32
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.39
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.44
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.46
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.53
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.00
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.07
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.21
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.28
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.56
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
15.27
Official
รวม เรือพาย  37 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 69
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 70
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 71
นนทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 72
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
Official
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 53
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:50
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  เลย
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทคู่ 
ศรีสะเกษ  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
15 แดง ประเภทคู่ 
จันทบุรี 2  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
15 แดง ประเภทคู่ 
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
Official
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
09:30
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Woman 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
BMX Park - Bunny Hop 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
Skate Board Best Trick Station1 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Man 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
Official
Skate Board Best Trick Station2 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
รวม เอ็กซ์ตรีม  9 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  นครนายก
 รอบแรก
08:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 12
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
12:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 11
นครนายก  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 13
นราธิวาส  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
15:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 14
นครนายก  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 15
นราธิวาส  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
17:00
Official
รวม ฮอกกี้  10 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 26
สุรินทร์  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14:30
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 25
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
16:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
16:00
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 26
สมุทรปราการ  vs  กระบี่
 รอบสอง
16:40
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
17:20
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 28
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
17:30
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 28
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
18:00
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer