รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2565

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
09:30
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
09:30
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ขว้างจักร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
 สัตตกรีฑา 2
10:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
 สัตตกรีฑา 3
16:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ขว้างจักร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:05
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดค้ำ - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดไกล - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:15
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 4
17:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
17:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19.00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม กรีฑา  30 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน แบบความเร็วและระยะทาง Speed&Distance บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน แบบความเร็วและระยะทาง Speed&Distance บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบความเร็วระยะทาง Speed&Distance 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(Accuracy) 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  6 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
บุรีรัมย์  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
12:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 17
ขอนแก่น  vs  น่าน
 รอบแรก
15:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย D
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
08.30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ 
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ 
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ 
นครราชสีมา  vs  มุกดาหาร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ 
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ 
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ 
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ 
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ 
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ 
พิจิตร  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ 
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  15 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   W28
ชัยภูมิ  vs  เชียงใหม่
 Page System Semi Final 2
09:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย   M21
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 Final
10.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   W29
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
 Final
13.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมหญิง   W27
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 Page System Semi Final 1
13:00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
บึงกาฬ  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
พัทลุง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบสอง
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
บุรีรัมย์  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  สกลนคร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 16
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
พิจิตร  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม เทควันโด  25 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ -พุมเซ่ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  1 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
อำนาจเจริญ  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ปราจีนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี 2  vs  อำนาจเจริญ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
อำนาจเจริญ  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พังงา  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ 2  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
12:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  กระบี่
 รอบสอง
12:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มุกดาหาร  vs  กระบี่
 รอบสอง
12:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
12:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
พิษณุโลก  vs  กระบี่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทนนิส  21 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 14
ระนอง  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 15
ขอนแก่น  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 16
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 17
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 18
สตูล  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 19
ราชบุรี  vs  ยโสธร
 รอบแรก
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 20
ชุมพร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 21
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 22
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 23
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  12 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
ระนอง  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
รวม เนตบอล  2 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ตรัง  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม บริดจ์  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
09:00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 45
นครปฐม  vs  ระยอง
 รอบสอง
12.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 46
จันทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 47
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบสอง
15.00
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 48
นครสวรรค์  vs  ยะลา
 รอบสอง
16.30
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 109
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
17.00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 110
อ่างทอง  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
17.20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 111
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 112
ปัตตานี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
18.20
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 113
อุดรธานี  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 114
สมุทรปราการ  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
รวม บาสเกตบอล  12 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 94
นครราชสีมา 2  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 95
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 96
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 97
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 98
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 99
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 100
ตรัง  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 101
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 102
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 103
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แบดมินตัน  10 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  ปราจีนบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
15.30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบ 8 ทีม
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พิจิตร 2  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ปราจีนบุรี
 รอบ 8 ทีม
16:15
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
16:15
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
เพชรบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
16:15
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  น่าน
 รอบ 8 ทีม
16:15
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม เปตอง  16 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิค บุคคลหญิง open 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
เพาะกายหญิงทั่วไป รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
ฟิตเนส บุคคลหญิง รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
รวม เพาะกาย  10 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 3
แพร่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
09.30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 1
อุบลราชธานี  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
09:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
09:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 9
อุบลราชธานี  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
09:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 3
ปัตตานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 8
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 3
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 6
ตรัง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 11
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 14
สิงห์บุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
สิงห์บุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 15
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 19
สมุทรปราการ  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
10:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 12
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 16
สมุทรปราการ  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 20
นครสวรรค์  vs  ชุมพร
 รอบสอง
10:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 24
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 13
อ่างทอง  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 17
สุโขทัย  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 21
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
11:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 25
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
11:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 14
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 16
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบสอง
11:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 13
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 19
อุบลราชธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
11:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 26
นครสวรรค์  vs  สิงห์บุรี
 รอบสาม
12:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 28
สิงห์บุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
12:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  สิงห์บุรี
 รอบสาม
12:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
12:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 27
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
12:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 29
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบสาม
12:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 31
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
 รอบสาม
12:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 33
นครสวรรค์  vs  นครสวรรค์ 1
 รอบสาม
12:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสาม
12:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 21
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
12:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 22
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสาม
12:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 23
เชียงใหม่  vs  สมุทรสาคร
 รอบสาม
12:15
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 34
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 25
อุบลราชธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 38
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 40
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
รวม ฟันดาบ  66 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 29
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
12:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 31
บุรีรัมย์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
14:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 32
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
16:00
อาคารศูนย์กีฬาในร่มศิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 11
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14.30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 12
แพร่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตบอล  3 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 150
สุรินทร์  vs  เชียงราย
 รอบ 8 ทีม
13.00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 151
ปราจีนบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
13.10
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 152
ร้อยเอ็ด  vs  พัทลุง
 รอบ 8 ทีม
13.15
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 153
ชัยภูมิ  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
13.35
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 54
เชียงราย  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
13.50
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 55
สุราษฎร์ธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 ทีม
14.05
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 56
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
14.10
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 57
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
14.25
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 154
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
14.40
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 155
หนองบัวลำภู  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 58
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
15.05
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 59
ชุมพร  vs  กระบี่
 รอบ 8 ทีม
15.15
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 60
สระบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
15.25
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 61
น่าน  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
15.40
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 62
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบ 8 ทีม
15.50
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 63
ระยอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
15.55
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 64
พัทลุง  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 8 ทีม
16.00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 65
กระบี่  vs  ปราจีนบุรี
 รอบ 8 ทีม
16.05
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 66
ตรัง  vs  พิษณุโลก
 รอบ 8 ทีม
16.10
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 67
ลำพูน  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
16.25
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 68
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
16.40
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 69
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
16:55
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  22 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย 
 รอบสะสมคะแนน
09:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย 
 รอบสะสมคะแนน
09:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยิงปืนรณยุทธ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
(Pro Class) Open Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Standard Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Production Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Revolver Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Classic Division บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Production Optic Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Open Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Standard Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Production Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Revolver Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Classic Division บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Production Optic Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Open Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Standard Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Production Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Revolver Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Classic Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Open Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Production Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Production Optic Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Revolver Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Standard Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รวม ยิงปืนรณยุทธ  22 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:40
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 5
นครนายก  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 6
ร้อยเอ็ด  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 11
นครนายก  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 13
เพชรบุรี  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 14
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  13 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09.30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09.37
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09.44
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
09.51
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09.58
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.05
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.12
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.19
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.33
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.40
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10.47
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.54
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.08
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.08
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11.15
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.22
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13.37
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13.44
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13.51
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13.58
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.05
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.12
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.19
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.26
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.33
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.40
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.47
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.54
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.01
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
รวม เรือพาย  31 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 73
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 74
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 55
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 55
ร้อยเอ็ด  vs  เลย
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  2 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นราธิวาส  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
13:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
บุรีรัมย์  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม วูซู  3 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Racing Speed ความเร็ว บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Racing Speed ความเร็ว บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  7 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 2
บึงกาฬ  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 3
กระบี่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  พะเยา
 รอบแรก
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 5
กำแพงเพชร  vs  นครนายก
 รอบแรก
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 6
สงขลา  vs  สระบุรี 2
 รอบแรก
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 7
สมุทรสาคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 8
บึงกาฬ 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
สงขลา  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
นครราชสีมา  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
นครนายก  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
กาญจนบุรี  vs  บึงกาฬ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม สนุกเกอร์  12 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Skateboard - Park 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 3,000 m. (Team relay) MIX 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Skateboard - Mini Ramp 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
BMX Flatland 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Slalom Battle M 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Inline Skate Stunt Park 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
BMX Park 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Team 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Big Air 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
BMX Park - Big Air  
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
รวม เอ็กซ์ตรีม  14 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 18
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IY  คู่ที่ 16
อ่างทอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IY  คู่ที่ 17
นราธิวาส  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 18
สระบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 19
อ่างทอง  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
16:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
16:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 20
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฮอกกี้  10 รายการ  
 
แฮนด์บอล