รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2565

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
09:30
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
09:30
Official
ขว้างจักร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:20
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
 สัตตกรีฑา 2
10:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:40
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
 สัตตกรีฑา 3
16:00
Official
ขว้างจักร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:05
Official
กระโดดค้ำ - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
Official
กระโดดไกล - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:15
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 4
17:40
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
17:40
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19.00
Official
รวม กรีฑา  30 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน แบบความเร็วและระยะทาง Speed&Distance บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
Official
ร่มร่อน แบบความเร็วและระยะทาง Speed&Distance บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
Official
ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบความเร็วระยะทาง Speed&Distance 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
Official
ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(Accuracy) 
รอบชิงชนะเลิศ
05:30
Official
ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
Official
ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  6 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
บุรีรัมย์  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 17
ขอนแก่น  vs  น่าน
 รอบแรก
15:30
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย D
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
08.30
Official
หญิงคู่ 
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
หญิงคู่ 
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
หญิงคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
หญิงคู่ 
นครราชสีมา  vs  มุกดาหาร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ชายคู่ 
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.00
Official
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
ชายคู่ 
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
ชายคู่ 
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
หญิงคู่ 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
หญิงคู่ 
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ชายคู่ 
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ชายคู่ 
พิจิตร  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
หญิงคู่ 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ชายคู่ 
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  15 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   W28
ชัยภูมิ  vs  เชียงใหม่
 Page System Semi Final 2
09:00
Official
ทีมชาย   M21
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 Final
10.00
Official
ทีมหญิง   W29
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
 Final
13.00
Official
ทีมหญิง   W27
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 Page System Semi Final 1
13:00
Official
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
บึงกาฬ  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
พัทลุง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
08.30
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบสอง
08.30
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
08.30
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
08.30
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
บุรีรัมย์  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
08.30
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
08.30
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  สกลนคร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 16
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
พิจิตร  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เทควันโด  25 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ -พุมเซ่ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  1 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
อำนาจเจริญ  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ปราจีนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี 2  vs  อำนาจเจริญ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
อำนาจเจริญ  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พังงา  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ 2  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
12:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  กระบี่
 รอบสอง
12:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มุกดาหาร  vs  กระบี่
 รอบสอง
12:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
12:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
พิษณุโลก  vs  กระบี่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เทนนิส  21 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 14
ระนอง  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 15
ขอนแก่น  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 16
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 17
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 18
สตูล  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 19
ราชบุรี  vs  ยโสธร
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 20
ชุมพร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 21
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 22
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 23
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13:00
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  12 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
ระนอง  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
รวม เนตบอล  2 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ตรัง  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
Official
รวม บริดจ์  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10.30
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 45
นครปฐม  vs  ระยอง
 รอบสอง
12.00
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 46
จันทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13.30
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 47
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบสอง
15.00
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 48
นครสวรรค์  vs  ยะลา
 รอบสอง
16.30
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 109
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
17.00
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 110
อ่างทอง  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
17.20
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 111
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 112
ปัตตานี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
18.20
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 113
อุดรธานี  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 114
สมุทรปราการ  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
19:00
Official
รวม บาสเกตบอล  12 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 94
นครราชสีมา 2  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 95
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 96
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 97
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 98
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 99
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 100
ตรัง  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 101
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 102
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 103
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
รวม แบดมินตัน  10 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
Shooting บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  ปราจีนบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
15.30
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบ 8 ทีม
15:30
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พิจิตร 2  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
15:30
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
15:30
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ปราจีนบุรี
 รอบ 8 ทีม
16:15
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
16:15
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
เพชรบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
16:15
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  น่าน
 รอบ 8 ทีม
16:15
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
รวม เปตอง  16 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิค บุคคลหญิง open 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
เพาะกายหญิงทั่วไป รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
ฟิตเนส บุคคลหญิง รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
รวม เพาะกาย  10 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 3
แพร่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
09.30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 1
อุบลราชธานี  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
09:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 9
อุบลราชธานี  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
09:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:30
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 3
ปัตตานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:30
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:30
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:45
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:45
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 8
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:45
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:45
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 3
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 6
ตรัง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 11
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 14
สิงห์บุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
สิงห์บุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 15
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 19
สมุทรปราการ  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
10:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 12
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 16
สมุทรปราการ  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 20
นครสวรรค์  vs  ชุมพร
 รอบสอง
10:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 24
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 13
อ่างทอง  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 17
สุโขทัย  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 21
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 25
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 14
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 16
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบสอง
11:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 13
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:30
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11:30
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:30
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 19
อุบลราชธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
11:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 26
นครสวรรค์  vs  สิงห์บุรี
 รอบสาม
12:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 28
สิงห์บุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
12:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  สิงห์บุรี
 รอบสาม
12:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
12:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 27
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
12:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 29
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบสาม
12:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 31
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
 รอบสาม
12:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 33
นครสวรรค์  vs  นครสวรรค์ 1
 รอบสาม
12:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสาม
12:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 21
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
12:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 22
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสาม
12:15
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 23
เชียงใหม่  vs  สมุทรสาคร
 รอบสาม
12:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 34
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 25
อุบลราชธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 38
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 40
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ฟันดาบ  66 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 29
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 31
บุรีรัมย์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 32
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
16:00
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 11
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14.30
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 12
แพร่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:30
Official
รวม ฟุตบอล  3 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 150
สุรินทร์  vs  เชียงราย
 รอบ 8 ทีม
13.00
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 151
ปราจีนบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
13.10
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 152
ร้อยเอ็ด  vs  พัทลุง
 รอบ 8 ทีม
13.15
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 153
ชัยภูมิ  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
13.35
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 54
เชียงราย  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
13.50
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 55
สุราษฎร์ธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 ทีม
14.05
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 56
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
14.10
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 57
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
14.25
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 154
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
14.40
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 155
หนองบัวลำภู  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 58
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
15.05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 59
ชุมพร  vs  กระบี่
 รอบ 8 ทีม
15.15
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 60
สระบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
15.25
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 61
น่าน  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
15.40
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 62
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบ 8 ทีม
15.50
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 63
ระยอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
15.55
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 64
พัทลุง  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 8 ทีม
16.00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 65
กระบี่  vs  ปราจีนบุรี
 รอบ 8 ทีม
16.05
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 66
ตรัง  vs  พิษณุโลก
 รอบ 8 ทีม
16.10
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 67
ลำพูน  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
16.25
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 68
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
16.40
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 69
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
16:55
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  22 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย 
 รอบสะสมคะแนน
09:00
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย 
 รอบสะสมคะแนน
09:00
Official
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยิงปืนรณยุทธ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
(Pro Class) Open Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Pro Class) Standard Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Pro Class) Production Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Pro Class) Revolver Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Pro Class) Classic Division บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Pro Class) Production Optic Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Amature Class) Open Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Amature Class) Standard Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Amature Class) Production Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Amature Class) Revolver Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Amature Class) Classic Division บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
(Amature Class) Production Optic Division บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
Open Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
Standard Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
Production Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
Revolver Division บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
Classic Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
Open Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
Production Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
Production Optic Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
Revolver Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
Standard Division ทีม 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม ยิงปืนรณยุทธ  22 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 5
นครนายก  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 6
ร้อยเอ็ด  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 11
นครนายก  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 13
เพชรบุรี  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 14
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  13 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09.30
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09.37
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09.44
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
09.51
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09.58
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.05
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.12
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.19
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.33
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.40
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10.47
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.54
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.08
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.08
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11.15
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.22
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13.37
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13.44
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13.51
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13.58
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.05
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.12
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.19
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.26
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.33
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.40
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.47
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.54
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.01
Official
รวม เรือพาย  31 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 73
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 74
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 55
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 55
ร้อยเอ็ด  vs  เลย
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  2 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นราธิวาส  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
13:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
บุรีรัมย์  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:40
Official
รวม วูซู  3 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
Official
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Racing Speed ความเร็ว บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Racing Speed ความเร็ว บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  7 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 2
บึงกาฬ  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 3
กระบี่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  พะเยา
 รอบแรก
10:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 5
กำแพงเพชร  vs  นครนายก
 รอบแรก
12:30
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 6
สงขลา  vs  สระบุรี 2
 รอบแรก
12:30
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 7
สมุทรสาคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 8
บึงกาฬ 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
สงขลา  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
นครราชสีมา  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
นครนายก  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
กาญจนบุรี  vs  บึงกาฬ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Official
รวม สนุกเกอร์  12 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
Official
Skateboard - Park 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
Official
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
Official
Inline Speed Skate 3,000 m. (Team relay) MIX 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
Skateboard - Mini Ramp 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
BMX Flatland 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
Slalom Battle M 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
Inline Stunt - Inline Skate Stunt Park 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
BMX Park 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Team 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
Inline Stunt - Big Air 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
Official
BMX Park - Big Air  
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
Official
รวม เอ็กซ์ตรีม  14 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 18
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
12:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IY  คู่ที่ 16
อ่างทอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IY  คู่ที่ 17
นราธิวาส  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 18
สระบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 19
อ่างทอง  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
16:00