รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2565

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 20 กิโลเมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เดิน 20 กิโลเมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
 สัตตกรีฑา 5
09:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ขว้างค้อน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
 สัตตกรีฑา 6
16:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดสูง - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดไกล - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
พุ่งแหลน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:15
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:50
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งผลัดผสม 4 x 100 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม กรีฑา  32 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 19
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 20
บุรีรัมย์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
13:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย B
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
09.30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย C
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B
กำแพงเพชร  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย D
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย C
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
10:35
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
11.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
11.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย C
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
11:25
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย C
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
12:15
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
13.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม 
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม 
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.45
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  19 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08.30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาสารคาม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ยโสธร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
09.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
มหาสารคาม  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
09.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
พะเยา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09.00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
พิจิตร  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
พะเยา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 21
นนทบุรี  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม เทควันโด  27 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
19:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบแรก
19:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
19:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
19:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - อิสระเดี่ยวชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  15 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
อำนาจเจริญ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
สุโขทัย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 26
นครปฐม  vs  ยโสธร
 รอบสอง
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 28
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 31
สุโขทัย  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  8 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
รวม เนตบอล  1 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม 
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย A
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย B
อำนาจเจริญ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   สาย C
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
กระบี่  vs  กำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
สมุทรปราการ  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
อุดรธานี  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม บริดจ์  7 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 104
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 105
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 106
ราชบุรี  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 107
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 108
นนทบุรี  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม แบดมินตัน  5 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
น่าน  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ยโสธร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นครพนม  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
สมุทรปราการ  vs  ระนอง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
ลำพูน  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
พัทลุง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 13
เลย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 15
นครพนม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 17
พัทลุง  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 19
น่าน  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
พระนครศรีอยุธยา  vs  ยโสธร
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
นครพนม  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 23
สมุทรสาคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 26
ระนอง  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 27
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
ลพบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 29
พิจิตร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 31
เลย  vs  นครพนม
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 32
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 35
ตรัง  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 37
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 38
พระนครศรีอยุธยา  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 39
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 40
นครพนม  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 41
สมุทรสาคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 43
สมุทรปราการ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 44
ระนอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 45
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 46
ลพบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 47
พิจิตร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 49
เลย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 50
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครพนม
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 51
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 52
สุพรรณบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 53
ตรัง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 55
น่าน  vs  ยโสธร
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 56
นครศรีธรรมราช  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 57
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 58
นครพนม  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 59
อุทัยธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 61
สมุทรปราการ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 62
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 63
ระนอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 64
ลพบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 65
บุรีรัมย์  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 67
เลย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 68
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 69
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 70
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 71
จันทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 73
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 74
ยโสธร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 75
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 76
สมุทรสาคร  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 77
สุโขทัย  vs  ชุมพร
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 79
ระนอง  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 80
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 81
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 82
พิจิตร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 83
พัทลุง  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 85
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 86
เชียงใหม่  vs  นครพนม
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 87
เลย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 88
ตรัง  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 89
พัทลุง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รวม เปตอง  75 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
รวม เพาะกาย  10 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 1
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 5
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
09:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:40
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:40
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
09:40
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 15
ปัตตานี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:40
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 12
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 16
ลพบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
10:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 9
สิงห์บุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 13
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 17
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:30
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
11:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
11:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบสาม
11:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
11:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 19
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
11:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 21
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
11:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
11:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 25
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
11:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:40
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 9
ภูเก็ต  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:40
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบสอง
11:40
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  นนทบุรี 2
 รอบสอง
11:40
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 28
เชียงใหม่  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
12:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 13
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:20
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 31
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
รวม ฟันดาบ  46 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 13
สุรินทร์  vs  สมุทรสงคราม
 รอบสอง
14.30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
15:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  พะเยา
 รอบสอง
16:30
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 70
ตาก  vs  ยโสธร
 รอบ 8 ทีม
13.00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 71
ชุมพร  vs  กระบี่
 รอบ 8 ทีม
13.10
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 72
ระยอง  vs  อุดรธานี
 รอบ 8 ทีม
13.30
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 73
เชียงราย  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบ 8 ทีม
13.35
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 156
ตาก  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13.45
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 157
ตรัง  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 74
สิงห์บุรี  vs  เชียงราย
 รอบ 8 ทีม
14.20
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 75
ชัยภูมิ  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 8 ทีม
14.30
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 76
สกลนคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
14.45
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 77
ศรีสะเกษ  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
15.00
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 78
ปทุมธานี  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
15.10
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 79
บุรีรัมย์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
15.15
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 80
กระบี่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
15.30
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 81
ลพบุรี  vs  ลำปาง
 รอบ 8 ทีม
15.45
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  14 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. 
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. 
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. 
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 61 กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 61กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 61 กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
รวม ยกน้ำหนัก  15 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวอัดลมคู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์ห่วง) 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
-
-
-
-
ยิมนาสติกลีลา - บอล - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์บอล) 
 รอบคัดเลือก
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
-
-
-
-
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  2 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:35
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:45
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:55
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.05
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.10
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.15
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.20
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.25
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.35
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.40
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.45
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.50
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.55
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
11.05
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.10
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.15
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.20
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.25
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.35
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.40
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.45
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.50
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.55
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
11:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.05
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.10
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.15
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.20
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.25
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
14.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง 
 รอบแก้ตัว
14.05
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย 
 รอบแก้ตัว
14.10
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
14.15
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
14.20
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
 รอบแก้ตัว
14.30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
14.35
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
รวม เรือพาย  44 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นราธิวาส  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
หนองบัวลำภู  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
13:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
นครพนม  vs  นครปฐม
 รอบสอง
14:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
สตูล  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
14:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
14:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
เลย  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
15:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ลำพูน  vs  สตูล
 รอบสอง
15:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
สระแก้ว  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
15:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
สมุทรสาคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
16:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม วูซู  10 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  7 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย 
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย 
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
สุราษฎร์ธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
ศรีสะเกษ  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
ลำพูน  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
สิงห์บุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง 
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  11 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
สระบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
นครนายก  vs  บึงกาฬ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
สระบุรี  vs  บึงกาฬ 2
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Stunt - Skate Cross 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
BMX Flatland - Battle 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Mini Ramp 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 1) 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 2) 
รอบชิงชนะเลิศ
19:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 3) 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
รวม เอ็กซ์ตรีม  6 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 21
นครนายก  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 22
สระบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 21
สระบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  นครนายก
 รอบแรก
14:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
อ่างทอง  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 23
นครนายก  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
15:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 24
ปัตตานี  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 25
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม ฮอกกี้  8 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 33
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 34
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 33
สระบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 34
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ