รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2565

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 20 กิโลเมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
Official
เดิน 20 กิโลเมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
 สัตตกรีฑา 5
09:20
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ขว้างค้อน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
 สัตตกรีฑา 6
16:00
Official
กระโดดสูง - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
Official
กระโดดไกล - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
Official
พุ่งแหลน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:15
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:50
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:10
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:00
Official
วิ่งผลัดผสม 4 x 100 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
19:20
Official
รวม กรีฑา  32 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 19
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 20
บุรีรัมย์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
13:30
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย B
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
09.30
Official
คู่ผสม   สาย C
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
คู่ผสม   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
คู่ผสม   สาย A
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:30
Official
คู่ผสม   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
09:30
Official
คู่ผสม   สาย B
กำแพงเพชร  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
09:30
Official
คู่ผสม   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
10:00
Official
คู่ผสม   สาย D
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
10:30
Official
คู่ผสม   สาย C
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
10:35
Official
คู่ผสม   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
11.00
Official
คู่ผสม   สาย B
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
11.00
Official
คู่ผสม   สาย C
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบพบกันหมด
11:25
Official
คู่ผสม   สาย A
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
12:00
Official
คู่ผสม   สาย C
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
12:15
Official
คู่ผสม   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
13.00
Official
คู่ผสม 
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.45
Official
คู่ผสม 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.45
Official
คู่ผสม 
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.45
Official
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  19 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
Official
ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
Official
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาสารคาม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ยโสธร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09.00
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
09.00
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09.00
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
มหาสารคาม  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
09.00
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
พะเยา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09.00
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09.00
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
พิจิตร  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
พะเยา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 21
นนทบุรี  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)   คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
รวม เทควันโด  27 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
19:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบแรก
19:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
19:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
19:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - อิสระเดี่ยวชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  15 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
อำนาจเจริญ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
สุโขทัย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 26
นครปฐม  vs  ยโสธร
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 28
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 31
สุโขทัย  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  8 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม เนตบอล  1 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม 
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง   สาย A
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย B
อำนาจเจริญ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย C
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
11:00
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
กระบี่  vs  กำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
11:00
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
สมุทรปราการ  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
11:00
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
อุดรธานี  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
11:00
Official
รวม บริดจ์  7 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 104
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 105
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 106
ราชบุรี  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 107
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 108
นนทบุรี  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
Official
รวม แบดมินตัน  5 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
น่าน  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ยโสธร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นครพนม  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
สมุทรปราการ  vs  ระนอง
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
ลำพูน  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
พัทลุง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 13
เลย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 15
นครพนม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 17
พัทลุง  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 19
น่าน  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
พระนครศรีอยุธยา  vs  ยโสธร
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
นครพนม  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 23
สมุทรสาคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 26
ระนอง  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 27
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
ลพบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 29
พิจิตร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 31
เลย  vs  นครพนม
 รอบแรก
10:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 32
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 35
ตรัง  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 37
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 38
พระนครศรีอยุธยา  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 39
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 40
นครพนม  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 41
สมุทรสาคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 43
สมุทรปราการ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 44
ระนอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 45
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 46
ลพบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 47
พิจิตร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 49
เลย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 50
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครพนม
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 51
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 52
สุพรรณบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 53
ตรัง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
12:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 55
น่าน  vs  ยโสธร
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 56
นครศรีธรรมราช  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 57
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 58
นครพนม  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 59
อุทัยธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 61
สมุทรปราการ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 62
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 63
ระนอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 64
ลพบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 65
บุรีรัมย์  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 67
เลย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 68
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
 รอบแรก
14:00
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 69
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 70
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:00
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 71
จันทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:00
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 73
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 74
ยโสธร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 75
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 76
สมุทรสาคร  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 77
สุโขทัย  vs  ชุมพร
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 79
ระนอง  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 80
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 81
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 82
พิจิตร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 83
พัทลุง  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 85
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 86
เชียงใหม่  vs  นครพนม
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 87
เลย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 88
ตรัง  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 89
พัทลุง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
15:30
Official
รวม เปตอง  75 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
รวม เพาะกาย  10 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 1
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 5
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
09:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:40
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:40
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
09:40
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 15
ปัตตานี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:40
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 12
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 16
ลพบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
10:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 9
สิงห์บุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 13
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 17
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:20
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:45
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:45
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:45
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
11:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
11:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบสาม
11:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
11:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 19
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
11:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 21
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
11:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
11:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 25
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
11:20
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:40
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 9
ภูเก็ต  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:40
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบสอง
11:40
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  นนทบุรี 2
 รอบสอง
11:40
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 28
เชียงใหม่  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
12:20
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 13
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:20
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 31
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ฟันดาบ  46 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 13
สุรินทร์  vs  สมุทรสงคราม
 รอบสอง
14.30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  พะเยา
 รอบสอง
16:30
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 70
ตาก  vs  ยโสธร
 รอบ 8 ทีม
13.00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 71
ชุมพร  vs  กระบี่
 รอบ 8 ทีม
13.10
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 72
ระยอง  vs  อุดรธานี
 รอบ 8 ทีม
13.30
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 73
เชียงราย  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบ 8 ทีม
13.35
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 156
ตาก  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13.45
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 157
ตรัง  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 74
สิงห์บุรี  vs  เชียงราย
 รอบ 8 ทีม
14.20
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 75
ชัยภูมิ  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 8 ทีม
14.30
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 76
สกลนคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
14.45
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 77
ศรีสะเกษ  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
15.00
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 78
ปทุมธานี  vs  ตาก
 รอบ 8 ทีม
15.10
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 79
บุรีรัมย์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
15.15
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 80
กระบี่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
15.30
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 81
ลพบุรี  vs  ลำปาง
 รอบ 8 ทีม
15.45
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  14 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. 
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. 
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. 
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
สแนทช์ - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 61 กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 61กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 61 กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
รวม ยกน้ำหนัก  15 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนยาวอัดลมคู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์ห่วง) 
 รอบคัดเลือก
10:00
-
-
-
-
ยิมนาสติกลีลา - บอล - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์บอล) 
 รอบคัดเลือก
14:00
-
-
-
-
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  2 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:35
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:45
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:55
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.05
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.10
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.15
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.20
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.25
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.35
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.40
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.45
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.50
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.55
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
11.05
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.10
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.15
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.20
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.25
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.30
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.35
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.40
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.45
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.50
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.55
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
11:00
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.00
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12.05
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.10
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.15
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.20
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.25
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12.30
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
14.00
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง 
 รอบแก้ตัว
14.05
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย 
 รอบแก้ตัว
14.10
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
14.15
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
14.20
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
 รอบแก้ตัว
14.30
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
14.35
Official
รวม เรือพาย  44 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นราธิวาส  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
หนองบัวลำภู  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
13:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
นครพนม  vs  นครปฐม
 รอบสอง
14:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
สตูล  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
14:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
14:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
เลย  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
15:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ลำพูน  vs  สตูล
 รอบสอง
15:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
สระแก้ว  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
15:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
สมุทรสาคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
16:00
Official
รวม วูซู  10 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
Official
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  7 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย 
 รอบแรก
09:00
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย 
 รอบแรก
09:00
Official
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
สุราษฎร์ธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
ศรีสะเกษ  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
ลำพูน  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
สิงห์บุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง 
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  11 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
สระบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
นครนายก  vs  บึงกาฬ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
15 แดง ประเภทเดี่ยว 
สระบุรี  vs  บึงกาฬ 2
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Stunt - Skate Cross 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
Official
BMX Flatland - Battle 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
Inline Stunt - Mini Ramp 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 1) 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 2) 
รอบชิงชนะเลิศ
19:00
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 3) 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
Official
รวม เอ็กซ์ตรีม  6 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 21
นครนายก  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
08:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 22
สระบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 21
สระบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IX  คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  นครนายก
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
อ่างทอง  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 23
นครนายก  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
15:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 24
ปัตตานี  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 25
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
Official
รวม ฮอกกี้  8 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 33
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 34
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
Official