รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 5,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย 
 ทศกรีฑา1
08:30
Official
ทุ่มน้ำหนัก - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:50
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:50
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:10
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย 
 ทศกรีฑา2
09:30
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:50
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:10
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย 
 ทศกรีฑา3
10:30
Official
ขว้างค้อน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
Official
เขย่งก้าวกระโดด - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย 
 ทศกรีฑา4
16:05
Official
กระโดดค้ำ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
Official
พุ่งแหลน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา5
18:20
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา5
18:20
Official
รวม กรีฑา  25 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  1 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
เชียงใหม่  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
08:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 22
ขอนแก่น  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
10:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 23
นครสวรรค์  vs  น่าน
 รอบสอง
12:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:30
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 2
สตูล  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:05
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:08
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:13
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:15
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 6
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:22
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 7
ฉะเชิงเทรา  vs  สตูล
 รอบแรก
10:32
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 8
อำนาจเจริญ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:33
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:36
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:46
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:55
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:09
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 14
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:15
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
สตูล  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:17
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:19
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
11:23
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 18
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11:28
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 19
สตูล  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:34
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 20
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:35
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 21
อำนาจเจริญ  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
11:41
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:50
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 23
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:58
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12:02
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 25
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
12:11
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:18
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 27
สตูล  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:23
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 28
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:26
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 29
นครปฐม  vs  ลำพูน
 รอบแรก
12:29
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 30
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:32
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 31
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:39
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 33
อำนาจเจริญ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:45
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 32
สตูล  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
12:46
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 34
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:53
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 35
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 36
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:08
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 37
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:13
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 38
ฉะเชิงเทรา  vs  สตูล
 รอบแรก
13:20
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 39
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:22
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 40
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:27
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 41
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:33
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 42
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:41
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 43
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
13:42
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 44
ฉะเชิงเทรา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
13:50
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 45
สตูล  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:57
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 46
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:58
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 47
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:06
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 48
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:13
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 49
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:20
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 50
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:25
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 51
ชลบุรี  vs  สตูล
 รอบแรก
14:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 52
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14:32
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 53
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:38
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 54
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:42
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 55
ฉะเชิงเทรา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14:45
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 56
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:50
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 57
สตูล  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
14:53
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 58
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:57
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 59
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:03
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 60
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:10
Official
รวม ชักกะเย่อ  60 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม 
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ผสม 
นครราชสีมา 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ผสม 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10.20
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  3 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
บุรีรัมย์  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ลพบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ตรัง  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
สระบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
อ่างทอง  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ปทุมธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
หนองคาย  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
ชัยนาท  vs  นครปฐม
 รอบสอง
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบสอง
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 19
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 20
อุดรธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 21
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 22
ตรัง  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 23
พัทลุง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 24
ชัยภูมิ  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 25
กาฬสินธุ์  vs  สระบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 26
อ่างทอง  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
นครศรีธรรมราช  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 33
สงขลา  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 34
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 35
พัทลุง  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 36
กาฬสินธุ์  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
ปทุมธานี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 40
มหาสารคาม  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 41
บุรีรัมย์  vs  อุทัยธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เทควันโด  42 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - อิสระเดี่ยวหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  8 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
Official
รวม เทนนิส  3 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  2 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 1
ตรัง  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 3
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
กระบี่  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
นครนายก  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
Official
รวม บริดจ์  12 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 49
ราชบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 50
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 51
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
รวม บาสเกตบอล  4 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ยโสธร  vs  อุทัยธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ระนอง  vs  ชัยภูมิ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
จันทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
เลย  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
พระนครศรีอยุธยา  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
นครพนม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ยโสธร  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ระนอง  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 5
เลย  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ยโสธร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
Official
รวม เปตอง  21 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 8
ปัตตานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 12
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
ปราจีนบุรี  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
09:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 9
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 13
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 3
ชุมพร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
ชุมพร  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:45
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:45
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 1
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 12
ตรัง  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 5
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 9
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
10:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 6
ปัตตานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 11
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:45
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 16
ลพบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 20
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 17
ปราจีนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 15
สมุทรปราการ  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
11:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
11:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 21
ชุมพร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:30
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 16
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 18
ปัตตานี  vs  ตรัง
 รอบสอง
11:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 20
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:45
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 24
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 27
ปัตตานี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 23
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 25
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:15
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 26
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 28
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 27
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 28
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:15
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 30
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ฟันดาบ  58 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 35
อ่างทอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 36
กระบี่  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
เพชรบูรณ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 16
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
16:30
Official
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 158
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
Official
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 159
พังงา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13.15
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 82
อ่างทอง  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
13.35
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 83
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13.40
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 160
ตรัง  vs  เลย
 รอบรองชนะเลิศ
14.05
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 161
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14.15
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 162
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
14.30
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 163
ร้อยเอ็ด  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
14.40
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 164
สมุทรสาคร  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14.55
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 165
นครราชสีมา  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
15.05
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 84
ระนอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15.10
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 85
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15.30
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  12 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
10:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
10:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
10:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - บุคคลหญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - บุคคลหญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 55 กก. - บุคคลหญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
สแนทช์ - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 59 กก. - บุคคลหญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 59 กก. - บุคคลหญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 59 กก. - บุคคลหญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
รวม ยกน้ำหนัก  15 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
Official
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.05
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.10
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.15
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10.20
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.25
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.25
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.35
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10.35
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.40
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10.45
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10.50
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.10
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11.15
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.20
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.25
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11.30
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.35
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม เรือพาย  34 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
สุพรรณบุรี  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
สตูล  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
นราธิวาส  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
อำนาจเจริญ  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
14:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
ชุมพร  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
14:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
อำนาจเจริญ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 20
บุรีรัมย์  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
15:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 21
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 22
หนองบัวลำภู  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
15:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 23
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 24
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
16:20
Official
รวม วูซู  11 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
Official
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภทภาคพื้นหญิง Traditional 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  6 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม หญิง 
 รอบแรก
09:00
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง 
 รอบแรก
09:00
Official
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย A
ชลบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย B
กำแพงเพชร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย A
จันทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย B
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย A
ชลบุรี  vs  หนองคาย
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย B
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย A
ชัยนาท  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น 2
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย A
ชลบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  11 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภททีม 
นครพนม  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
6 แดง ประเภททีม 
นราธิวาส  vs  ลำปาง
 รอบแรก
10:00
Official
6 แดง ประเภททีม 
กระบี่  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
Official
6 แดง ประเภททีม 
จันทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
6 แดง ประเภททีม 
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
6 แดง ประเภททีม 
บึงกาฬ  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
6 แดง ประเภททีม 
ระยอง  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
6 แดง ประเภททีม 
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
Official
6 แดง ประเภททีม 
สระบุรี  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
Official
6 แดง ประเภททีม 
จันทบุรี  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
Official
รวม สนุกเกอร์  10 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 27
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
10:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  นครนายก
 รอบแรก
12:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IY  คู่ที่ 26
ศรีสะเกษ  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
13:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย IY  คู่ที่ 27
สุรินทร์  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 29
เชียงใหม่  vs  นครนายก
 รอบแรก
14:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 28
อ่างทอง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 29
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
16:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 30
เพชรบูรณ์  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
16:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 30
นครนายก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:00
Official
รวม ฮอกกี้  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer