รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทศกรีฑา - บุคคลชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา6
08:30
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา6
08:30
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย 
 ทศกรีฑา7
09:30
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:50
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย 
 ทศกรีฑา8
10:40
Official
กระโดดสูง - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
เขย่งก้าวกระโดด - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:05
Official
ทุ่มน้ำหนัก - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย 
 ทศกรีฑา9
16:20
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
Official
ทศกรีฑา - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
Official
รวม กรีฑา  17 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  1 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
08:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 26
เชียงใหม่  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
10:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
12:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 28
บุรีรัมย์  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
14:30
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
09:10
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 3
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
09:21
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:40
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 2
อำนาจเจริญ  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
10:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
10:08
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 4
กำแพงเพชร  vs  นครปฐม
 รอบ 8 ทีม
10:23
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 3
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
11:39
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:05
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
13.52
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:19
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
13:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
Official
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 15
นครสวรรค์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 17
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 18
นครศรีธรรมราช  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
08.30
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  นครนายก
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ชัยภูมิ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
สิงห์บุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
นครพนม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 14
สงขลา  vs  ตรัง
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ชัยภูมิ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
หนองคาย  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
มหาสารคาม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
นครนายก  vs  ตรัง
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
หนองคาย  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
มหาสารคาม  vs  พัทลุง
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
ลำพูน  vs  สระบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
พัทลุง  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 27
ลำปาง  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 28
ลำพูน  vs  ปราจีนบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 29
ขอนแก่น  vs  นครพนม
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 30
ตรัง  vs  พัทลุง
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 31
ปทุมธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 32
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 33
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 34
อุทัยธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
สุโขทัย  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 39
สิงห์บุรี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 40
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 41
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
ชลบุรี  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 45
สิงห์บุรี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 46
ปทุมธานี  vs  อุทัยธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เทควันโด  46 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - อิสระคู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  8 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 3
สตูล  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลชาย   สาย G  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:25
Official
บุคคลชาย   สาย H  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:25
Official
บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 6
ระนอง  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:25
Official
บุคคลชาย   สาย I  คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:50
Official
บุคคลชาย   สาย J  คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:50
Official
บุคคลชาย   สาย K  คู่ที่ 11
ระนอง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:50
Official
บุคคลชาย   สาย L  คู่ที่ 12
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:50
Official
บุคคลชาย   สาย M  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:15
Official
บุคคลชาย   สาย N  คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:15
Official
บุคคลชาย   สาย N  คู่ที่ 15
ยโสธร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:15
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
อุบลราชธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:15
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 17
ยโสธร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:40
Official
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 18
ศรีสะเกษ  vs  สตูล
 รอบแรก
10:40
Official
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
สตูล  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:40
Official
บุคคลหญิง   สาย E  คู่ที่ 20
สตูล  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:40
Official
บุคคลหญิง   สาย F  คู่ที่ 21
ยโสธร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
11:05
Official
บุคคลหญิง   สาย G  คู่ที่ 22
ชุมพร  vs  ยโสธร
 รอบแรก
11:05
Official
บุคคลหญิง   สาย H  คู่ที่ 23
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:05
Official
บุคคลหญิง   สาย I  คู่ที่ 24
ชุมพร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:05
Official
บุคคลหญิง   สาย J  คู่ที่ 25
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11:30
Official
บุคคลหญิง   สาย K  คู่ที่ 26
ลำพูน  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
11:30
Official
บุคคลหญิง   สาย L  คู่ที่ 27
สตูล  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
11:30
Official
บุคคลหญิง   สาย M  คู่ที่ 28
ลำพูน  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
11:30
Official
บุคคลหญิง   สาย N  คู่ที่ 29
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:55
Official
บุคคลหญิง   สาย O  คู่ที่ 30
สุโขทัย  vs  ยโสธร
 รอบแรก
11:55
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบแรก
11:55
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 32
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
11:55
Official
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 33
ลพบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 34
แพร่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 35
พิจิตร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
บุคคลชาย   สาย G  คู่ที่ 37
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:25
Official
บุคคลชาย   สาย H  คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบแรก
13:25
Official
บุคคลชาย   สาย I  คู่ที่ 39
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:25
Official
บุคคลชาย   สาย J  คู่ที่ 40
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:25
Official
บุคคลชาย   สาย K  คู่ที่ 41
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:50
Official
บุคคลชาย   สาย L  คู่ที่ 42
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:50
Official
บุคคลชาย   สาย M  คู่ที่ 43
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:50
Official
บุคคลชาย   สาย N  คู่ที่ 44
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:50
Official
บุคคลชาย   สาย O  คู่ที่ 45
ชุมพร  vs  ยโสธร
 รอบแรก
14:15
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:15
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 47
นนทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:15
Official
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 48
ชลบุรี  vs  สตูล
 รอบแรก
14:15
Official
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 49
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:40
Official
บุคคลหญิง   สาย E  คู่ที่ 50
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:40
Official
บุคคลหญิง   สาย F  คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:40
Official
บุคคลหญิง   สาย G  คู่ที่ 52
ฉะเชิงเทรา  vs  ยโสธร
 รอบแรก
14:40
Official
บุคคลหญิง   สาย H  คู่ที่ 53
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:05
Official
บุคคลหญิง   สาย I  คู่ที่ 54
สงขลา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:05
Official
บุคคลหญิง   สาย J  คู่ที่ 55
นนทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
15:05
Official
บุคคลหญิง   สาย K  คู่ที่ 56
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
15:05
Official
บุคคลหญิง   สาย L  คู่ที่ 57
นครปฐม  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลหญิง   สาย M  คู่ที่ 58
นนทบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลหญิง   สาย N  คู่ที่ 59
ลำพูน  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลหญิง   สาย O  คู่ที่ 60
ราชบุรี  vs  ยโสธร
 รอบแรก
15:30
Official
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 61
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:55
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 62
ชลบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
15:55
Official
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 63
ลพบุรี  vs  สตูล
 รอบแรก
15:55
Official
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 64
แพร่  vs  ชุมพร
 รอบแรก
15:55
Official
บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 65
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:20
Official
บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 66
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบแรก
16:20
Official
บุคคลชาย   สาย G  คู่ที่ 67
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:20
Official
บุคคลชาย   สาย H  คู่ที่ 68
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:20
Official
บุคคลชาย   สาย I  คู่ที่ 69
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:45
Official
บุคคลชาย   สาย J  คู่ที่ 70
ลพบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:45
Official
บุคคลชาย   สาย K  คู่ที่ 71
เชียงใหม่  vs  ระนอง
 รอบแรก
16:45
Official
บุคคลชาย   สาย L  คู่ที่ 72
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:45
Official
บุคคลชาย   สาย M  คู่ที่ 73
ลพบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:10
Official
บุคคลชาย   สาย N  คู่ที่ 74
อุบลราชธานี  vs  ยโสธร
 รอบแรก
17:10
Official
บุคคลชาย   สาย N  คู่ที่ 75
นนทบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
17:10
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 76
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
17:10
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  76 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
นครนายก  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
Official
คู่หญิง   สาย A
ภูเก็ต  vs  กระบี่
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
คู่หญิง   สาย B
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
14:00
Official
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
นครปฐม  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 4
สิงห์บุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:30
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 7
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 9
สุโขทัย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 11
สระบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 15
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
สิงห์บุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
10:00
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 17
พัทลุง  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 19
ลพบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 20
อุบลราชธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
พิจิตร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 25
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12:30
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 26
นครราชสีมา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 27
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 28
สิงห์บุรี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 29
พัทลุง  vs  น่าน
 รอบแรก
12:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 31
ลพบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
12:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 32
อุบลราชธานี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
12:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 33
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:30
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 35
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
12:30
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 37
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 38
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 39
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 40
สิงห์บุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
14:00
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 41
ปราจีนบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
14:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 43
ลพบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
14:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 44
ร้อยเอ็ด  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 45
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 47
นครศรีธรรมราช  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
14:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 49
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:30
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 50
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 51
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 52
พัทลุง  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 53
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบแรก
15:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 55
อุบลราชธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
15:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 56
ภูเก็ต  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
15:30
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 57
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 58
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:30
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 59
สระบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
15:30
Official
รวม เปตอง  50 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Foil (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
Official
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
10:00
Official
ดาบ Foil (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 4
สิงห์บุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 5
ชุมพร  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
11:00
Official
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 7
สิงห์บุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ดาบ Foil (ทีมหญิง)   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ฟันดาบ  11 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
บุรีรัมย์  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 38
ศรีสะเกษ  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 86
นครพนม  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 87
สุรินทร์  vs  สระแก้ว
 รอบรองชนะเลิศ
13.10
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 88
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13.15
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 89
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
13.20
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 90
พิษณุโลก  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
13.40
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 91
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.50
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 92
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 93
พัทลุง  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14.20
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 94
ตรัง  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
14.35
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 95
ชลบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
14.50
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 96
เชียงราย  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
15.05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 97
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15.20
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  12 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 64 กก. - บุคคลหญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 64 กก. - บุคคลหญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 64 กก. - บุคคลหญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 71 กก. - บุคคลหญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 71 กก. - บุคคลหญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 71 กก. - บุคคลหญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - บุคคลชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - บุคคลชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 81 กก. - บุคคลชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 89 กก. - บุคคลชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 89 กก. - บุคคลชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 89 กก. - บุคคลชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
11:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 64 กก. - บุคคลหญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 64 กก. - บุคคลหญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 64 กก. - บุคคลหญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - บุคคลชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - บุคคลชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 81 กก. - บุคคลชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
สแนทช์ - รุ่น 71 กก. - บุคคลหญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 71 กก. - บุคคลหญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 71 กก. - บุคคลหญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 89 กก. - บุคคลชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 89 กก. - บุคคลชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 89 กก. - บุคคลชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
รวม ยกน้ำหนัก  24 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นชนวนกลาง - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนสั้นชนวนกลาง - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - บอล - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 1
นครนายก  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.55
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:35
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:45
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.00
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.05
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.10
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.15
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.20
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.25
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.30
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.35
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.40
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.45
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.50
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.55
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.00
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบแรก
11.05
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.10
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.15
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.20
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11.25
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11.30
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11.35
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11.40
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย 
 รอบแก้ตัว
13.25
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
13.30
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
13.45
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย 
 รอบแก้ตัว
14.00
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย 
 รอบแก้ตัว
14.10
Official
รวม เรือพาย  32 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 28
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 29
หนองบัวลำภู  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 30
แม่ฮ่องสอน  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
สุราษฎร์ธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 35
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 36
หนองบัวลำภู  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 27
สระบุรี  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
17.00
Official
รวม วูซู  12 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
Official
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
Official
ยุทธลีลา ราชสีห์ - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  6 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย 
 รอบสอง
09:00
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย 
 รอบสอง
09:00
Official
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
สิงห์บุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
กาญจนบุรี  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
ชัยนาท  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
ชัยนาท  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
ชัยนาท  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
สุโขทัย  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
สิงห์บุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
ชุมพร  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
ชุมพร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
กาญจนบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
ชัยนาท  vs  ลำพูน
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
ขอนแก่น  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
ชุมพร  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
กาญจนบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
สุราษฎร์ธานี  vs  อุดรธานี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
กาญจนบุรี  vs  สิงห์บุรี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
กาญจนบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสาม
09:00
Official
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  40 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
สระบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
ตรัง  vs  จันทบุรี 2
 รอบแรก
10:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
สงขลา  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
10:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
ขอนแก่น  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
พะเยา  vs  นครพนม
 รอบแรก
12:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
ระนอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
12:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
สระบุรี  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
บึงกาฬ  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
จันทบุรี  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
กาญจนบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
รวม สนุกเกอร์  11 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 31
นราธิวาส  vs  สระบุรี
 รอบแรก
08:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 32
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IA  คู่ที่ 31
ระยอง  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
13:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย IB  คู่ที่ 32
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
รวม ฮอกกี้  4 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 37
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 37
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 38
สระบุรี  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
Official
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer