รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
Official
วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
Official
รวม กรีฑา  2 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
RC Muti-Roter FPV Racing ประเภท F9 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
เครื่องบินจำลอง ประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  2 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 29
เชียงใหม่  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 32
เชียงใหม่  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
บุรีรัมย์  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
พิจิตร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
สระบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 14
พิษณุโลก  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 16
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
 รอบแรก
08:30
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ตรัง  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
อ่างทอง  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
ภูเก็ต  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
สงขลา  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
มหาสารคาม  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
กำแพงเพชร  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
พัทลุง  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
ร้อยเอ็ด  vs  หนองคาย
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 25
พัทลุง  vs  สระบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 26
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 27
นครนายก  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 30
สระบุรี  vs  สกลนคร
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 31
ชัยภูมิ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 32
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
สงขลา  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
ฉะเชิงเทรา  vs  หนองคาย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 37
พัทลุง  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 38
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 39
สมุทรสาคร  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 40
นครศรีธรรมราช  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 43
นครพนม  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 44
สมุทรสาคร  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เทควันโด  44 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  7 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 77
นนทบุรี  vs  ยโสธร
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 78
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 79
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย E  คู่ที่ 80
นครราชสีมา  vs  สตูล
 รอบแรก
09:00
Official
บุคคลหญิง   สาย F  คู่ที่ 81
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
 รอบแรก
09:25
Official
บุคคลหญิง   สาย G  คู่ที่ 82
ฉะเชิงเทรา  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:25
Official
บุคคลหญิง   สาย H  คู่ที่ 83
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:25
Official
บุคคลหญิง   สาย I  คู่ที่ 84
สงขลา  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:25
Official
บุคคลหญิง   สาย J  คู่ที่ 85
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:50
Official
บุคคลหญิง   สาย K  คู่ที่ 86
ขอนแก่น  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:50
Official
บุคคลหญิง   สาย L  คู่ที่ 87
นครปฐม  vs  สตูล
 รอบแรก
09:50
Official
บุคคลหญิง   สาย M  คู่ที่ 88
นนทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:50
Official
บุคคลหญิง   สาย N  คู่ที่ 89
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:15
Official
บุคคลหญิง   สาย O  คู่ที่ 90
ราชบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:15
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  แพร่
 รอบสอง
13:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 6
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
ลำพูน  vs  นครปฐม
 รอบสอง
14:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
14:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
14:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
14:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  ยโสธร
 รอบสอง
14:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบสอง
14:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:30
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 18
นครราชสีมา  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 19
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 20
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  35 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่หญิง 
สมุทรสาคร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม บริดจ์  2 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
ปราจีนบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
น่าน  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
ร้อยเอ็ด  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
ปัตตานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ฟันดาบ  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 17
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14.30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 18
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 166
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 167
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13.20
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 168
สุรินทร์  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13.40
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 169
สมุทรสาคร  vs  นครพนม
รอบชิงชนะเลิศ
13.50
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 170
บุรีรัมย์  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 171
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14.25
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 172
สมุทรสงคราม  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14.40
Official
รุ่นฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 103
ชุมพร  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
14.50
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 104
ระนอง  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 98
ยโสธร  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
15.50
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 99
อุดรธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
16.10
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 100
ตาก  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
16.20
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 101
กระบี่  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
16.40
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  13 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 96 กก. - บุคคลชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 96 กก. - บุคคลชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 96 กก. - บุคคลชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 76 กก. - บุคคลหญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.    สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 76 กก. - บุคคลหญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 76 กก. - บุคคลหญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.    สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 102 กก. - บุคคลชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 102 กก. - บุคคลชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 102 กก. - บุคคลชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
สแนทซ์ - รุ่น 81 กก. - บุคคลหญิง เกิน 76 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - บุคคลหญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 81 กก. - บุคคลหญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
รวม ยกน้ำหนัก  12 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นสตรี - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนยาวท่านอน - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
08.30
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
08.32
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
08.34
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
08.36
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
08.38
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.40
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.42
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.44
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.46
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.48
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.50
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.52
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.54
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.56
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบแรก
08.58
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09.22
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
09:00
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
09:02
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
09:04
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
09:06
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
09:08
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบแรก
09:10
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:12
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:14
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:16
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:18
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:20
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:24
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:26
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:28
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:30
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:32
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:34
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:36
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:38
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09:40
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:42
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:44
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:46
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:48
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:52
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบสอง
09:52
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.35
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.40
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.45
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.50
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10.55
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.05
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.10
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11.20
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.20
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11.25
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.30
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.35
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11.40
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11.45
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
1100
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม เรือพาย  75 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 37
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
13:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 39
สตูล  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 42
หนองบัวลำภู  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 43
สมุทรสาคร  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม วูซู  7 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
Official
ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
Official
ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  4 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม หญิง 
 รอบสอง
09:00
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง 
 รอบสอง
09:00
Official
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
นครสวรรค์  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
ขอนแก่น  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
ตรัง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
ขอนแก่น  vs  หนองคาย
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
กำแพงเพชร  vs  หนองคาย
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
ชัยนาท  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
นครสวรรค์  vs  หนองคาย
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
พิษณุโลก  vs  หนองคาย
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
นครสวรรค์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
กำแพงเพชร  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
ขอนแก่น  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
ชัยนาท  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
ชลบุรี  vs  ตรัง
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
ตรัง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
ชัยนาท  vs  ตรัง
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
กำแพงเพชร  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
จันทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
ตรัง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
กำแพงเพชร  vs  ตรัง
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบสาม
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบสาม
09:00
Official
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  40 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
สระบุรี  vs  บึงกาฬ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
จันทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
6 แดง ประเภทเดี่ยว 
สระบุรี  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
Official
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 34
นราธิวาส  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
10:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 35
สุรินทร์  vs  ปัตตานี
 รอบ 8 ทีม
12:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  นครนายก
 รอบ 8 ทีม
14:00
Official
รวม ฮอกกี้  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer