รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565

คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 34
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
รวม คริกเก็ต  2 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:05
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:12
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:20
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:28
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 6
สตูล  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:33
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 7
ฉะเชิงเทรา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:35
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:42
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:48
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:55
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 11
สตูล  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:03
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 12
อำนาจเจริญ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:05
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 13
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:09
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 14
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:11
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:22
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 16
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:35
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 18
นครราชสีมา  vs  สตูล
 รอบแรก
10:36
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 19
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:38
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 20
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:46
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 21
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:55
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 22
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:59
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:05
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 24
สตูล  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:09
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 25
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:11
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 26
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
11:18
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 27
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:20
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 28
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:23
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 29
ลำพูน  vs  สตูล
 รอบแรก
11:25
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:29
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 31
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:34
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 32
กำแพงเพชร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
11:39
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 33
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:50
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:55
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 35
เชียงใหม่  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:57
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 36
สตูล  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 37
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:05
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 38
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:11
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 39
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:14
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบแรก
13:18
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 41
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:21
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 42
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:24
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 43
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:28
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 44
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:32
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 45
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:37
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 46
นครปฐม  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
13:39
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบแรก
13:42
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 48
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:48
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 49
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:52
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 50
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:59
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 51
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:06
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 52
เชียงใหม่  vs  สตูล
 รอบแรก
14:07
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:08
Official
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 54
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:09
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 55
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:14
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 56
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:20
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 57
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:27
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
14:34
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 59
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:43
Official
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 60
เชียงใหม่  vs  สตูล
 รอบแรก
14:45
Official
รวม ชักกะเย่อ  60 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
สตูล  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
 รอบแรก
09:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 11
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 13
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:05
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบแรก
13:25
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:25
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:25
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:25
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:50
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
ระนอง  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:50
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:50
Official
ชายคู่   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:50
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
 รอบแรก
14:15
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 11
อุบลราชธานี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14:15
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 12
สุโขทัย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:15
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 13
สตูล  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:15
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  ยโสธร
 รอบแรก
14:40
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 15
สตูล  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:40
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 16
ลำพูน  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:40
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 17
ชุมพร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:40
Official
ชายคู่   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:05
Official
ชายคู่   คู่ที่ 19
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:05
Official
ชายคู่   คู่ที่ 20
ชุมพร  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:05
Official
ชายคู่   คู่ที่ 21
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:05
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 23
สุโขทัย  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 24
นครปฐม  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 25
ลำพูน  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 27
นครปฐม  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:10
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
Official
ชายคู่   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 29
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:45
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:10
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  46 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ร้อยเอ็ด  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  ตราด
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 4
แพร่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
อ่างทอง  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 11
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 13
ร้อยเอ็ด  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 14
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
ตราด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
แพร่  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 17
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 20
พิจิตร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 21
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 22
อ่างทอง  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 23
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 25
ร้อยเอ็ด  vs  ตราด
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 26
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 27
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 28
แพร่  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 29
นครสวรรค์  vs  ชุมพร
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 32
พิจิตร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 33
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 34
อ่างทอง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 35
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 37
ร้อยเอ็ด  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 38
ตราด  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 39
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 40
แพร่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 41
เพชรบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 44
กาญจนบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 45
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 46
อ่างทอง  vs  น่าน
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 47
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 49
ภูเก็ต  vs  ตราด
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 50
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 51
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 52
นครสวรรค์  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 53
นนทบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 55
พิจิตร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 56
อุบลราชธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 57
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 58
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 59
น่าน  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:30
Official
รวม เปตอง  50 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ฟันดาบ  10 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
สแนทช์ - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป   สาย B
 รอบชิงชนะเลิศ (สะสมคะแนน)
09:00
Official
สแนทซ์ - รุ่น 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
สแนทช์ - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
สแนทซ์ - รุ่นเกิน 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่นเกิน 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
น้ำหนักรวม - รุ่นเกิน 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
Official
สแนทช์ - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
น้ำหนักรวม - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป   สาย A
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
รวม ยกน้ำหนัก  18 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
รวม ยิงปืน  2 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย 
 รอบสาม
09:00
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง 
 รอบสาม
09:00
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม วู้ดบอล   4 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 37
นครนายก  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 39
สระบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 33
สระบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 34
สุรินทร์  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 40
นราธิวาส  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 35
ระยอง  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 36
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
Official
รวม ฮอกกี้  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer