รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 2
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
09:12
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
09:20
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
09:30
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
09:42
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 6
ฉะเชิงเทรา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
09:45
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
09:49
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 8
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
09:56
Official
ทีมชาย 8 คน 
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
Official
ทีมชาย 8 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
Official
ทีมหญิง 8 คน 
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ทีมหญิง 8 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
Official
ทีมชาย 8 คน 
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
11:40
Official
ทีมหญิง 8 คน 
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
11:50
Official
ทีมชาย 8 คน 
สุพรรณบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
12:20
Official
ทีมหญิง 8 คน 
เชียงใหม่  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
Official
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:10
Official
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร 3  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 6
พิจิตร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  7 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  ตราด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 3
เพชรบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  อ่างทอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ตราด
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 1
ตราด  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 105
นครพนม  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 106
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:15
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 107
กระบี่  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
Official
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 108
ยโสธร  vs  ร้อยเอ็ด
รอบชิงชนะเลิศ
12:45
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 109
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 110
ตาก  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 111
ชัยภูมิ  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 112
บุรีรัมย์  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  8 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย A
กาญจนบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย B
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย C
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง   สาย D
กาญจนบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง 
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง 
กาญจนบุรี 2  vs  กาญจนบุรี 3
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย A
ชลบุรี  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย B
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย C
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย   สาย D
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย 
ชลบุรี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย 
ชลบุรี 2  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง 
กาญจนบุรี  vs  กาญจนบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย 
ตรัง  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  14 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 41
นครนายก  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 37
สระบุรี  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 38
ระยอง  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 42
สระบุรี  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
รวม ฮอกกี้  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer