ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 05 มีนาคม 2565

มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:00
อุตรดิตถ์  vs  นครสวรรค์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์ฟลายเวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 4
 รอบแรก
13:00
บุรีรัมย์  vs  ประจวบคีรีขันธ์
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นเฟเธอร์เวท - บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
สระบุรี  vs  นครสวรรค์ 2
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 6
 รอบแรก
13:00
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 7
 รอบแรก
13:00
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 8
 รอบแรก
13:00
ขอนแก่น  vs  พะเยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 9
 รอบแรก
13:00
จันทบุรี  vs  ชัยภูมิ
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 10
 รอบแรก
13:00
กระบี่  vs  อุดรธานี
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 11
 รอบแรก
13:00
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 12
 รอบแรก
13:00
อุบลราชธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 13
 รอบแรก
13:00
อุทัยธานี  vs  ยะลา
อาคารมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รวม มวยสากลสมัครเล่น  13 รายการ  
 
ลอนโบวลส์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 41
 ครั้งที่4
08.00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 5
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 6
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 7
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 8
 ครั้งที่1
08:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 25
 ครั้งที่1
10.00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 26
 ครั้งที่1
10:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 27
 ครั้งที่1
10:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 28
 ครั้งที่1
10:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 29
 ครั้งที่1
10:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
 ครั้งที่1
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
 ครั้งที่1
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
 ครั้งที่1
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 ครั้งที่1
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 13
 ครั้งที่1
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 14
 ครั้งที่1
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 15
 ครั้งที่1
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 16
 ครั้งที่1
12:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 31
 ครั้งที่1
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 32
 ครั้งที่1
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 33
 ครั้งที่1
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 34
 ครั้งที่1
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 35
 ครั้งที่1
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 20
 ครั้งที่1
16.00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 21
 ครั้งที่1
16.00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 22
 ครั้งที่1
16.00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 23
 ครั้งที่1
16.00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย D  คู่ที่ 24
 ครั้งที่1
16.00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
 ครั้งที่1
16:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
 ครั้งที่1
16:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล ชาย   สาย C  คู่ที่ 19
 ครั้งที่1
16:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 37
 ครั้งที่1
18:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 38
 ครั้งที่1
18:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย A  คู่ที่ 39
 ครั้งที่1
18:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
บุคคล หญิง   สาย B  คู่ที่ 40
 ครั้งที่1
18:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
รวม ลอนโบวลส์  39 รายการ