รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 09 มีนาคม 2565    จำนวน 28 เหรียญทอง  
 
จักรยาน
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 45 กม.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนศรีสะเกษ- วังหิน
Official
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 30 กม.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนศรีสะเกษ- วังหิน
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เจ็ตสกี
Ski GP รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23
11:14
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
Sport GP รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24
15:48
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เจ็ตสกี ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 159
เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
14:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 161
เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
14:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 163
เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
14:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 165
ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
14:00
อาคารกันทรารมย์ (1,000 ที่นั้ง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81
ปทุมธานี  vs ชุมพร
18:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 78
นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
18:00
สนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59
เลย  vs จันทบุรี
14:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
จันทบุรี  vs สงขลา
14:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
ลพบุรี  vs สุพรรณบุรี
14:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 62
ขอนแก่น  vs มหาสารคาม
14:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 63
มุกดาหาร  vs ตรัง
14:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
โรลเลอร์สกี
ทีมผลัดหญิง 3 คน 3x3KM ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
Official
ทีมผลัดชาย 3 คน 3x4KM ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ถนนเลี่ยงเมือง (สายใหม่)
Official
โรลเลอร์สกี ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ลอนโบวลส์
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 141
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 142
13:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ลอนโบวลส์ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ลีลาศ
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
Official
สแตนดาร์ด Class B (Youth) รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
Official
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
Official
สแตนดาร์ด Class A (Under 21) รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
Official
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II) รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
Official
สแตนดาร์ด Class AA (Adult) รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
Official
ลีลาศ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
คู่ชาย สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs สมุทรสาคร
13.00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
คู่ผสม สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
คู่หญิง สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
หมากล้อม ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer