รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 มีนาคม 2565    จำนวน 21 เหรียญทอง  
 
จักรยาน
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
Official
ประเภทจักรยานภูเขาครอสคันทรี (เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
14.05
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
14.09
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
14.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
14.40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
14.47
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52
14.53
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
14.55
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
14.58
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
15.04
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ยูยิตสู ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
บุคคลชาย สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs ปทุมธานี
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บุคคลหญิง สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมผสม สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
13:00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
หมากล้อม ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer